Assosierte virksomheter

Praktisk talt all aktivitet i NorStella er forankret i en ide om at nettverk er vesentlig Gjennom nettverk oppnås målsatte resultater som for eksempel samhandling og deling på tvers av sektorer. De fleste ser individene i slike sammenhenger. Individer som møtes og deler. Genuine interessefellesskap.

 

Mange finner grunn til å være med i flere ulike nettverk, NorStella har derfor kommet frem til at samarbeid mellom nettverk er minst like viktig. Et slikt samarbeid bringer nye momenter, vinklinger og resultater til torgs. Synergi!

 

For å stimulere denne synergien har vi laget en oversikt over hvilke nettverk vi ser på som assosierte.

 

Trykk på logoen og kom direkte til virksomhetens hjemmeside.

NEA_logo_small_rgb-2bb031bb_edited.jpg
Abelia logo.png
OIL_edited.jpg
Tollkonsult_edited.jpg
Its Norge.png
Polyteknisk.png
Norwegian Smart Care Cluster.png
Toll.png
Dataforeninge.png
Digital Norway.png