Digital interaction

In this arena, we focus on issues of great importance for streamlining and simplifying the public sector in close collaboration with private actors.


In the interaction arena, there is discussion and dialogue around the topics of interaction, change management and advanced ICT solutions for the public sector. In the wake of an arena, smaller meetings are usually arranged on sub-topics and issues that need further clarification.

For presentations and recordings (in Norwegian), see NorStella's member library 

AKSON.jpg

Oppfølging etter AKSON

NorStella avviklet sin 17. samhandlingsarena i oktober med nesten 100 fysisk til stede og over 200 på stream. Tradisjonen tro brukte vi Sli Do i dialogen med salen og deltagerne for øvrig.

Det kom inn masse spørsmål til foredragsholderne. Mange ble besvart der og da.

Fra NorStellas side ble det lovet utdypende informasjon på de problemstillingene som ble reist.

Vi har derfor systematisert materialet og innhentet svar. Noen er besvart direkte, andre ved å vise til supplerende kunnskapskilder.

Du finner dette materialet i medlemsbiblioteket.

SE MER
AKSON.jpg

Samhandlingsarena #17

AKSON - NorStella viser vei.

Alle er enige om behovet og målet. Mange mener Akson ikke er løsningen på de utfordringer helsesektoren har. NorStella tar opp denne problemstillingen på sin Samhandlingsarena 7. oktober. Vi vil da peke på de alternativene som finnes og det handlingsrommet som eksisterer. For vi er sikre på at det er der!

Programkomitè:

Jon Arve Risan, NorStella

Trygve Skibeli, NorStella

Arild Haraldsen – moderator for debatten

SE MER
IMG_3500 bruk_edited.jpg

Samhandlingsarena # 16

DATA ER IKKE GULL - ENNÅ 

 

NorStella har sagt at 2019 skal være «Året for deling av data», og har etablert en faggruppe for toppledere om dette  temaet. Før sommeren skal også Regjeringens Digitaliseringsstrategi som har «deling av data» som hovedtema, komme.

 

«Deling av data» er derfor et høyaktuelt tema for digitalisering av forvaltningen, men også for Norge som nasjon slik også  den utredningen fra Digital Norway som ble lagt frem for næringsministeren i fjor høst sier.

Programkomitè:

Jon Arve Risan, NorStella

Trygve Skibeli, NorStella

Arild Haraldsen – moderator for debatten

SE MER
Legens Desk

Samhandlingsarena # 15

eHELSE

Helse- og omsorgssektoren representerer den største utfordringen for vårt velferdssamfunn. Ikke bare øker kostnadene som følge av «eldrebølgen», men vi erfarer i mange tilfeller at kvaliteten på tjenestene forringes.

Denne utfordringen åpner gode muligheter for forretningsutvikling og innovasjon – både for offentlig sektor og næringslivet. I offentlig sektor har regjeringen vedtatt en ambisiøs strategi, og tatt strukturelle grep i form av bla. etablering av Direktoratet for e-helse.

 

Spørsmålet er om strategiene og tiltakene er bærekraftige og om vi utnytter ressursene og kompetansen Norge besitter.

I denne Samhandlingsarenaen vil vi få belyst hva disse tiltakene går ut på, og presentere ulike perspektiver som kan supplere eller forsterke de tiltakene som er satt i gang.  

SE MER