Oppfølging etter AKSON
Tirsdag 16. februar 14.00-16.00

Akson – felles kommunal journal og helhetlig samhandling. Akson skal sørge for at de ulike delene av Helse-Norge snakker bedre sammen. Det vil gi pasienter tryggere behandling, og helsepersonell en enklere arbeidshverdag.

Som oppfølging etter NorStellas samhandlingsarena # 17, den 7.10 har vi etter ønske fra mange deltagere satt opp et oppfølgende dialogmøte.

NorStella avviklet sin 17. samhandlingsarena i oktober med nesten 100 fysisk til stede og over 200 på stream. Tradisjonen tro brukte vi Sli Do i dialogen med salen og deltagerne for øvrig.

Det kom inn masse spørsmål til foredragsholderne. Mange ble besvart der og da.

Fra NorStellas side ble det lovet utdypende informasjon på de problemstillingene som ble reist.

Vi har derfor systematisert materialet og innhentet svar. Noen er besvart direkte, andre ved å vise til supplerende kunnskapskilder.

Dette er lenker som utdyper problemstillinger flere av spørsmålene berørte:

Sli Do fra Samhandlingsarena # 17

Akson journal

Ofte stilte spørsmål og svar om Akson: 

Arkitekturen i Akson

Samfunnsøkonomien i Akson

NorStella har etter Samhandlingsarenaen 7.oktober planlagt en oppfølger, 16. februar kl 1400-1600.

Opplegget er som følger:

  1. Vi samler håndplukkede og meningsberettigede spesielt inviterte deltagere til et fysisk møte med søkelys på debatt, meningsutveksling og avklaringer knyttet til AKSON.

  2. Som interessert og påmeldt vil du få anledning til å følge debatten i denne gruppen via video.

  3. Spørsmål underveis håndteres via Sli Do

Interessert?

Meld deg på og du vil få nærmere info om opplegget når det nærmer seg.

© 2021 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon