top of page
NorStealla_uten.png

AKTIVITETER hos NORSTELLA 2023 

NorStealla_uten.png
Image by Bastian Riccardi

Årskalender'23

Arrangementskalender 2023


Alle våre aktiviteter kunngjøres i nyhetsbrev, på LinkedIn, Facebook, Twitter og her på NORSTELLA.no.

Følg med og meld deg på nyhetsbrevet fra NORSTELLA her!

Oppdatert 20.06.2023


 

DT.png

15.11.2023
 

Digitale Toppledere

Neste møte i Digitale Toppledere blir avholdt onsdag

15. november hos KS.

(kun for inviterte)

Møte nr. 4 i Digitale Toppledere 2023.

Vel møtt!

 

Styringssamarbeid 2.png

September 2023
 

Samhandlingsarena # 18 - del 2

Er styringsstrukturen i forvaltningen et hinder for tverrsektorielt digitalt samarbeid? Hva er alternativet?

Webinar nr 2 avholdes 28. september

kl. 10 - 11:30 - påmelding her.

DAGENS TEMA

Hva er alternative styringsmodeller?

 • Innledning v/ daglig leder NORSTELLA, Agathe Tørris

 • Når digital samhandling er nødvendig for å løse store samfunnsutfordringer må vi tenke nytt! v/ direktør Frode Danielsen, Digdir

 • Hvordan forstå og å tilpasse seg endringer i omgivelsene Ny syntese-modellen v/ direktør Hilde Singsaas, DFØ

 • Dynamisk nyttestyring for økt endringsevne i offentlig sektor v/ prosjektleder Ine Haustreis, Skatteetaten

 • "Missions" som ny innovasjonsmodell for tverrsektorielt samarbeid av krevende samfunnsutfordringer – case Ungt Utenforskap v/ avdelingsdirektør Monica Fossnes Petersson, KS

 • Hva sier Veiledningen om styring og organisering av sammenhengende tjenester? v/seniorrådgiver Kristin Karlsrud Haugse og Hans Nilsson, Digdir

 • Oppsummering: Etatstyring vs nye styringsteknikker v/ Arild Haraldsen, StratIT

 • Q/A

Moderator for innlegg og debatt Arild Haraldsen, StratIT

 

Se hele programmet for Samhandlingsarena # 18 her.

Styringssamarbeid 2.png

September 2023
 

Samhandlingsarena # 18 - del 1

Er styringsstrukturen i forvaltningen et hinder for tverrsektorielt digitalt samarbeid? Hva er alternativet?

Webinar nr 1 ble avholdt torsdag 14. september.

TEMA:

Hva er svakhetene ved dagens styringsmodell?

 • Kort innledning v/ daglig leder Agathe Tørris, NORSTELLA

 • Økosystemer utfordrer styringsmodellen v/professor Bendik Bygstad, UiO.

 • Hvilke erfaringer har Digitaliseringsrådet med   styringsstrukturen v/ Svein Ragnar Kristensen, Digitaliseringsrådet

 • Samarbeid på tvers krever tillitsbasert styringsform v/ direktør Idar Kreutzer, NHO

 • Digitalt verdikjedesamarbeid innen sjømat, v/Direktør for havbruk Jon Arne Grøttum

 • Hvordan fungerer samhandlingsmodellen mellom stat og kommune v/ avdelingsdirektør Asbjørn Finstad, KS

 • Q&A

Moderator for innlegg og debatt - Arild Haraldsen, Stratit

Se hele programmet for Samhandlingsarena # 18 her.

Styringssamarbeid 2.png

12.10.2023
 

Samhandlingsarena # 18 - del 3

Er styringsstrukturen i forvaltningen et hinder for tverrsektorielt digitalt samarbeid? Hva er alternativet?

Webinar nr 3 avholdes 12. oktober med paneldebatt i studio og publikum på teams. Meld deg på her.

I studio stiller: Bendik Bygstad, Svein Ragnar Kristensen, Idar Kreutzer og Kristin Weidemann Wieland

Moderator for innlegg og debatt - Arild Haraldsen, StratIT

Programmet blir løpende oppdatert.

 

Se hele programmet for Samhandlingsarena # 18 her.

Illustrasjoner NORSTELLA (1)_edited.jpg

29.02.2024
 

Regnskapssystemforum

Neste møte i Regnskapssystemforum blir et fysisk møte med Workshops.

Faggruppen arbeider med programmet, mer informasjon kommer! 

Hold av datoen 29. februar allerede nå. 

Se opptak og presentasjoner fra forrige møte her.

Vel møtt!

 

Oxalis Tech meeting (1)_edited.jpg

September 2023
 

Oxalis Community Technical Dialog Meeting

You are invited to the Oxalis Technical Meeting - 

Wednesday, September 20th, 2023 at 10:00AM CET 

Agenda:

1: The latest development status

2: Status on Road map (including relevant changes and information from Peppol)

3: What´s next?

4: Any other businessss?

Recurring topics: Status on Road map, What’s next?, AOB

We are looking forward to seeing (and hearing) you in the meetings!

Visit Oxalis Community

 

Illustrasjoner NORSTELLA (1).png

August 2023
 

Regnskapssystemforum

- en samhandlingsarena for leverandører av regnskapssystemer.

2. møte i faggruppen Regnskapssystemforum ble avholdt torsdag 31. august kl 12.30 - 15.00 (på Teams)

PROGRAM:

 • Tilgang til informasjon fra Skatteetaten via APIer v/ Tuva Benum, Skatteetaten

 • Forenkling for næringslivet v/ Anders Stokka, Fiken

 • Status for register over reelle rettighetshavere ved Brønnøysundregistrene v/ Ivar Holger Olsen, Brønnøysundregistrene.

 • Hvordan drive og utvikle forumet? Organisering, finansiering og lederskap.

Moderator for innlegg og debatt - Håkon Olderbakk, NORSTELLA

Les mer og se opptak fra møtet her.

IntHandel2023.png

19.10.2023

Internasjonal Handelsforenkling 

Velkommen til møte i
Nettverksgruppen Internasjonal Handelsforenkling

 

Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo

Tid: Torsdag 19. oktober 2023 kl. 09.00 – 13.00

 

 • Velkommen v/Grete Astad, Daglig leder Tollkonsult AS og leder av nettverksgruppen Internasjonal Handelsforenkling, NORSTELLA

 • Tollnytt fra Brussel v/Tor Gjermund Fredriksen, Tolletatens representant i Brussel

 • EU’s krav om digitale produktpass – nye utfordringer, nye muligheter v/ Knut Vala, COO, GS1 Norway

 • Fellesmeldingstandard v/ Agathe Tørris, daglig leder, NORSTELLA

 • Avvikling av deklareringsunntaket for varesendinger under 350 kroner v/ prosjektleder Rune André Fjelly, Skatteetaten og Emilie Rød Markali, prosjektleder, Tolletaten

 • Digitoll v/ Stig Løland, seksjonssjef, Tolletaten

 • Avslutning faglig del v/ Grete Astad

Det blir mulighet for å kjøpe boken "Innføring i tollavgift og vareførsel" som kom ut på Gyldendal Forlag 7. august i år. Boken er skrevet av Helge Lindrup og Linn Marie Meisfjordskar. Helge Lindrup representerer forfatterne på møtet. Benytt sjansen til å kjøpe boken og slå av en prat med en av forfatterne. 

Ønsker du tilsendt en signert utgave, send oss en mail innen 13. oktober.

NorStealla_uten liten.png

Tidligere 
arrangementer

Tidligere arrangementer hos NORSTELLA

Ta en titt her, for et tilbakeblikk på tidligere arrangementer fra NORSTELLA.

Våre avholde webinarer vil du finne her.

Nettverksgruppen Internasjonal Handelsforenkling avholder to møter hvert år, vår og høst. Et tilbakeblikk på tidligere møter finner du her.

Nyhetsbrev samarbeid.png

September 2023
 

Felles meldingsstandard

NORSTELLA inviterte til oppstartsmøte i Felles meldingsstandard fellesskapet.

Fredag 22. september 2023 kl 13:00-14:30

BAKGRUNN

I forbindelse med implementeringen av det nye hovedløpet for næringslivet har Tolletaten som kjent utviklet en løsning for digital innmelding av leveranser som skal tollbehandles før grensepassering. Denne løsningen inngår i Tolletatens nye konsept kalt «Digitoll», som omfatter digitalisering av næringslivets plikter ved import og eksport av varer til/fra Norge.

Dessverre er denne løsningen i liten grad tilrettelagt for næringslivet og samhandling mellom de ulike aktørene i forsyningskjeden: Dette gjelder spesielt meldingsutvekslingen mellom transportør og speditør, som i fremtiden skal deklarere godset før ankomst til Norge.

For å kunne løse utfordringen med henblikk på den nødvendige meldingsutvekslingen mellom transportør og speditør i fremtiden, ser vi et behov for å etablere en felles og åpen standard som hele næringslivet kan ta i bruk. 

Les videre her: 

 

Illustrasjoner NorStella (1).png

April 2023

Internasjonal Handelsforenkling 

Vårens møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling møte nr. 1 i 2023 ble avholdt  torsdag 20. april.

Digital samhandling er den overordnede trenden innen internasjonal handel, og digitale løsninger utvikles for å erstatte tidkrevende og manuelle løsninger og prosedyrer.

 

Vi følger opp denne utviklingen i våre møter fremover, og inviterer foredragsholdere fra offentlige etater og privat næringsliv til å snakke om dette.  

Programmet for møtet 20.04.2

 • Digitalisering av logistikkmeldinger - Peppol Logistics

 • Digitalisering av logistikkmeldinger - Elektroniske fraktbrev (e-CMR)

 • Ny Tollovgivning

 • VOEC - VAT on E-commerce

 • Digitoll

bottom of page