top of page

REFLEKSJONER

Dette er små epistler om dette og hint på bakgrunn av hendelser eller tendenser forfattet på fri eksos og etter eget forgodtbefinnende i full åpenhet.​

AI.png
Når algoritmen tar styringen, kan verdier forvitre!

14.03.2023

En artikkel jeg leste forleden (publisert hos MIT Sloan) innledet slik:

Ukontrollerte, ikke menneskelige (in-human) AI-løsninger kan føre til katastrofal sosial skade. For å utvikle og distribuere ansvarlige AI-systemer, må du først tilpasse disse systemene til organisasjonens verdier. Deretter kan du vurdere hvilke skjevheter AI kan få lov til å forbedre.

Det nye systemet blir nesten alltid designet for å optimalisere effektiviteten, og uten å være oppmerksom på detaljene i enkeltsaker. Tanken er at ved å eliminere menneskelig dømmekraft, som i sin natur er formet av skjevheter og personlige verdier, ville det automatiserte programmet ta bedre, mer rettferdige og mer rasjonelle beslutninger til mye lavere kostnader.

 

Så feil kan man ta!

 

Les mer om hvordan dette kan motvirkes

DigiToll.png
Øyner du dybden?

30.11.2022

NorStella var på Tolldagen 2023 og ble grundig orientert om tollmessige konsekvenser av dagens konfliktfylte og utfordrende verdensbilde. Viktigst for oss var imidlertid forholdene rundt DigiToll.

Både i plenumssalen og i en etterfølgende workshop rant det oss i hu en problemstilling fra Peer Gynt. Dovregubben spør: Øyner du dybden og Peer svarer: Det tykkes meg tåget.

Til DigiToll og ny lovgivning er det fortsatt knyttet mye usikkerhet og mange ubesvarte spørsmål på begge sider av bordet, men vi må tro at det meste av veien blir til mens vi går. Når man går på slike veier er det imidlertid viktig at de reisende viser stor tillit og raushet til hverandre. Krevende for en etat som har kontroll og korrekthet som sitt viktigste gen.

Spar et tredel 2.png
Spar et tre - spis en bever!

10.10.2022

Overskriften har vært et spøkefullt munnhell blant speidere over flere år. Heldigvis finnes det alternativer til å redde skogen som er god å ha til nedkjempelse av CO2. Et av dem er digitalisering.

NorStella ble i sin tid etablert for å bevirke til god sømløs flyt av informasjon innen varehandelen.

 

Papirfraktbrevet (CMR) var et sentralt element i dette. Nye digitale løsninger har videreutviklet dette.

Nå har turen kommet til en heldigital versjon omtalt som eCMR. Det heldigitale fraktbrevet vil være en effektiv informasjonsbærer knyttet til den fysiske transporten fra vareeier til varemottaker og alle interessenter underveis av typen toll, vegvesen og politi.

INternasjonal Transport.png
Fornyede sikkerhetskrav ved import

01.09.2022

Vi leser i Moderne Transport nr. 6 om ICS2. Bak den kryptiske forkortelsen ICS2- Import Control System 2– skjuler det seg viktige sikkerhetskrav som gradvis blir gjort gjeldende for all import fra tredjeland. Her gjelder det å følge med slik at det ikke blir bråstopp i tollen for din vareimport skriver artikkelforfatteren Olav G. Hermansen.

Du finner hele artikkelen her.

Vi benytter samtidig anledningen til å minne om nettverksmøte Internasjonal Handel 20. oktober på formiddagen sentralt i Oslo. Opptak fra møtet gjøres tilgjengelig når avholdt.

Informasjon og påmelding via EventBrite.

Hold deg faglig oppdatert om dette og tilsvarende tema ved hjelp av NorStella og dette nettverket.

Den stundesløse.png
Den stundesløse

22.08.2022

Jeg overhørte under Arendalsuka at vår «digitaliseringsminister» i gavnet dog ikke i navnet; Gunn Karin Gjul, hevde at det ikke trengs mer penger til digitalisering av det offentlige. KS melder på samme tid at kommunene ikke har kapasitet til å ta i bruk ny teknologi som reduserer ressursbruken.

Dette med tid fikk meg til å tenke på Den Stundesløse av Ludvig Holberg. Her møter vi Kristiansands (ikke Arendals) noe loslitte og provinsielle barokkmiljø, først og fremst representert ved den geskjeftige og allestedsnærværende Vielgeschrey. Iført møllspist brokade og råtten pudderparykk, er han rastløs langt utover det normale. Han unner seg ingen pauser, og makter verken å slappe av eller å nyte livet. Han mister oversikten over sine mange forvirrende forretninger og fryktelig viktige gjøremål. Det må ende galt.

NorStella har analysert vår digitale tilstand og samlet funnene i en egen rapport med konklusjoner og anbefalinger. Rapporten vil danne bakteppet for et eget arrangement (Folkemøte) 22. september fra lunsj og utover. Meld deg på via Eventbrite.

Nysgjerrig? Rapporten kan du laste ned her.

Du kan også se opptak av vår opptreden i Arendal da rapporten ble lansert her

Design uten navn (2)_edited.jpg
Gå til mauren og bli vis!

18.04.2022

Gå til mauren og bli vis påstår et gammelt munnhell. Personlig har jeg vondt for å tro at dette er sant basert på til dels grundige feltstudier.

 

Når jeg ser maur ser jeg riktignok iherdig innsats, men ikke målbevisst. Jeg ser forsøk på å løse oppgaver (barnåler eller kvister) som langt overstiger den fysiske kapasiteten.

 

Selv etter et besøk i dyrehagen i Bern hvor de hadde laget en gjennomskåret maurtue slik at du kunne studere dens indre liv, ble jeg det minste overbevist. De kravlet rundt tilsynelatende uten mål og mening, men alle kan se at maurtua vokser og at manges kontinuerlige innsats over tid gir resultater. Dette er også et mål for NorStella; gode livsdyktige nettverk og aktiviteter som gir over tid skaper resultater.

elevatorpitch.png
Elevator pitch

07.04.2022

Hvor mange ganger har du ikke havnet i heisen med en for deg betydningsfull person uten å ha utnyttet muligheten til å formidle et viktig budskap? Mange ganger antar jeg. En heistur er ganske kort så tiden må utnyttes godt. Mulig det blir endring på dette nå med alle de nye høyhusene som er planlagt rundt Oslo S.

Kanskje på tide å trene på hva du kan bruke denne tiden til?

HR.png
Past Covid - Nye muligheter!

07.03.2022

Alle sitter og lurer på hvordan fremtiden vil fortone seg etter at pandemien er avblåst.

 

Endring blir det. Vi mener å ha hevdet i en tidligere artikkel at HR får økt betydning i fremtiden. De ansatte er virksomhetens viktigste, men også mest krevende ressurs selv om IT kanskje vil hevde noe annet. Data og tilgang på data som deles trumfer alle.

Påstanden understøttes av http://www.tilt.no som blant annet skriver:

HR har gått fra være en støttefunksjon til å være en strategisk partner til å være en aktiv skaper av fremtiden.

DIGITAL NOMADE.png
Digitale nomader- ny trend nye krav!

15.12.2021

Covid har gjort noe med oss. Alle har vi blitt mere bevisste på frihet og mulighet for å gjøre egne valg og disposisjoner.

Samtidig har vi blitt vist en verden der dette er mulig; den digitale. Noen av oss har tatt den helt ut og blitt digitale nomader.

Vi har vært på det store internettet og funnet mer om dette nye fenomenet:

Design uten navn (1).png
Tillit er tingen!

15.12.2021

Under hele pandemiperioden har vi fått høre at tillit er vårt sterkeste kort som borgere og som nasjon. Vi snakker ofte om den nordiske modellen som ikke hadde fungert uten tillit (og respekt) mellom partene.

 

Basert på de siste måneders inngripende tiltak står det som et faktum at vi nærer stor tillit til våre politikere. Det har kun vært et fåtall og mest journalister, som har mumlet om forholdsmessighet. Vi har også erfart at tillit er lett å rive ned. En rekke skilsmisseforhold bærer bud om dette. Når tilliten er borte, går resten av relasjonen i stå.

Les mer om de forholdene som former tillit over tid her..

alesia-kazantceva-VWcPlbHglYc-unsplash.jpg
Grunn til bekymring?

02.11.2021

Pandemien har gjort noe med oss om vi ble smittet eller ikke.

 

Mange sitter og lurer på hva den nye normalen blir, eller fremtiden som VW kaller det i sine reklamefilmer.

 

Hjemmekontor, gjemmekontor eller bortekontor? Lurer du på det samme?

Design uten navn.png
Ut med KPI inn med OKR!

28.09.2021

KPI kom med Balanced Scorecard fra Norton og Kaplan for flere år siden. Det tok litt tid før vi var familiære med begrepet og utnyttet det i praksis. Metoden Balacd Scorecard var det verre med. Der løp vi aldri linen ut. Metoden var for ambisiøs og krevende, men å fokusere og måle på KPI hadde vi stor nytte av.

I det siste året har det dukket opp et nytt begrep; OKR. Dette står for Objecitive Key Results og tjener samme formål; måling av framgang og fart, men på en mye mere pragmatisk måte.

For oss som har levd en stund blir vi minnet på praktiseringen av målstyring. Dette var vi opptatt av før Kaplan og Norton presenterte sin metodikk.

 

LYST til å lese mer om OKR?

Troll.png
Den vanskelige sidemannen

23.08.2021

NorStella streber etter sømløst samarbeid på tvers mellom alle sektorer, offentlige som private. Vi erfarer at dette er vanskelig. Det er og blir enklest å tenke på seg selv og sin egen linje.

Forholdet er forsket på og en langvarig studie med finske, danske og amerikanske forskere viser at prosjekter på tvers av organisasjoner ble hindret av maktstrukturer og tilhørende adferd. Dette visste vi. Alle har jo stått midt oppe i det. Godt uansett å få det belagt med forskning.

Det er som med trollene. Trekkes de frem i lyset sprekker de.

Image by janilson furtado
Har du kontroll på risiko, skaper du din egen fremtid!

18.03.2021

Dagens bedriftsliv er preget av stadig hyppigere endringer langs flere akser. Det er påstått at selv med dagens hastighet vil det aldri komme til å gå saktere. Farten skaper usikkerhet og frykt ((opplevd risiko). Kjenner du imidlertid og har kontroll på denne kan du konsentrere deg om konsekvens. Dermed har du manøvrert over i smulere farvann og skapt mulighet for å tenke forbedring og fremtid.

En blogg om strategi anviste forleden fire steg for å innovere virksomhetens forretningsmodell.

 

Denne inspirerte meg til å fabulere litt rundt disse fire momentene...

hender
Tillitsbasert infrastruktur etter mønster av den norske modellen! 

18.03.2021

Vi er stolte av den norske modellen og hva den har skapt av borgfred og velferd. Denne modellen har vært god for Norge. Alle synes enige om dette. Gjennom skiftende politiske regimer har modellen gitt oss et land med små forskjeller, gode velferdsordninger til alle og høy økonomisk vekst. De tre pilarene (trygg økonomisk styring, felles velferdsordninger og et seriøst og organisert arbeidsliv) er tett koblet sammen. Modellen er bygd opp og utviklet gjennom tiår hvor vi har prioritert fellesskapets interesser gjennom brede velferdsordninger som omfatter alle i stedet for å dyrke egne motsetninger.

Jeg øyner igjen stikkordene enighet og tillit på tvers av forskjeller og ulike interesser. 

Vi så det også gjennom pandemien. Da tilliten begynte å svikte (og valgkampen foresto) oppsto slitasje og konflikter. 

Du kan lese mer om tillitsbasert infrastruktur her 

AI.png
Disrupsjon - risikabelt, men moro!

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

09.12.2020

Corona karantene og hjemmekontor eller permisjon har gitt mange tid til å tenke og overskudd til å bli kreative. Ideene om innovative muligheter florer i mange miljøer. Noen av dem har substans nok til å bli skjellsettende eller disruptive som det er in å kalle slike nå. Men det er også mange som snubler og blir liggende langs vegen. Det finnes gode råd som kan avhjelpe slike utfall. Les om dem her:

mika-baumeister-4bF980HkVWA-unsplash.jpg
Digital læring - en analog transformasjon

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

08.09.2020

​Vi fortsetter å følge Khrono (nyhetsavis for høyere utdanning og forskning). Nylig hadde Arne Krokan et innlegg hvor han fra sitt ståsted ryddet opp i begreper knyttet til digital læring. Ifølge ham er dette feil begrep fordi det ikke har noe med læring å gjøre All læring foregår inne i hodene våre, og der er prosessene analoge. Det som er digitalt, er stimuliene som kan føre til læring.  Fenomenet digital læring finnes derfor ikke. Transformasjonen er analog.

MOOCs-2.jpg
MOOC 2.0

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

09.08.2020

Professor Arne Krokan ved NTNU beskriver MOOC-landskapet og endringene dette har ført til i UH-sektoren i Khrono.

Hans påstand er at MOOC 2.0 vil revolusjonere mulighetene for læring og bidra til realisme i uttrykket livslang læring

Khrono på sin side sier at MOOC og MOOC-plattformer er betraktelig mer enn gratis og åpne nettkurs fra britiske og amerikanske prestisjeuniversiteter.

chris-liverani-9cd8qOgeNIY-unsplash.jpg
Caring culture - viktigere enn noensinne!

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

04.04.2020

Allerede i januar hadde Harvard Business Review (HBR) i sitt ukentlige nyhetsbrev søkelys på caring culture i betydningen en bedriftskultur som tar vare på sine medarbeidere. Fremsynt!

Bare et par måneder senere sto vi midt oppe i en situasjon som i høyeste grad krevde «caring» fra oss alle.

Image by Amanda Jones.webp
Utnytt mulighetene - i disse corona tider!

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

01.04.2020

Når frykten flytter inn, flytter fornuften ut! Da handler det nettopp om å ikke gi plass for frykten og heller utnytte den energien den utløser til noe som er positivt for deg nå og for fremtiden.

Her er derfor noen gode råd å reflektere over både i og utenfor karantenen.

a9faa2cff6b44928a6e4d5ab2e06857a.jpg
Fem gode råd til digitaliseringsministeren

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

05.03.2020

Vår gode venn Kjetil Thorvik Brun i Abelia (medlem av NorStella Digitale Toppledere) gir følgende råd til vår nye digitaliseringsminister i sitt siste nyhetsbrev.

sincerely-media-dGxOgeXAXm8-unsplash.jpg
Myk eller hard?

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

06.01.2020

For noen uker siden, på julaften var dette et sentralt tema. For virksomhetene burde det være det hele året. Etter hvert som stadig flere områder underkastes kunstig intelligens eller dyp læring øker kravet til den som skal styre virksomheten og utnytte de menneskelige ressursene, de myke verdiene (soft-skills).

Maskinene kommer til kort på områder som sosial intelligens og emosjonell tilnærming til en problemstilling. Her er vi mennesker i alle fall foreløpig overlegne. Dette forspranget må vi sikre at vi beholder ved å belønne myk adferd i virksomheten.

Tannhjul.png
Juridiske hindre for digitalisering - status

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

.

Rapporten «Juridiske hindre for digitalisering» ble overlevert digitaliseringsminister Nikolai Astrup i slutten av november. Den kan lastes ned her.

Arbeidet som ledet frem til den ferdige rapporten ble godt dekket under det fullbookede arrangementet Fredag Morgen med Dataforeningen før vi tok juleferie. Arbeidet med rapporten høstet også berettiget ros da status ble presentert i nettverket Digitale Toppledere (som blir fasilitert av NorStella) i slutten av januar.

Ekspertgruppen som også fasiliteres av NorStella, har jobbet ufortrødent videre med presiseringer og nyanseringer. Planen er å oppdatere rapporten med nye hindre løpende gjennom 2020 - samtidig som departementet som ba om rapporten, holdes oppdatert ved at det blir dokumentert hvilke juridiske hindre som har blitt adressert siden ekspertgruppen overleverte første versjon av rapporten.

For å bidra til tilstrekkelig oppfølging hos myndighetene og for å sikre tilstrekkelig bredde av hindre -tilstrebes det å få en dialog med departementet i løpet av februar/mars. More to come!

Bilde12.png
Over eller under minstekrav?

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

08.05.2019

Ytelsesmålinger er en kilen affære og krever for å lykkes god forankring hos de ansatte. Utfordrende er dette for tradisjonelle organisasjoner basert på stabilitet, statisk omverden, silostruktur i form av en strengt hierarkisk organisasjon med all makt samlet på toppen i et direksjonsmøte.

 

Denne typen organisasjoner praktiserer lineær planlegging med et sterkt fokus på hva som gavner virksomheten og eierne. Solid og forutsigbar, men «slow moving». Ytelse måles gjerne på en skala med konklusjon +/- ytelse på minstekrav. 

Bilde11.png
Skap din egen suksess

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

30.04.2019

Når du tror det går galt så gjør det ofte det. Prøvd å gå på blank is uten brodder og selvtillit for eksempel. 

Jeg har allerede nevnt selvtillit og positiv innstilling. Her er noen andre momenter uløselig knyttet til personlig suksess i samkvem med andre mennesker det være seg på jobb eller privat.

Bilde10.png
Djevelen ligger i detaljene

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

10.04.2019

Det er alltid lettere å ta beslutninger på vegne av andre enn på vegne av seg selv. En liten gruppe forskere ved Harvard har forsket på årsaken, og kommet frem til at for egen del er man så vidt fokusert på detaljene og risikoen at det ofte går ut over helheten.

 

På vegne av andre er det lettere å distansere seg og dermed se helheten og konsekvensene. Det være seg opp eller nedsiden.

Bilde9.png
Hvorfor feiler din digitale strategi?

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

18.03.2019

I en årrekke har det vært dialog på IKT strategi som del av forretningsstrategien, eller som et frittstående virkemiddel/dokument. Erkjennelsen av IKT kun som muliggjører og ikke som standalone strategisk mulighet har etter hvert stilnet, men i det siste blitt erstattet av digitaliseringsstrategier og kullsviertro på at digitalisering isolert sett er veien til frelse og positiv topp og bunnlinje  

 

Dette vil føre galt av sted. Påstand fra min side, men sann fordi slike aktiviteter for ofte fokuserer på digitalisering isolert sett, og ikke på helheten i egen forretningsmodell. 

Bilde8.png
Lange linjer

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

11.02.2019

Det er mange som ikke kjenner stiftelsen NorStella og enda flere som ikke kjenner historien. Som en konsekvens av dette satte vi oss i 2016 ned og dokumenterte de siste 30 år som et supplement til den allerede foreliggende beskrivelsen av årene forut. Du finner begge dokumentene her på våre nettsider. 

De observante kan ane en dreining av vårt fokus i de senere år, fra å være ensidig opptatt av logistikk og handel, til å fokusere sterkere på dagens digitale utfordringer og muligheter for å kunne oppfylle vårt mål om å: 

Medvirke til digitaliseringen av Norge gjennom å være en nøytral møteplass som aktivt bidrar til økt samhandling på tvers av næringer, sektorer og profesjoner. Aktivt bidrag innebærer å invitere til konferanser og workshops, og ved behov ta initiativ til å etablere nettverksgrupper og prosjekter for dypdykk innen spesielle områder. 

bottom of page