top of page

Ut med KPI inn med OKR!

Av Jon Arve Risan, Daglig leder NorStella

KPI kom med Balanced Scorecard fra Norton og Kaplan for flere år siden. Det tok litt tid før vi var familiære med begrepet og utnyttet det i praksis. Metoden Balacd Scorecard var det verre med. Der løp vi aldri linen ut. Metoden var for ambisiøs og krevende, men å fokuser og måle på KPI hadde vi stor nytte av.

I det siste året har det dukket opp et nytt begrep; OKR. Dette står for Objecitive Key Results og tjener samme formål måling av framgang og fart, men på en mye mere pragmatisk måte.

For oss som har levd en stund blir vi minnet på praktiseringen av målstyring. Dette var vi opptatt av før Kaplan og Norton presenterte sin metodikk. Som sådan er OKR gammel vin på nye flasker med noggo attåt, med et sterkere prosessfokus enn det målstyring hadde.

Sentralt i OKR står Objectives eller hovedmål. Start med å lete frem 3 – 5 slike av stor betydning for virksomhetens fremtidige (key) suksess. Her må du være bevisst på virksomhetens «vision» og «mission» (objectives) og identifisere de (key) prosessene som valgte objectives fungerer innenfor. Finn faskehalsene. Finn de tiltak som eliminerer eller reduserer disse og knytt dem opp mot ønsket fart dvs når skal resultatet være en realitet og hvilke målinger skal og kan vi foreta underveis.

I etableringsfasen er dette en topplederaktivitet for å kunne operasjonalisere ny eller foreliggende strategi. Vi anbefaler ny. Når toppledelsen har dette under huden. bringes erkjennelsen nedover i organisasjonen. I velorganiserte virksomheter vil OKR møte KPI på det laveste nivået og erstatte dette.

Framdrift følges opp ukentlig på en slik måte at målene er kontinuerlig kjent og erkjent. Avvik fra ønsket fremdrift bearbeides gjennom konkrete tradisjonelle tiltak (tid, ressurser og ambisjonsnivå) inntil målet er innenfor realistisk rekkevidde.

Det viktigste med de målene som er satt er målbarheten. Det er her de fleste feiler. Sørg for at målene er SMARTE dvs (spesifikke, målbare, akseptable (men hårete), realistiske (fortsatt hårete), tidsbestemte og effektive). Effektive mål bringer deg raskest til målet med minst mulig innsats.

Ikke glem å feire framdrift. Feiring (markering) er en forutsetning for opplevelse av mestring gjennom oppnåelsen av felles mål og resultater. Dette skaper samhold og framtidstro med ny energi til å møtet nye objectives.

Systematisk bruk av OKR bringer deg dit.

Det er flere miljøer som har gitt meg best bakgrunn for egne meninger. Det er Sprint Consulting (www.sprint.no), Future Works (www.futureworks.no) og Digital Norway (https://www.digitalnorway.com/). Et nettsted for kunnskap som jeg varmt anbefaler og som også har kurs blant annet innen OKR.

Disse foruten en rekke artikler på det store internettet. Søk selv med hjelp av «OKR»!

Lykke til

bottom of page