NorStella's board, administration, nomination committee and auditor

The Board

Trygve Skibeli, Miles (chairman of the board)  

Rolf Lysfjord, EdiSys Consulting (deputy)

Trond Hovland, ITS Norway

Nils Inge Brurberg, Bits AS

Lise Arvesen, virre vapp  a.s.

Pia Virmalainen Jøsendal, Asker kommune

Steinar Skagemo, Brønnøysundregistrene

Administration

Jon Arve Risan, CEO, phone 977 88 940 (management for hire)

Therese Barth-Carlsen, Administrative Secretary, phone 905 26 603

Anne Cecilie Mellem, Activity manager, phone 917 72 903

Jan M. Fongen, Commission seller, phone 976 02 617

Nomination Committee:

Aleksander Øines, Digital Medarbeider

Jon Arve Risan, KMI Consulting

Auditing

RSM Norge AS

Overskrift 1

Trygve Skibeli (styreleder)

Fagområde: Digital samhandling. Spesialiteter: Innovasjon. Endringsledelse. Virksomhets-arkitektur. Med sine 15 år i IBM Norge og IBM USA - og deretter som grunnlegger av IT outsourcing selskapet Intility, har Trygve lang erfaring fra både IT og forretningsutvikling. Han er nå senior forretningsrådgiver i Miles og har siden 2015 vært med på å planlegge- og drive programmet Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP).

 

Trygve er utdannet sivilingeniør fra NTH (nå NTNU).

Rolf Lysfjord (nestleder)

Fagområde: Utvalg for e-Business og samtrafikk: Rolf er Bedriftsøkonom HiT og HiO og har statsvitenskap fra UiO. Han har 15 års erfaring med utvikling, salg, leveranse innen informasjonslogistikk fra Telenor, ErgoGroup/EVRY, Posten Norge og Logiq.

Trond Hovland

ITS-Norway Intelligente transportsystemer: Trond Hovland er daglig leder i ITS Norge, denne stillingen har han hatt siden 2009. Før det arbeidet han for Statens vegvesen hvor han hadde flere lederstillinger og prosjektlederansvar for flere store IKT anskaffelser. Han har stor interesse for standardisering og har i en årrekke deltatt aktivt i internasjonale standardiseringskomiteer, og leder han Standards Norges Sektorstyre for IKT. Han er utdannet kjemiker fra Universitetet i Bergen og har tatt tilleggs utdannelse innen strategisk ledelse og prosjektledelse på BI og ved NHH.

Nils Inge Brurberg

Fagområde: Utvalg for eID. Med bred bakgrunn fra autentisering, IT-sikkerhet, elektronisk handel og revisjon, har jeg inngående innsikt og kunnskap på området Internett-baserte tjenester. Jeg liker å fokusere på nye områder og se nye muligheter som ny teknologi gir til forretningslivet.

Lise Arvesen

Fagområde : E-commerce /  Omstilling / Digitalisering / Disrupsjon / Sosiale medier som markedsføringskanal. Sertifisert digital markedsfører fra Digital Marketing Institute Dublin 2017.

Eier og gründer av virre vapp a.s. siden 1999. Diplom Eksport Økonom fra Ecole Superieure de Commerce de Grenoble France. Siden 2015 uavhengig digital rådgiver og forretningsutvikler, mentor og foredragsholder. www.lisearvesen.no

Pia Virmalainen Jøstendal

Pia Virmalainen Jøsendal har master i humanistisk informatikk fra UiB og har dedikert størstedelen av sin karriere til å utforske tverrfaglige problemstillinger ved bruk av data. Med erfaring fra konsulentbransjen, privat industri, statlig og kommunal sektor har hun innhentet mange perspektiver omkring samhandling og bygget dyp kompetanse om praktiske problemstillinger omkring håndtering av data i den enkelte virksomhet med en bred forståelse for aktørbildet og store samfunnsmessige konsekvenser. Brenner for endring i måten det offentlige arbeider på og initiativtaker til det frivillige nettverket OneTeamGov i Norge.

Steinar Skagemo

Steinar Skagemo har hovedfag forvaltningsinformatikk. Han har blant annet jobbet med etablering og innføring av ID-porten og vært del av standardiseringssekretariatet i daværende Difi. Han har lang erfaring fra arbeid med informasjonsforvaltning og -utveksling fra både stat og kommune, inkludert deltagelse i utviklingen av Felles datakatalog. De siste årene har han jobbet spesielt med å se på mulighetene for å forenkle hverdagen til små- og mellomstore bedriften i Norden som del av prosjektet "Nordic Smart Government".

Jon Arve Risan (Daglig leder)

Jon Arve Risan er engasjert via et oppdrag til KMI Consulting, som daglig leder i NorStella fra og med arbeidsåret 2015. Engasjementet ble fornyet i 2020 samtidig som han gikk av som styreleder.

Hensikten med engasjementet er å styrke administrasjonen, sikre aktivitetsnivået og økonomien samt å videreføre en bærekraftig driftsmodell tilpasset dagens rammebetingelser.

Jon Arve vil representere og fronte NorStella i alle naturlige sammenhenger, delta fysisk og aktivt i NorStellas ulike aktiviteter med det langsiktige målet å skape de beste forutsetninger for et jevnt høyt faglig aktivitetsnivå på alle NorStellas aktiviteter; seminarer, kurs og fagmøter.

Jon Arve Risan er utdannet økonomisk/administrativt og har sin bakgrunn fra forretningsmessig teknologianvendelse fra konsulentbransjen og innen forsikring.

Please reload