top of page
NorStella's board, administration, nomination committee and auditor

The Board

Rolf Lysfjord, EdiSys Consulting (chariman of the board)

Nils Inge Brurberg, Bits AS (deputy)

Steinar Skagemo, Brønnøysundregistrene

Håkon Olderbakk, HOCON

Administration

Jon Arve Risan, CEO, phone 977 88 940 (management for hire)

Therese Barth-Carlsen, Administrative Secretary, phone 905 26 603

Anne Cecilie Mellem, Activity manager, phone 917 72 903

Nomination Committee:

Aleksander Øines, Øines Digital

Jon Arve Risan, KMI Consulting

Rolf Lysfjord, Edisys Consulting Chairman of the board

Auditing

RSM Norge AS

NORSTELLAs styre 2023/2024

Styret

Overskrift 1

Rolf Lysfjord_edited.jpg

Rolf Lysfjord

Styreleder

Fagområde: Utvalg for e-Business og samtrafikk:

 

Rolf er Bedriftsøkonom HiT og HiO og har statsvitenskap fra UiO.

 

Han har 15 års erfaring med utvikling, salg, leveranse innen informasjonslogistikk fra Telenor, ErgoGroup/EVRY, Posten Norge og Logiq.

Nils Inge Brurberg_edited.jpg

Nils Inge Brurberg

Styremedlem

Fagområde: Utvalg for eID.

 

Med bred bakgrunn fra autentisering, IT-sikkerhet, elektronisk handel og revisjon, har Nils Inge inngående innsikt og kunnskap på området Internett-baserte tjenester.

Han liker å fokusere på nye områder og se nye muligheter som ny teknologi gir til forretningslivet.

Steinar.jpg

Steinar Skagemo

Styremedlem

Steinar Skagemo har hovedfag forvaltningsinformatikk. Han har blant annet jobbet med etablering og innføring av ID-porten og vært del av standardiseringssekretariatet i daværende Difi.

 

Han har lang erfaring fra arbeid med informasjonsforvaltning og -utveksling fra både stat og kommune, inkludert deltagelse i utviklingen av Felles datakatalog.

 

De siste årene har han jobbet spesielt med å se på mulighetene for å forenkle hverdagen til små- og mellomstore bedriften i Norden som del av prosjektet "Nordic Smart Government".

Håkon Olderbakk.jpg

Håkon Olderbakk

Styremedlem

Håkon er Msc fra NTNU.

 

Han har lang erfaring med å utvikle offentlige løsninger som gir tryggere og mer effektiv samhandling i samfunnet fra lederstillinger for IT og Plan og utvikling ved Brønnøysundregistrene og som prosjektleder for Enhetsregisterprosjektet.

 

Han har også deltatt i utvikling av tilsvarende løsninger andre land. Han er spesielt opptatt av et godt og åpent samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å skape gode løsninger.

NorStellas administrasjon 2023/2024

Adminstrasjon
jon arve risan_edited.jpg

Jon Arve Risan

Daglig leder

Jon Arve Risan er engasjert via et oppdrag til KMI Consulting, som daglig leder i NorStella fra og med arbeidsåret 2015. Engasjementet ble fornyet i 2020 samtidig som han gikk av som styreleder.

Hensikten med engasjementet er å styrke administrasjonen, sikre aktivitetsnivået og økonomien samt å videreføre en bærekraftig driftsmodell tilpasset dagens rammebetingelser.

Jon Arve vil representere og fronte NorStella i alle naturlige sammenhenger, delta fysisk og aktivt i NorStellas ulike aktiviteter med det langsiktige målet å skape de beste forutsetninger for et jevnt høyt faglig aktivitetsnivå på alle NorStellas aktiviteter; seminarer, kurs og fagmøter.

Jon Arve Risan er utdannet økonomisk/administrativt og har sin bakgrunn fra forretningsmessig teknologianvendelse fra konsulentbransjen og innen forsikring.

Dalgona protein iskaffe Del 1 2 dl vann med 2 ss pdm ristes i en shaker. Eller man kan bru

Therese Barth-Carlsen

Administrasjonssekretær og webmaster

Therese Barth-Carlsen er NorStella sin administrasjons-sekretær. Hun tar hånd om kundebehandling, fakturering, regnskap, korrespondanse, medlemsregistrering og ellers alt annet arbeide knyttet til administrasjonen, i tett dialog og samarbeid med daglig leder.  

I tillegg oppdaterer og vedlikeholder Therese www.norstella.no med relevant og aktuell informasjon, og sørger for NorStella sin tilstedeværelse på sosiale media som LinkedIn, Facebook, Instagram og Twitter.  

Therese betjener også NorStella sin YouTube kanal hvor du finner opptak fra våre arrangementer og webinarer.  

Hun er den du kan kontakte i forbindelse med NODI og Nettverksmedlemskap.  

Therese har videre ansvar for Oxalis sine nettsider og medlemskartotek samt fakturering og regnskap for Oxalis Community. 

 

Therese har lang og relevant yrkesfaglig bakgrunn.

Therese sitter i dag i styret i Røyken Taekwon-Do klubb hvor hun innehar rollen som sekretær og materialforvalter. Therese har sort belte i Taekwon-Do. Hun er instruktør for barn og unge og fyller rollen som trener ved cuper og under LM/NM (større arrangementer). 

Anne Cecilie Mellem, sorthvitt _edited.jpg

Anne Cecilie Mellem

Arrangementsansvarlig

Anne Cecilie er NorStella sin arrangementsansvalig i tillegg til alt annet hun driver med i NorStella.

Som arrangementsansvalig har hun kontakt med foredragsholderne og koordinerer med konferansestedene.

 

Hun tar seg av alt det praktiske i forkant, underveis og etter aktivitetene våre. I tillegg bidrar også Anne Cecilie aktivt til at vi har en tidsmessig grafisk profil og standardisert materiale for utsendelse i forbindelse med arrangement.

 

Anne Cecilie har opp gjennom årene skaffet seg bred relevant erfaring: Hun startet opp innenfor tannhelse og jobbet senere som daglig leder og dataansvarlig på klinikken. Anne Cecilie har også erfaring innenfor HMS, marked, regnskap og lønn. I 2006 startet hun eget firma i rekrutterings- og bemanningsbransjen.  Anne Cecilie har derfor oppdrag og kunder i flere bransjer. 

bottom of page