top of page

Caring Culture - viktigere enn noensinne!

chris-liverani-9cd8qOgeNIY-unsplash.jpg
Open Space Office.webp
Image by Austin Distel.webp

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

04.04.2020

Allerede i januar hadde Harvard Business Review (HBR) i sitt ukentlige nyhetsbrev søkelys på caring culture i betydningen en bedriftskultur som tar vare på sine medarbeidere. Fremsynt!

Bare et par måneder senere sto vi midt oppe i en situasjon som i høyeste grad krevde «caring» fra oss alle.

Kultur er den uskrevne sosiale rangorden i en organisasjon. Som sådan er den uløselig knyttet til ledelse, og motpolen til strategi. Vi har vel alle hørt eller brukt «kultur spiser strategi til frokost». I dette uttrykket ligger også det faktum at god kultur er bedre enn god strategi. De virkelig gode lederne har dette under huden og er til fulle oppmerksomme på kulturens mange avskygninger, positive og negative effekter. Gjennom denne bevisstheten kan de utnytte den eksisterende kulturen for alt det den positivt er verdt.

 

Viktigst i disse Coronatider er det lærebøkene omtaler som «caring culture» eller «bry deg om kultur» på norsk. Caring culture har sitt utspring i mellommenneskelige forhold og bygger på tillit. Dette er en kultur hvor folk hjelper og støtter hverandre. Lojaliteten i en slik kultur er enorm. Vanskelig å bygge. Lett å rive ned. Caring er den kulturen to av tre rangerer som best eller nest best.

 

Fordelen med å bry seg om hverandre er effektive team, høyt engasjement, god kommunikasjon, tillit og sist men ikke minst den gode følelsen av å høre til. Ulemper kan være stadig søken etter konsensus, frykt for å utforske og utfordre grenser og muligheter og sendrektighet når det gjelder å ta nødvendige beslutninger.

 

Siden landet står oppe i sin største helsekrise noensinne, er det et annet kulturelement som også trenger ditt fokus. Det er trygghet. Dette er kanskje det kulturelementet som er enklest å omforme fra den normale dag til dag virksomhet med planer, veldefinerte prosesser og budsjetter.

 

Trygghetskulturen preges nemlig av forutsigbarhet og beredskap. Arbeidsplassen (neppe hjemmekontoret med hjemmeværende barn på skulderen) er eksponent for dette med business-as-usual. Der kan du føle deg trygg i forutsigbare og stabile omgivelser. Ulempen er der hvor dette blir målet og ikke midlet. Da overtar byråkratene med sitt fokus på standardisering og formalisering. Det kan lett bli for mye av det gode. Det er med kultur som med Møllers tran.

 

Med hele arbeidsstokken inklusive deg selv på hjemmekontor, hvor det meste av kontakten er virtuell på video, er porsjoneringen og vektleggingen av de ulike kulturkomponentene viktigere og vanskeligere enn noensinne.

 

Den leder som lykkes med å skape ektefølt opplevelse av omsorg hos et trygt medmenneske i sentrum av din oppmerksomhet, vil komme ut av Coronakrisen med et intakt team mer skjerpet enn før 12. mars.

 

Lykke til! Du må nok holde på minst ut april.

bottom of page