top of page
Digitoll2.png
digitoll3.png

Øyner du dybden?

Jon Arve Risan, daglig leder

NorStella var på Tolldagen 2023 og ble grundig orientert om tollmessige konsekvenser av dagens konfliktfylte og utfordrende verdensbilde. Viktigst for oss var imidlertid forholdene rundt DigiToll.

Både i plenumssalen og i en etterfølgende workshop rant det oss i hu en problemstilling fra Peer Gynt. Dovregubben spør: Øyner du dybden og Peer svarer: Det tykkes meg tåget.

Til DigiToll og ny lovgivning er det fortsatt knyttet mye usikkerhet og mange ubesvarte spørsmål på begge sider av bordet, men vi må tro at det meste av veien blir til mens vi går. Når man går på slike veier er det imidlertid viktig at de reisende viser stor tillit og raushet til hverandre. Krevende for en etat som har kontroll og korrekthet som sitt viktigste gen.

Med på veien kan du få med deg, under utgivelse, en som gir deg en innføring i tollavgiftsloven og vareførselsloven; de lange linjene og det som er nytt å forholde seg til. De to som har tatt på seg denne utfordringen er nylig pensjonist Helge Lindrup (the one and only) og Linn Marie Sætre Nymoen kjent og erkjent kapasitet på Tolletatens arbeid med den nye tollovgivningen.

Når boken er en realitet, vil NorStella bruke mer tid på den og på DigiToll i 2023. Om ikke før så under nettverksmøtet Internasjonal Handel 20 april neste år. More to come!

bottom of page