top of page

Meldingsstandard Adviseringsmelding

Meldingsstandard Adviseringsmelding er utviklet av en gruppe med transportører og speditører som støtte for meldingsutveksling mellom aktørene i forsyningskjeden ved deklarering av gods før ankomst til Norge. Meldingsstandarden er primært rettet mot deklarering i «Digitoll» (Digital melde- og opplysningsplikt), men har også funksjonalitet for å støtte eksisterende rutiner for fortolling.

 

Denne siden inneholder dokumentasjon av meldingsstandarden:

Spørsmål eller innspill til meldingsstandarden kan rettes til norstella@norstella.no

 

Meldingsstandarden ble sendt på høring til bransjen før ferdigstilling, og her er en oversikt over de høringssvarene som kom inn:

bottom of page