top of page

MOOC 2.0

Image by Changbok Ko
MOOCs-2.jpg
Image by XPS

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

09.08.2020

 

Vår irregulære spalte Kunnskapskilden sprang i sin tid (2014) ut av ideene og mulighetene knyttet til MOOC eller Massive Open Online Courses som bokstavene står for.

Dette området har ikke stått stille og tilbudet har blitt enda bredere og bedre enn det var. Forleden kom jeg over en artikkel som konstaterte at nå hadde kunnskapsplattformen nådd nivå 2.0.

Professor Arne Krokan ved NTNU er vår første og fremste (det blir gjerne slik med de som med styrke går foran) på dette området, beskriver MOOC-landskapet og endringene dette har ført til i UH-sektoren i Khrono (en uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning). Hans påstand er at MOOC 2.0 vil revolusjonere mulighetene for læring og bidra til realisme i uttrykket livslang læring.

Khrono på sin side ser at MOOC og MOOC-plattformer er betraktelig mer enn gratis og åpne nettkurs fra britiske og amerikanske prestisjeuniversiteter. Khrono mener også at MOOC sier noe om hvordan framtidens universitet kommer til å bli organisert. Påstandene begrunnes her.

For ordens skyld presiseres at dette er en debattartikkel. Som sådan representerer den nødvendigvis ikke konsensus.

Min konklusjon er, og spesielt etter Corona epidemien hvor vi ble tvunget til å tenke ny pedagogikk og nye muligheter, at vi med stor sannsynlig vil komme ut av krisen betydelig endret når det gjelder erfaring knyttet til form og innhold for læring. Tett samarbeid og tillit gjennom digital samhandling er en suksessfaktor. NorStella vil på sitt vis bidra til dette.

bottom of page