AKTIVITETER 

Innovasjon i førersetet

NorStella samarbeider som kjent med Open Innovation Lab og har derfor gleden av å invitere alle medlemmer til frokost webinar:

FREDAG 15. JANUAR fra kl 08.30 – 09.45 setter vi opp årets MasterClass-Kickoff , med Alfred Tolle som klok innleder. Alfred har ikke bare har vært toppsjef i Lycos og Nord-Europasjef i Google, han har også har blitt en global autoritet innen «Leadership as a service» området. Vi har bedt ham innlede under vignetten «Leadership for challenging times» og Alfred lover å by på gode tips for å gi deg økt innovasjonskraft. 

15. januar 2021

WEBINAR FRA K+

Hvilke erfaringer har Nordreisa kommune gjort seg etter innovasjonsprosessen med Digital Medarbeider om å digitalisere både «Barnehage opptak» og «Søknad om motorferdsel i utmark»?

 

Hva ser de av gevinster?

 

Lytt til både kommunaldirektør og ordfører samt prosjektleder og saksbehandler.

Oktober 2020

WEBINAR FRA K+
Vil du høre hva "Kvikktest" er?
 
Hør Smartbysjef Gunnar Crawford, fra Stavanger kommune dele sine erfaringer om hvordan næringslivet kan utvikle løsninger.

Mai 2020

Akson - Veien videre?

Som oppfølging til NorStellas Samhandlingsarena # 17 (7.10.20), har vi etter ønske fra mange deltagere satt opp et oppfølgende dialogmøte om de to leveransene - journal og samhandlingsplattform.

Kunnskapsrike personer med klare meninger er invitert til å delta i panelet.

 

Du inviteres til å følge debatten gratis via streaming.

Mer informasjon om Akson etter Samhandlingsarena # 17 her

Februar 2021

WEBINAR FRA K+
Trenger offentlig sektorer hjelp fra oppstartsbedrifter for å øke egen innovasjonstakt?

Nå tas det grep om innovasjonstakten i offentlig sektor? Offentlig anskaffelser er overført til DFØ og starter programmet Start OFF denne høsten.

 

Målet er å risiko avlaste offentlig sektor under innovasjonsprosesser med startup bedrifter. Hør prosjektleder Johan Englund fortelle hvilke floker programmet skal løse og hva gevinsten vil bli!

September 2020

WEBINAR FRA K+
Fra Servicekommune til Samskapingskommune?
 
Hva legger Gjøvik kommune i Samskaping helt konkret?
Hvorfor har de startet ByLab prosjektet og hva har de erfart så langt? 
Møt prosjektleder Anne Marthe Zettervall fra Gjøvik kommune og hør  hennes 3 beste råd til økt samskaping!

April 2020

WEBINAR FRA K+

«Kan InnoLab i Bergen bidra til systemendring for offentlig innovasjon?»

 

Hør leder av InnoLab Bergen, Kjersti Haukeland Eiken fortelle hva som har vært avgjørende for å lykkes med «kommunal transformasjon»?

 

Hun kommer til å dele sine beste råd til andre kommuner om hvorfor og hvordan de også kan komme i gang, det er lettere enn du tror?

Februar 2021

WEBINAR FRA K+
Innovative anskaffelser - kun for de store kommunene?
 

Cecilie Møller Endresen fra Nasjonalt program for leverandørutvikling forteller hva de er; Pådrivere, tilretteleggere, fasilitatorer for innovasjon for fremtidsrettede løsninger i utgangspunkt ved behov i offentlige anskaffelser. De etterspør nye og bedre løsninger i markedet gjennom offentlige anskaffelser.

Vil du høre hva Cecilie Møller Endresen har å dele?

Juli 2020

PROGRAM 2020/2021
 
Her finner du NorStellas årskalender for 2020/2021.
 
Gå gjerne inn på NorStellas medlemsbibliotek og se på tidligere presentasjoner og videoklipp fra våre arrangemenger.
Oppdatert 30.4.2020

2020

© 2020 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon