top of page
AKSON_edited.jpg
Oppfølging etter AKSON

Akson – felles kommunal journal og helhetlig samhandling. Akson skal sørge for at de ulike delene av Helse-Norge snakker bedre sammen. Det vil gi pasienter tryggere behandling, og helsepersonell en enklere arbeidshverdag.

Som oppfølging etter NorStellas samhandlingsarena # 17, den 7.10 har vi etter ønske fra mange deltagere satt opp et oppfølgende dialogmøte.

NORSTELLA avviklet sin 17. samhandlingsarena i oktober med nesten 100 fysisk til stede og over 200 på stream. Tradisjonen tro brukte vi Sli Do i dialogen med salen og deltagerne for øvrig.

Det kom inn masse spørsmål til foredragsholderne. Mange ble besvart der og da.

Fra NORSTELLAs side ble det lovet utdypende informasjon på de problemstillingene som ble reist.

Vi har derfor systematisert materialet og innhentet svar. Noen er besvart direkte, andre ved å vise til supplerende kunnskapskilder.

Dette er lenker som utdyper problemstillinger flere av spørsmålene berørte:

Sli Do fra Samhandlingsarena # 17

Akson journal

Ofte stilte spørsmål og svar om Akson: 

Arkitekturen i Akson

Samfunnsøkonomien i Akson

NORSTELLA har etter Samhandlingsarenaen 7.oktober planlagt en oppfølger, 16. februar kl 1400-1600.

Som tidligere meddelt tok NORSTELLA mål av seg til en fysisk rundebordskonferanse med søkelys på AKSON i januar. I håp om at smittebegrensningene skulle bli endret til muligheter, utsatte vi til 16. februar. Nå har vi resignert og gjennomfører planene digitalt.

 

Rent teknisk blir dette kjørt fra et studio i Polyteknisk Forening hvor programkomiteen i NORSTELLA er til stede.

Resten av de inviterte deltagerne (panelet) sitter der det passer seg, og deltar i samtalen som på et hvilket som helst Teams-møte.

Øvrige påmeldte via EventBrite deltar som tilskuere via vår YouTube kanal. Spørsmål til panelet kan stilles via SliDo.

AKSON - prosjektet er nå endret ved at Samhandlingsløsningen (direktoratet) og Journal-prosjektet (KS/kommunesektoren) blir to separate prosjekter/programmer. Direktoratet og KS/kommunesektoren vil derfor få god tid hver seg til å presentere denne endringen, før vi åpner for spørsmål og svar fra panelet og tilskuerne.

Polyteknisk Forening har kjørt flere slike opplegg tidligere. Praktiske detaljer om dette (pålogging etc) kommer senere.

Det er foreløpig nærmere 200 som har angitt sin interesse for å delta på denne måten. NORSTELLA planlegger flere slike dialogmøter videre i samarbeid med Direktoratet og KS for å ta opp flere problemstillinger (f.eks. forholdet til Helseplattformen i Midt-Norge, digital legemiddel-liste etc) etter hvert som prosjektene skrider frem.

Oppfølging etter Akson - 16.2.2021

bottom of page