top of page

Over eller under minstekrav?

Kontorplass
Forretningskvinne går i gangen
Professional Woman i et Office

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

08.05.2019

Ytelsesmålinger er en kilen affære og krever for å lykkes god forankring hos de ansatte. Utfordrende er dette for tradisjonelle organisasjoner basert på stabilitet, statisk omverden, silostruktur i form av en strengt hierarkisk organisasjon med all makt samlet på toppen i et direksjonsmøte. Denne typen organisasjoner praktiserer lineær planlegging med et sterkt fokus på hva som gavner virksomheten og eierne. Solid og forutsigbar, men «slow moving». Ytelse måles gjerne på en skala med konklusjon +/- ytelse på minstekrav. 

Dagens akselererende og skiftende omgivelser, og kunder med betydelig bedre verktøy og makt til selv å ivareta sine interesser, krever ytelser og målinger av et helt annet kaliber. Organisasjonen tvinges til tilpasning og til å være stabile og dynamiske på samme tid. De ansatte i en slik virksomhet må (slik vi har skrevet om tidligere) være organisert i tverrfaglige team. Menneskene i disse organisasjonen teller derfor mest. (Det har man ofte hevdet i tradisjonelle lineære organisasjoner også, uten at det av den grunn ikke har vært så dypt ment eller praktisert.) 

 

De ansatte må i stedet for mekanisk tilnærming til arbeidsoppgavene, ha evne til hurtig læring og tilpasning til skiftende omgivelser og krav. Dette muliggjort av teknologi mot klare forankrede felles mål som ivaretar alle interessenters interesser; ikke bare eiernes. 

Ved å fremelske og fokusere på kjappe taktskifter i form av dynamikk i strategien og virksomhetsplanene, fleksible organisasjonsstrukturer med et faglig fremfor et formelt fokus og verdibaserte prosesser basert på en teknologi som støtter oppunder dette, vil du få grunnlag for å måle ytelse som er forstått, tilstrebet og akseptert i hele organisasjonen. Dette gir gode sirkler i en virksomhet «built to win». Ytelse må i en slik sammenheng måles langs flere akser. Alle nevnt ovenfor.

 

Vi får med dette en virksomhet kjennetegnet ved 

  • En felles ledestjerne (NorStella?) kjent og akseptert i hele organisasjon 

  • Nettverk av tverrfaglige team som stimulerer hverandre 

  • Hurtig tilpasning og læring til omskiftelige omgivelser 

  • Personalpolitikk som understøtter og skaper lidenskap 

  • Positivt syn på teknologi som muliggjører med evne til å utnytte mulighetene 

 

En vinner med gjennomgående ytelse langt over minstekrav langs alle akser er en realitet! 

bottom of page