A digital innovative bridge builder

A neutral meeting place to share and be inspired for a new digital future!

Internasjonal Handelsforenkling_edited.j

PROGRAM FOR 2021

 

Følg med her for å få med deg hvilke aktiviteter som kommer fra NorStella i 2021.

Tidligere aktivitet er dokumentert i vårt medlemsbibliotek*. Her finner du blant annet presentasjoner og opptak fra arrangementer.

 

*For å få tilgang må du være NorStella medlem, du finner passord i siste faktura. 

God smittefri sommer -i Norge!
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

16.06.2021

I år som i fjor sender vi samme feriehilsen, men vi er dessverre ikke sikrere på at det vil gå i oppfyllelse grunnet illsinte indiske varianter. På pluss siden teller imidlertid at vi har fått bedre kompetanse til å håndtere samhandlingen.

Dette er også drivkraften til NorStella; skape bedre forutsetninger for samhandling dog ikke for å unngå virus, men for å sikre samhandling på tvers når det gjelder datautveksling og regelverk. Foruten logistikk er det dette som preger våre aktiviteter.

Denne våren har vi brukt mye tid på å legge en ny strategi og utvikle aktiviteter basert på denne. Styret legger siste hånd på verket i disse dager. På bakgrunn av dette arbeidet publiseres aktivitetskalenderen rundt St. Hans. Følg oss på www.norstella.no.

Avslutningsvis ønskes alle en god og smittefri sommer – i Norge i år som i fjor!

Real Time Economy (RTE) in Nordic / Baltic Region
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

31.05.2021

RTE concept is currently under development in the Nordic- Baltic Region countries. RTE initiative has common aims and objectives with the Nordic Smart Government.

RTE acknowledges that a lot of data is created with economic actions, and the possibility is to use this data multiple times to speed up business procedures, reduce manual work and increase economic volume.

Use the opportunity to be fully updated during a webinar on 7th of June 1400 – 1530.

 

Fully details presented here.

Faggruppe Internasjonal Handel og Transport
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

28.05.2021

NorStella vil til høsten blåse nytt liv i en av våre mest tradisjonelle fagutvalg; Internasjonal Handel og Transport. Det vil i gruppen bli tatt opp tema knyttet til en rekke direkte og tilgrensende emner av interesse både for toll, vegvesen og befrakter med sikte på å drøfte utfordringer og muligheter både for innenlands og grensepasserende transporter. Verden før og etter Covid vil også bli berørt, og her vil økt digitalisering være et sentralt tema. Vi tar sikte på å gjennomføre to møter i året vår og høst i første omgang. Første gang onsdag 20. oktober.

Invitasjon med program blir publisert på norstella.no i god tid før møtet.

Utvalgsleder vil være Grete Astad i Tollkonsult. Ideer og ønsker om temaer? Send en e-mail til norstella@norstella.no

Endringer i TVINN!
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

29.04.2021

Vi har erfart at det fra 1. september (også) gjøres endringer i TVINN. Du kan lese om endringene her:

Endringer i Tvinn 1. september 20201

Så vidt vi har forstått er ikke endringene spesielt store, men store nok til at det er verdt å ha alt på stell.

 

Lykke til!

Transport på øverste hylle
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

21.04.2021

Vi er glade for å kunngjøre at International Transport Forums 2021-toppmøte vil finne sted praktisk talt fra 17. til 28. mai! Summit-programmet vil gå online over to uker, noe som gjør det lettere enn noen gang før å være en del av denne spesielle begivenheten.

Topp-programmet om "Transportinnovasjon for bærekraftig utvikling" vil også utforske hvordan man kan omforme mobiliteten i kjølvannet av Covid-19.

Du finner hjemmesiden til konferansen her  med mulighet for både program og påmelding.

I og med at årets kongress er digital gir dette en enestående mulighet til å følge de tema du er mest interessert i uten å måtte bruke tid på alt det andre.

Covid-19 endrer verden! 

Deltagerforum 2021
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

14.04.2021

NorStella avvikler sitt årsmøte, kalt Deltagerforum, på Teams onsdag 28. april kl. 1600.

De formelle dokumentene til behandling under møtet finner du her.

Interesserte som ønsker å følge møtet bes sende en e-post til meg.

I retur vil du få teams-lenken.

 

Vel møtt!

Dagny hjelper deg!
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

12.04.2021

Digitaliseringsdirektoratet har påbegynt arbeid med et konsept kalt Digital Assistent. Konseptet begynner å ta form og skal overleveres KMD i løpet av september.

 

NorStella deltar i dette arbeidet og får lov til å dele resultatene underveis her.

I løpet av våren og sommeren vil vi supplere med delbart materiale fra prosjektet. Informasjon om dette vil du bli orientert om via vårt regulære nyhetsbrev eller via www.norstella.no.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og vær oppdatert.

Følg med!

I år dreier det seg ikke om påskeharen, men om påskefaren!
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

19.03.2021

Det synes som vi går en farefull påske i møte. Nå handler det ikke lenger om farer i skibakken, men farer overalt hvor man ferdes av typen «britisk» eller «brasiliansk» mutasjon. Myndighetene har riktignok prøvd å gjøre det enkelt for oss ved å stenge ned alt som er gøy, men muligheten for bortoverski (regner med at sporlegger praktiserer 2 meters avstand mellom sporene) og nedoverski er der fortsatt. Frisk luft er sunt! 

Afterski må du ta hjemme på terrassen i egen kohort med varer kjøpt der du bor. Fantastisk hva vi har vent oss til i løpet av det siste året. Nordmenn er et lojalt folkeferd med stor grad av tillit. 

NorStella lever imidlertid i beste velgående og ønsker alle sine medlemmer, samarbeidspartnere og interesserte en riktig GOD PÅSKE!  

Å besøke oss på www.norstella.no er fullstendig smittefritt på samme måte som alle våre ulike digitale tilbud og aktiviteter. 

Laster du ned smitteappen og møter en «brite» eller en «brasilianer» i skisporet blir det også mye enklere å finne ut hvem det var! 

Oppfølging etter AKSON 16. februar 2021
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

18.02.2021

NorStella avviklet sin 17. samhandlingsarena i oktober med godt besøk og stort engasjement.

 

Vi lovte oppfølging av dette møtet på nyåret. Denne fant sted 16. februar som en digital rundebordskonferanse streamet til YouTube ved hjelp av Polyteknisk forening sin etablerte infrastruktur.

 

Deltagere og andre interesserte finner opptaket her https://youtu.be/6fiqJOEP5ys

 

Vi har også lagt ut presentasjonene fra møtet. Du finner dette materialet her, bak våre passordbelagte medlemssider hvor du må være medlem for å få tilgang, men det kan du jo lett bli ved å ta kontakt med norstella@norstella.no.

Covid 19 styrer dessverre fortsatt verden!
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

06.01.2021

Vår planlagte oppfølging av AKSON med en rundebordskonferanse må dessverre utsettes til 16. februar, kanskje lengre. Dette grunnet høyt smittetrykk og smittefarlige mutasjoner med dertil hørende restriksjoner for fysisk tilstedeværelse og videooverført samtale rundt et bord.

Dette gir oss imidlertid mulighet for å ta inn over oss alt som har skjedd på dette området siden oktober i fjor. Vi har i sakens anledning dialog både med KS, prosjektet og direktoratet for å fange endringene. På denne måten kan vi gi deg som velger å melde din interesse, et best mulig oppdatert situasjonsbilde når arrangementet omsider finner sted.

 

KS oversendte i november et fyldig høringsnotat som innspill til fremlagt statsbudsjett. Notatet er vedlagt og gir input til å reflektere rundt den todeling (samhandling og journal) som blir det sannsynlige utfallet og splittet ansvarsforhold i den forbindelsen mellom stat og kommune. Trivielt? Neppe.

Vi snakker også med nye deltagere i panelet for å fange de aktuelle endringene og status best mulig.

Meld derfor din interesse om du ikke allerede er blant de over 100 andre som så langt har gjort det, for å følge rundebords diskusjonen knyttet til AKSON.

Opptak av konferansen 7. oktober er fortsatt tilgjengelig på våre medlemssider.

Hold deg oppdatert med NorStella! Bruk påmeldingslinken her

Innovasjon i mesterklasse
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

29.12.2020

NorStella viderefører sitt samarbeid med Open Innovation Lab (OIL) også i 2021. Dette gir oss mulighet for å tilby fri deltagelse på alle webinarer under vignetten Master Class året gjennom for alle ansatte i våre medlemsbedrifter. Det vil bli orientert om når anledningen byr seg. Terminlista foreligger foreløpig ikke, men vi vil bestrebe oss på å orientere deg via sosiale medier; i hovedsak LinkedIn og Facebook.

I tillegg til dette har vi inngått et arrangementsmessig samarbeid om de såkalte Executive Breakfasts (morgenmøter med noe å bite i både faglig og kulinarisk). Det er planlagt tre slike i 2021. Det første i april.

Til disse melder du interesse til jon.arve.risan@norstella.no. Gitt at det er plasser igjen og du kvalifiserer til deltagelse (executive) får du en kode som gir deg mulighet for påmelding. Da er det bare å melde seg på og delta. Vi håper du frigjør plassen dersom det dukker opp ting som kommer i veien. Bruk samme mailadresse ved eventuell avmelding. Noen og enhver antas å ha opparbeidet en viss sult i løpet av året. Her kan det fort bli utsolgt.

Muligheten kunngjøres via web, nyhetsbrev og sosiale medier. Følg med i våre kanaler!

Oxalis + NorStella er sant
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

24.11.2020

Oxalis er markedsledende Peppol (Pan European Public Procurement Online) aksesspunkt globalt – for sikker og effektiv oversendelse av handelsdokumenter (ordre, pakklister og faktura) mellom selger og kjøper.

Oxalis har i disse dager blitt innlemmet i NorStella sitt tjenestespekter som en egen community (fellesskap) i en nøytral, not for profit, medlemsstyrt stiftelse.

Oxalis er 100% Peppol kompatibel. Peppol er en standard som hele verden kan bruke i tilknytning til digitale handelstransaksjoner slik som katalogtjenester, ordre, avrop og faktura.

Mer enn 50% av alle slike transaksjoner i verden i dag går gjennom et aksesspunkt basert på Oxalis.

NorStella er stolt forvalter av programvaren og de mulighetene denne skaper for digital samhandling.

Ytterligere detaljer finner du her.

AKSON oppfølging!
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

02.11.2020

NorStella avviklet sin 17. samhandlingsarena i oktober med nesten 100 fysisk til stede og over 200 på stream. Tradisjonen tro brukte vi Sli Do i dialogen med salen og deltagerne for øvrig.

Det kom inn masse spørsmål til foredragsholderne. Mange ble besvart der og da.

Fra NorStellas side ble det lovet utdypende informasjon på de problemstillingene som ble reist.

Vi har derfor systematisert materialet og innhentet svar. Noen er besvart direkte, andre ved å vise til supplerende kunnskapskilder.

Du finner dette materialet her.

Nye koster!
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

24.08.2020

NorStella avviklet sitt coronautsatte deltagerforum (årsmøte) forleden. Det ble i den forbindelsen konstatert at stiftelsen hadde lagt bak seg et godt arbeidsår 2019. Alle piler peker solid inn mot 2020 og 2021.

Etter valg kunne man slå fast følgende endringer i mannskap: Trygve Skibeli overtar som ny styreleder fra Jon Arve Risan. Rolf Lysfjord blir ny nestleder. Som nye styremedlemmer finner vi Pia Virmalainen Jøsendal og Steinar Skagemo.

Jon Arve Risan fortsetter som daglig leder, med seg har han en liten, men effektiv administrasjon.

Du finner hele styret presentert her. Et meget sterkt lag!

Protokollen fra årsmøtet finnes her

 

AKSON
av Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

10.08.2020

Direktoratet for e-helse har i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund (KS) foreslått anskaffet en felles kommunal pasientjournal – Akson – til en samlet kostnad på 23 milliarder som gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 27 milliarder etter 17 år.

Alle er enige om behovet og målet. Få er enige om vegen fram. NorStella tar opp denne problemstillingene på sin samhandlingsarena 7. oktober. Vi vil da peke på de alternativene som finnes og det handlingsrommet som eksisterer. For vi er sikre på at det er der!

Interessert? Les mer om opplegget og få blant annet muligheten til å høre Christine Bergland og Robert Steen gi til kjenne sitt syn på dette.

Arrangementet finner sted på Oslo Kongressenter fra 08:30-13:00 inklusiv lunsj. Det er fri deltagelse, krever påmelding. Aktiviteten vil bli streamet - det krever også påmelding.

For påmelding se her, ytterligere informasjon finner du her

God smittefri sommer - i Norge!
av Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

11.06.2020

Denne våren og forsommeren ble ikke helt det vi hadde forestilt oss og verre kunne det blitt.

Nedstengningen gjorde det vanskelig å fortsette som normalt og dermed var vi over på sparebluss. Som så mange andre fylte vi noe av tiden med webinarer spesielt rettet mot erfaringer fra de smarte kommunene.

Vi regner med å komme i gang igjen når skolene starter etter sommerferien i Norge. Først ute er vårt Deltagerforum 20. august med vanlige årsmøtesaker og fokus på regelforenkling.

Dette er også et av temaene i vårt nettverk for digitale toppledere uka etter.

Den 7. oktober braker det løs med vår neste samhandlingsarena hvor vi peker på at det finnes alternativer til å bruke 20 milliarder og samtidig nå de realistiske mål. Vi snakker om AKSON.

Foreløpig har vi bare rammene klare, men vi fyller på med innhold og publiserer etter hvert som dette tar konkret form. Følg oss på www.norstella.no og i våre kanaler på sosiale medier.

Avslutningsvis ønskes alle en god og smittefri sommer – i Norge!

Kan innovasjon standardiseres?
av Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

28.05.2020

Spørsmålet reises og besvares av en rekke aktører i et åpent digitalt frokostmøte tirsdag 16. juni 0830 - 1030.

Det er lett å tro at innovasjon og banebrytende nye oppfinnelser kommer fra frie tanker og kaos, men bedrifter som lykkes over tid og avler gjennombrudd og innovasjoner, har ofte god orden og struktur. Standardisering innen innovasjonsledelse handler om å jobbe systematisk med innovasjon. Det handler blant annet om å jobbe strukturert med terminologi, medarbeiderdrevet innovasjon og nødvendige prosesser for kvalitetssikring og kompetanseutvikling.

Hvis du ønsker å lære mer om utvikling av innovasjonskultur, og ser verdien i å lage gode strukturer for hvordan ledere bør jobbe systematisk med innovasjon i virksomheten, ønskes du velkommen til et digitalt Standard Morgen. 

Jussen hindrer digitalisering!
av Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

02.01.20

 

Det er skrevet side opp og side ned om hvor raskt teknologien endrer hvordan vi lever våre liv. Bedrifter må fornye seg og tenke nytt for ikke å tape i konkurranse med globale giganter som Amazon og Google. Samtidig er samfunnet vårt i stor grad fortsatt regulert av lover og forskrifter som ble skrevet i en analog og papirbasert tidsalder. Vi kan gjerne kalle dette «regulatorisk gjeld».

Denne gjelden må vi innfri for å kunne etablere de tjenestene vi trenger i dagens og morgendagens Norge.

 

NorStella, hvis ledestjerne er digital samhandling på tvers av sektorer; offentlig og privat, har bidratt til oversikt over de juridiske hindringene vi står overfor ved hjelp av en egen ekspertgruppe.

Du kan lese mer om dette og vårt samarbeid med Den norske dataforening i Finansavisen 30. desember.

Godt nytt delings- og samhandlings år – 2020!

Rapport: Juridiske hindre ved digitalisering – Dugnad for digital lovopprydding

25.11.19

I etterkant av Digitale Topplederes samling «Data er ikke gull – ennå» på Helsfyr 10. oktober, hadde ekspertgruppen et arbeidsmøte der det ble besluttet å gjøre en ekstraordinær dugnadsjobb. Det har vært en intensiv måned med mange bidragsytere som har jobbet på spreng for lage en rapport som identifiserer juridiske hindre for digitalisering.

 

Tirsdag den 19. november ble rapporten overrakt til digitaliseringsministeren. I rapporten har NorStella og Den norske dataforening gått igjennom lovverket, og presenterer de viktigste hindrene for regjeringens digitaliseringsstrategi.

«Det har gjennom dette arbeidet etablert seg en ekspertgruppe med gjensidig tillit og god leveransekapasitet» sier prosjektleder Trygve Skibeli, «denne type sektorovergripende samarbeid er viktig og derfor bør momentet utnyttes - ved at arbeidet videreføres på noen av de øvrige problemstillingene som gruppen har tatt opp.»

 

«Det er et visjonært og ambisiøst politisk dokument som legger viktige føringer for å bygge et smidig, digitalisert Norge» sier Nina C. Mathiesen i Den norske dataforening, «nå handler det om å fjerne både reelle og innbilte juridiske hindre. Det er et langt lerret å bleke, men har vi i hvert fall et grundig og gjennomarbeidet veikart for den videre digitale reisen.»

Forenklet barnehageopptak sparer Nordreisa kommune for 70-80 % manuell saksbehandling

28.10.19

 

Vi gratulerer våre K+ nettverksmedlemmer Nordreisa kommune og Digital Medarbeider AS som nå kan vise til målbare gevinster ved innføring av kunstig intelligens og en proaktiv tjeneste for barnehageopptak. Søknadene er i all hovedsak forhåndsutfylt hvor innbyggerne kun behøver å gi informasjon om ønsket oppstart, antall dager i uken og eventuelt spesielle behov. Søknadene blir behandlet av kunstig intelligens basert på regelstyring og tildeler barnehageplasser automatisk. Tjenesten innebærer en forenkling for innbyggerne som søker, og en enklere hverdag for de kommunalt ansatte. Les hele artikkelen på Nordreisa kommune sine sider. 

Mer informasjon om selve tjenesten finner du her.

Ønsker du å teste ut tjenesten og få medlemskap i K+ ut året kan du fylle ut skjemaet på våre sider. Medlemskapet vil løpe frem til 31.12.19, og fornyes med 9500,- per år fra 01.01.20 med mindre det sies opp.