top of page

Grunn til bekymring?

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Pandemien har gjort noe med oss om vi ble smittet eller ikke. Mange sitter og lurer på hva den nye normalen blir, eller fremtiden som VW kaller det i sine reklamefilmer. Hjemmekontor, gjemmekontor eller bortekontor? Lurer du på det samme? 

Experis, Manpowers IT-konsulentselskap, har i sakens anledning tatt tak i forholdet gjennom en undersøkelse som viser at mange har klare forventninger til endring hvor muligheten til å jobbe utenfor arbeidsplassen er en vesentlig del av dette.

Undersøkelsen har også sett på lederutfordringene i en slik sammenheng. Denne slår fast at en økende andel av arbeidsstokken spredd for alle vinder skaper bekymring når det gjelder 

  • Produktivitet

  • Samarbeid

  • Selskapskultur

  • Innovasjon

  • Arbeidstakers velferd

Kun et fåtall er uten bekymring.

Undersøkelsen slår også fast at kontoret i fremtiden blir en samhandlingsarena, og at de ansatte forventer noe mer enn tidligere om de først skal inn på kontoret. Du som leder må derfor tilrettelegge for sosialt samvær og samarbeid mye tydeligere enn du tradisjonelt har gjort.

Valgt modell vil man lese om i stillingsannonser i fremtiden. Fleksibel fysisk tilstedeværelse vil bli et ansattgode. Relatert til produktivitet er dette imidlertid positivt viser en undersøkelse foretatt av Sintef. Godt lagt til rette (uten at kjøkkenbordet er involvert) kan en slik arbeidssituasjon føre til økt konsentrasjon og effektivitet. Manpower kaller sitt konsept AnyShore. Andre snakker om digitale nomader (egen artikkel om dette vil bli publisert).

Alle medaljer har som regel en oppside og en nedside. Den nye normalen vil helt klart stille nye krav.

En amerikansk undersøkelse publisert av McKinsey viser at bare 25% av arbeidsstokken kan være varig borte fra arbeidsplassen uten negative konsekvenser for arbeidsgiver, arbeidstaker eller arbeidsplassen. Inntil 3 dager i strekk er som regel helt greit.

Citrix peker på utfordringer knyttet til sikkerheten og behov for nye verktøy.

Publisert november 2021

bottom of page