Fem Gode råd til digitaliseringsministeren

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

​05.03.2020

Vår gode venn Kjetil Thorvik Brun i Abelia (medlem av NorStella Digitale Toppledere) gir følgende råd til vår nye digitaliseringsminister i sitt siste nyhetsbrev:

  1. La data gi gevinst

  2. 5G og fiber til folk og næring

  3. Lær av distriktene

  4. Sørge for tydelig og godt samarbeid

  5. Bruk regjeringen

NorStella stiller seg fullt og helt bak disse rådene.

Spesielt vil vi fremheve punkt 1 om verdiskaping (har du forresten lest denne rapporten?) og punkt 4 om viktigheten av samarbeid mellom offentlig og privat sektor hvor det fremmes forslag om å styrke Konkurransetilsynet for å føre tilsyn der det offentlige opptrer som markedsaktør.

Vil du lese hele artikkelen?

FOR SPØRSMÅL OM AKTIVITETER OG MØTER: 
EPOST:  aktivitet@norstella.no

FOR SPØRSMÅL OM MEDLEMSKAP, FORTOLLING OG NODI-NUMMER:

EPOST:  norstella@norstella.no

POSTADRESSE:

NorStella

Postboks 70

1371 Asker

Org.nr. 977 143 330

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon

© 2021 by NorStella