IMG_6043_edited.jpg
IMG_6040_edited.jpg
IMG_6033_edited.jpg
IMG_6031_edited.jpg

Kampen om dine data 

Kampen om dine data fortsetter

Aleksander Øines, arrangementsansvarlig 

På en kort uke i februar, utarbeidet NorStella innspill til KS knyttet til etablering av et aksjeselskap for «Digitale fellestjenester» til kommunene. Innspillet kan leses her.

 

I tiden frem til 1. mai, vil NorStella gjennomgå statistikk og rapporter fra stat og kommune om digital utvikling, samt gjennomføre intervjuer av leverandører av digitale tjenester til kommunene, basert på følgende hypoteser;

 

  • Utvikling av digitale tjenestetilbud prioriteres lite av politikerne

  • Kommunene etterspør i liten grad innbyggersentriske digitale tjenester

  • Dagens tjenestetilbud oppfyller i liten grad innbyggernes rett til innsyn i egne data

 

Funn knyttet til hypotesene dokumenteres i en rapport som planlegges for Digitale Toppledere 1. juni 2022.

Digitaliseringspolitikk er mer enn bredbånd

Aleksander Øines, arrangementsansvarlig 

 

30. november arrangerte NorStella sitt første folkemøte, Kampen om dine data, som samlet nesten 100 deltakere fysisk og digitalt. Det ble gitt over 40 innspill knyttet til hvordan politikerne i større grad kan forstå rollen data har i dagens samfunn, hvordan data kan bidra til det grønne skiftet og hvordan vi inngår at borgerne blir «fanget» i kampen om data. Les videre her

Kampen om dine data

Aleksander Øines, arrangementsansvarlig

250.000 husstander har ikke mulighet for høyhastighetsinternett, mange barn går på skoler uten tilstrekkelige digitale læremidler, offentlig sektor har et stort behov for digital omstilling, norsk eksport er svekket, og Norge har nå handelsunderskudd for første gang siden 80-tallet.

Digital utvikling i det offentlige Norge handler om prioritering

Solberg-regjeringen bygget videre på det løpende digitaliseringsarbeidet som har pågått i Norge de siste 20 årene. Det er gjort mye bra, men det er en jobb som aldri tar slutt.

Hva skal egentlig til for å få til et «taktskifte» innen digitalisering av offentlige tjenester? Les videre her.

NorStella satte søkelyset på dette i et «Folkemøte» 30. november. Du finner filmene her.

Kampen om dine data

Daglig leder Jon Arve Risan


NorStella arrangerte for kort tid siden vårt første folkemøte med søkelys på eierskap til egne data.

Hensikten med folkemøtet var å samle så mange som mulig av interesserte parter, for å informere om tingenes tilstand på et nærmere definert saksområde (eierskap til data) og på den måten åpne for dialog, innspill og spørsmål med sikte på å få til bred medvirkning og engasjement.

Hovedtesen i møtet var at vi ukritisk gir fra oss råderetten over egne data til aktører som vet å utnytte denne langt utover hva vi greier å forestille oss. Ikke nødvendigvis i ideell hensikt.

Arrangementet ble gjennomført både digitalt og analogt. Tilbakemeldingene var positive.

Vi har laget en kort filmsnutt som oppsummerer deler av den erkjennelsen vi sitter igjen med etter møtet. Du finner filmen her. 

Vil du se hele den aktuelle sekvensen finner du den her:

1. Åpning av møtet - Jon Arve Risan, Daglig leder NorStella

2. Nasjonal politikk - Nikolai Astrup, Tore Tennøe, Kirsti Kierulf, Emelie Spjuth

3. Kan vi ha kontroll på våre egne data - Nina Mathiesen

4. Samtykke og gjenbruk av data - Per Olav Nyborg

5. Lokalpolitikken - Fredrik Ødegård

6. Oppsummering, kommentarer og avslutning.

NorStella planlegger i disse dager ulike former for oppfølging av hovedtemaet, blant annet gjennom et nytt folkemøte i 2022.