top of page

Har du kontroll på risiko, skaper du din egen fremtid!

Image by janilson furtado
Image by Victor Avdeev
Image by Austin Distel

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella 

16.06.2021
 

Dagens bedriftsliv er preget av stadig hyppigere endringer langs flere akser. Det er påstått at selv med dagens hastighet vil det aldri komme til å gå saktere. Farten skaper usikkerhet og frykt ((opplevd risiko). Kjenner du imidlertid og har kontroll på denne kan du konsentrere deg om konsekvens. Dermed har du manøvrert over i smulere farvann og skapt mulighet for å tenke forbedring og fremtid.

En blogg om strategi anviste forleden fire steg for å innovere virksomhetens forretningsmodell.

Denne inspirerte meg til å fabulere litt rundt disse fire momentene:

 

1. Kartlegg risiko langs hele virksomhetens verdikjede (hvert minste lille ledd). Er risikoen reell eller innbilt? Hvor kritiske er de ulike risikoelementene. Hvilken risiko innebærer den største muligheten dersom den bringes under kontroll?

2. Endre risiko ved å finne ut hvordan de kan omgrupperes. Husker du Dell som la om hele produksjonen til ordrebasert. Look to Über som snudde opp ned på muligheten for å bestille og betale for å bli transportert (Suksessen ligger i opplevelsen. Relasjoner skapes). Zara la vekt på hastighet ved å krympe gapet i tid mellom motedesign og kunde. Dette er også et element knyttet til opplevelse, men kvaliteten og pris må ikke bli skadelidende. 

3. Eksperimenter. Vi har alt for lett for å hoppe på konklusjonene basert på tro og ikke erfaring. Erfaring kan defineres som summen av feil du har gjort, men da må du tillate feil. Paul Iske hevder suksessen ligger i de feilene som begås.

4. Innovér. Når du har erfart og reflektert over mulighetene er du klar for å realisere nytenking (innovasjon), gjerne ved hjelp av ny teknologi og de mulighetene denne representerer. Glem imidlertid ikke menneskene i prosessene og sørg for tillit, trygghet, kompetanse, forståelse og innsikt i de mulighetene som skapes. Teknologien skaper ikke innovasjon. Det er det menneskene som gjør!

Som i alle livets forhold er innsikt i og kontroll på risiko og konsekvens vegen til suksess. Følg den!

Publisert Juni 2021

bottom of page