top of page
NorStealla_uten.png

Collaborators

NORSTELLA will contribute to better, increased and simpler interaction between the public and private sectors in all relevant areas. We do this by establishing and supporting meeting places for sharing and innovation that are characterized by neutrality and high professional quality.

NORSTELLA's task is to contribute to the digitalisation of Norway by being a neutral meeting place that actively contributes to increased collaboration across industries, sectors and professions. Active contribution involves inviting to conferences and workshops, and if necessary take the initiative to establish network groups, activities and projects for deep diving in special areas. In recent times, this has revolved around health (AKSON).

 

Through this, we want to contribute to efficiency and value creation among our members and partners, by being a driving force for

· Simplification of regulations, processes and procedures within national and international industry / trade, both in the private and public sector.

· Effective implementation and profitable use of standardized data exchange between organizations / units.

 

Due to NORSTELLA's independent position in the market, NORSTELLA can serve any player and company in the market. In this way, we can contribute to the establishment of cross-sectoral solutions, based on open standards such as UN / CEFACT, UBL and XML for the benefit of all user groups / actors.

 

We also have the administrative responsibility for Oxalis . This is the leading implementation of open source code that supports the delivery of Peppol eDelivery Services (AS4) for the Peppol network, ie a prerequisite for companies to be able to send e-invoices to each other.

Peppol.png

Peppol

Peppol er et sett med spesifikasjoner som muliggjør grenseoverskridende digitale anskaffelser (e-procurement). Bruken av Peppol er styrt av en multilateral avtalestruktur som eies og vedlikeholdes av OpenPeppol.

Peppol gjør det mulig for handelspartnere å utveksle standardbaserte elektroniske dokumenter over Peppol-nettverket (basert på en 4-hjørnes modell). Disse dokumentene inkluderer e-ordrer, e-Advance Shipping Notes, e-fakturaer, e-kataloger og meldingsnivåsvar

I denne sammenhengen gir Peppol:

 • Markedsmulighet for interoperable e-innkjøpsløsninger

 • Standardbasert interoperabilitet i forretningsprosesser

 • Peppol eDelivery Network og Peppol Transport Infrastructure Agreements som danner det tekniske og juridiske grunnlaget for interoperabilitet

 • Forenkling og forbedring av on-boarding prosessen for kjøpere og leverandører som ønsker å handle elektronisk.

 •  

NORSTELLA administrerer på en nøytral non-profit basis Oxalis. Oxalis er den ledende open source-programvareimplementeringen i OpenPeppol. Oxalis støtter leveringen av Peppol eDelivery Services (AS4) for Peppol-nettverket.

Du finner Peppol sin hjemmeside her.

Toll logo.png

Toll

Tolletatens samfunnsoppdrag er å holde kontroll med at regler følges for alle varer som innføres til og utføres fra Norge. Omfanget av varer som krysser grensen er stort, og volumet har økt over mange år. Tolletaten er avhengig av å digitalisere prosesser for å håndtere volumet og sikre harmonisering med EU-regelverket. Samtidig ønsker vi å tilby en mest mulig effektiv og sømløs grensepassering der varer frigjøres automatisk, der det ikke er behov for kontroll eller manuell behandling.

Digitalisering av tollbehandlingen (DigiToll) står øverst på tolletatens virksomhetsplan om dagen. NORSTELLA er og ønsker å være en sentral bidragsyter til dette.

Som leverandør av NODI nummer til tolletatens kunder er TOLL en av våre viktigste samarbeidspartnere, Vårt Doksenter for NODI medlemmer er hyppig besøkt ved kunngjorte endringer i blant annet TVINN. Der finner du guidene for TVINN. Vi holder også dokumentasjon for NTSC. I tillegg kan du finne mye annen nyttig tollrelatert informasjon på disse sidene.

Kontakt TOLL her. Tolletatens ekspedisjonssteder finner du her.

Du finner TOLL sin hjemmeside her.  

Send e-post til Toll og meld deg på nyhetsbrev her.

OIL_edited.jpg

Open Innovation Lab

Det er i år (2022) 8 år siden Open Innovation lab (OIL) of Norway ble etablert.

NORSETLLA og Open Innovation Lab (OIL) samarbeider til medlemmenes beste. Et viktig fellestrekk medlemmene deler er at innovasjon er en kjerneprosess som må utvikles og at økt innovasjonskraft fører til:

 • økt vekst og konkurranseevne

 • reduserte kostnader & økt ressurseffektivitet

 • forbedret bærekraft og raskere fornyelse av dagens produktportefølje

 • forbedret omdømme og verdsettelse

 • økt evne til å tiltrekke seg talenter, kunder, partnere og ny kapital

 • forenklet etterlevelse av viktige forskrifter og andre krav

Gå inn på våre respektive hjemmesider og ta del i aktiviteter lagt til rette for deg. Aktiviteter tilrettelagt for NORSTELLA medlemmer kunngjøres via nyhetsbrev og legges ut i aktivitetskalenderen.

Du finner OIL sin hjemmeside her.

NEA_logo_small_rgb-2bb031bb_edited.jpg

NEA - Nätverket för elektroniska affärer

Plutselig var det enkelt å ta kontakt med nettverk du kjente til og gjerne ville vite mer om uten å måtte reise, fordi alle satt på Teams. NORSTELLA benyttet anledningen til å etablere dialog med Nätverket för elektroniska affärer, NEA i Sverige. Noe godt kommer det da ut av virus på avveie.

Det har derfor siden i fjor blitt avholdt jevnlige møter med sikte på å utveksle informasjon og kunnskap om hverandre og hverandres aktiviteter og planer. Møteserien fortsetter.

Dialogen har allerede resultert i konkret anvendbar kunnskap om interessante forhold i Norden og Estland som vi har dratt nytte av.

NEA er også involvert og interessent i Nordic Smart Government. Alt henger sammen med alt!

Lyst til å vite mer om NEA og deres fokus på og aktiviteter rundt e-business? Trykk her.

tollkonsult.png

Tollkonsult

Tollkonsult er NORSTELLAs faglige alibi der vår generell kompetanse på tollspørsmål kommer til kort

Internasjonal handel med varer krever kunnskap om nasjonalt og internasjonalt tollregelverk.

 

Tollkonsult har spesialisert seg innen fagområdet toll.

 

NORSTELLA nyter godt av dette gjennom en løpende kompetanseavtale.

Du finner Tollkonsult sin hjemmeside her.

ITS long.png

ITS Norway

Intelligente Transportsystemer (ITS-Norge) ble etablert i 2004. Hovedvirksomheten er å tilby møteplasser (seminarer, konferanser, ekskursjoner) for medlemmene slik at kompetanse kan deles og styrkes.

 

Målet er å skape prosjekter som utvikler sektoren, finne forretningspartnere og utvikle nye markeder for medlemmene.

 

I løpet av de siste årene har transportsektoren vært gjennom en enorm utvikling. Digitalisering, automatisering og elektrifisering har endret løsninger for mobilitet og logistikk. NORSTELLA er en komplementær stiftelse relatert til ITS-Norge sine aktivitetsområder.

Du finner ITS sin hjemmeside her.

bottom of page