top of page

Digitale nomader - ny trend nye krav

DIGITAL NOMADE.png
DIGITAL NOMADE (1).png
DIGITAL NOMADE (2).png

Jon Arve Risan, Daglig leder NorStella

Covid har gjort noe med oss. Alle har vi blitt mere bevisste på frihet og mulighet for å gjøre egne valg og disposisjoner.

Samtidig har vi blitt vist en verden der dette er mulig; den digitale. Noen av oss har tatt den helt ut og blitt digitale nomader.

Vi har vært på det store internettet og funnet mer om dette nye fenomenet:

Den digitale nomadetrenden har vakt stor medieoppmerksomhet og etablert en sterk tilstedeværelse på sosiale medier. Blogger, videoer og Instagram-kontoer har skapt en tilskuersport inspirert av bilder og historier om glade nomader på vakre og kulturelt levende steder. Som et resultat ønsker mange arbeidere å være digitale nomader selv.

Velutdannede og digitalt kunnskapsrike, digitale nomader jobber i yrker der talentmangel er vanlig og å tiltrekke seg ansatte en konstant utfordring. Å lykkes med å appellere til, administrere og beholde disse ansatte vil være en nøkkelkomponent i enhver talentstrategi. Mangler du en slik? Skaff den!

Sammenhengende, eksplisitte digitale nomadeprogrammer gjør det lettere å ansette disse etterspurte arbeidstakerne og engasjere, belønne og beholde eksisterende ansatte som ønsker frihet. Programmene kan også omfatte retningslinjer for ansettelse av frilansnomader (NorStella praktiserer dette), som mindre sannsynlig vil skape juridiske eller regulatoriske problemer fordi de ikke er tradisjonelle ansatte.

Selvfølgelig gjør ikke folk alltid det de sier, spesielt ikke når det dreier seg om å rive seg selv og familiene sine opp med røttene. De fleste av disse menneskene blir sannsynligvis ikke digitale nomader. Men tallene viser at det er sterk ambisiøs interesse for å jobbe hvor som helst, og antallet digitale nomader vil sannsynligvis fortsette å øke. Selv når det jobbes intenst med å gjenåpne de fysiske kontorene, må organisasjonen ta hensyn til behovene og privilegiene til de som ønsker friheten til å streife fritt omkring ved hjelp av det digitale universet.

The freedom to roam!

Publisert Januar 2022

bottom of page