Collaborators

NorStella will contribute to better, increased and simpler interaction between the public and private sectors in all relevant areas. We do this by establishing and supporting meeting places for sharing and innovation that are characterized by neutrality and high professional quality.

NorStella's task is to contribute to the digitalisation of Norway by being a neutral meeting place that actively contributes to increased collaboration across industries, sectors and professions. Active contribution involves inviting to conferences and workshops, and if necessary take the initiative to establish network groups, activities and projects for deep diving in special areas. In recent times, this has revolved around health (AKSON)

 

Through this, we want to contribute to efficiency and value creation among our members and partners, by being a driving force for

· Simplification of regulations, processes and procedures within national and international industry / trade, both in the private and public sector.

· Effective implementation and profitable use of standardized data exchange between organizations / units.

 

Due to NorStella's independent position in the market, NorStella can serve any player and company in the market. In this way, we can contribute to the establishment of cross-sectoral solutions, based on open standards such as UN / CEFACT, UBL and ebXML for the benefit of all user groups / actors.

 

We also have the administrative responsibility for Oxalis . This is the leading implementation of open source code that supports the delivery of Peppol eDelivery Services (AS4) for the Peppol network, ie a prerequisite for companies to be able to send e-invoices to each other.

OIL_edited.jpg

Kjære NorStella medlem og interessert i innovasjon!

Redigert av Jon Arve Risan, Daglig leder NorStella

Det er i år (2022) 8 år siden Open Innovation lab (OIL) of Norway ble etablert.

NorStella og Open Innovation Lab (OIL) samarbeider til medlemmenes beste og vi sakser videre fra OIL om innovasjon og hvorfor innovasjon. Les begrunnelsen her hvor du også kan tygge litt på deres 7 prinsipper for innovasjon og deres betydning for bærekraft.

Etableringen av OIL var basert på en overbevisning om at de beste innovatørene i Norge ville ha glede av et felles forum der det var takhøyde for å utveksle ideer, diskutere og løse utfordringer sammen.

I tett samarbeid med verdens ledende innovasjonsmiljøer har de med medlemmenes hjelp bygget det som har blitt Norges ledende nettverk for innovasjons-profesjonelle. I dag er 48 av Norges mest innovative virksomheter med i Open Innovation Lab of Norway, - og de har holdt fast på grunnideen om kun å invitere inn medlemmer som er sultne på resultater, tørste etter relevant kunnskap, og rause med å dele gode kreative ideer.

Innovative fyrtårn som NHO, Bravida, BDO, Kunnskapsparken Helgeland og Nordic Innovation har valgt å melde seg inn, og medlemskapet har aldri vært mer populært enn i dag - slikt gleder! 

Et viktig fellestrekk medlemmene deler er at innovasjon er en kjerneprosess som må utvikles og at økt innovasjonskraft fører til:

  • økt vekst og konkurranseevne

  • reduserte kostnader & økt ressurseffektivitet

  • forbedret bærekraft og raskere fornyelse av dagens produktportefølje

  • forbedret omdømme og verdsettelse

  • økt evne til å tiltrekke seg talenter, kunder, partnere og ny kapital

  • forenklet etterlevelse av viktige forskrifter og andre krav

Det er derfor med glede å kunne konstatere at mange av medlemmene har brukt Covid-19 pandemien til å ta på piggskoene og foreta gode digitale innovasjonsgrep, samtidig ser vi (NorStella og OIL) virksomheter som fortsatt tror de kan stille opp med tresko og stiletthæler... 

Gå inn på våre respektive hjemmesider og ta del i aktiviteter lagt til rette for deg. Aktiviteter tilrettelagt for NorStella medlemmer kunngjøres via nyhetsbrev og legges ut i aktivitetskalenderen.

Du finner OIL sin hjemmeside her.

NEA_logo_small_rgb-2bb031bb_edited.jpg

Keep in touch!

Jon Arve Risan, Daglig leder

Plutselig var det enkelt å ta kontakt med nettverk du kjente til og gjerne ville vite mer om uten å måtte reise, fordi alle satt på Teams. NorStella benyttet anledningen til å etablere dialog med Nätverket för elektroniska affärer, NEA i Sverige. Noe godt kommer det da ut av virus på avveie.

Det har derfor siden i fjor blitt avholdt jevnlige møter med sikte på å utveksle informasjon og kunnskap om hverandre og hverandres aktiviteter og planer. Møteserien fortsetter.

Dialogen har allerede resultert i konkret anvendbar kunnskap om interessante forhold i Norden og Estland som vi har dratt nytte av.

NEA er også involvert og interessent i Nordic Smart Government. Alt henger sammen med alt!

Lyst til å vite mer om NEA og deres fokus på og aktiviteter rundt e-business? Trykk her.