AKTIVITETER 

2021

Årskalender 2021/2022
Oppdatert årskalender for NorStella.
Alle aktiviteter kunngjøres i nyhetsbrev og på NorStella.no. Følg med og meld deg på!
Oppdatert 22.03.2021

Digdir

Hvordan kan Digitaliseringsdirektoratet raskere skape digital transformasjon i norske kommuner?
 
Og hva mener de egentlig med digital transformasjon?

DigDir har siden starten av 2020 gjennomført 8 spennende møteplasser også kjent som faglig fora. 

 

Hør Mona dele sine erfaringer, råd og tips i dette webinaret. Og vet du hvorfor trekkfuglene flyr i V formasjon?  

Digitaliserte søknadsprosesser

Nordreisa kommune

 

Hvilke erfaringer har Nordreisa kommune gjort seg etter innovasjonsprosessen med Digital Medarbeider om å digitalisere både «Barnehage opptak» og «Søknad om motorferdsel i utmark»?

 

Hva ser de av gevinster?

 

Lytt til både kommunaldirektør og ordfører samt prosjektleder og saksbehandler.

Samskaping

Fra Servicekommune til Samskapingskommune?
 
Hva legger Gjøvik kommune i Samskaping helt konkret?
Hvorfor har de startet ByLab prosjektet og hva har de erfart så langt? 
Møt prosjektleder Anne Marthe Zettervall fra Gjøvik kommune og hør  hennes 3 beste råd til økt samskaping!

12.04.2021

Digitale Toppledere - ekspertgruppen

Mandag 12.4 kl 13-15 på Teams (kun for inviterte):

 

Digitale Toppledere - ekspertgruppens møte nummer 3 i 2021. (Datadeling og regelverksforenkling).

 

Tema på dette møtet blir Datafabrikken (DigitalNorway og Digitaliseringsdirektratet) og Digital Assistent (Dirk Lammering).

InnoLab

«Kan InnoLab i Bergen bidra til systemendring for offentlig innovasjon?»

 

Hør leder av InnoLab Bergen, Kjersti Haukeland Eiken fortelle hva som har vært avgjørende for å lykkes med «kommunal transformasjon»?

 

Hun kommer til å dele sine beste råd til andre kommuner om hvorfor og hvordan de også kan komme i gang, det er lettere enn du tror?

Innovative Anskaffelser

Innovative anskaffelser - kun for de store kommunene?
 

Cecilie Møller Endresen fra Nasjonalt program for leverandørutvikling forteller hva de er; Pådrivere, tilretteleggere, fasilitatorer for innovasjon for fremtidsrettede løsninger i utgangspunkt ved behov i offentlige anskaffelser. De etterspør nye og bedre løsninger i markedet gjennom offentlige anskaffelser.

Vil du høre hva Cecilie Møller Endresen har å dele?

15.04.2021

Digitale Toppledere

Torsdag 15.4 kl 16-17.30 på Teams (kun for inviterte):

 

Digitale Toppledere møte nummer 2 i 2021.

 

Tema på dette møtet «Innovasjon i en pandemi» ved DNB (EVP Yngvar Ugland) og Tekna (president Lise Lyngsnes Randeberg)

Start OFF

Trenger offentlig sektorer hjelp fra oppstartsbedrifter for å øke egen innovasjonstakt?

Nå tas det grep om innovasjonstakten i offentlig sektor? Offentlig anskaffelser er overført til DFØ.

 

Målet er å risiko avlaste offentlig sektor under innovasjonsprosesser med startup bedrifter. Hør prosjektleder Johan Englund fortelle hvilke floker programmet skal løse og hva gevinsten vil bli!

Kvikktest

Vil du høre hva "Kvikktest" er?
 
Hør Smartbysjef Gunnar Crawford, fra Stavanger kommune dele sine erfaringer om hvordan næringslivet kan utvikle løsninger.

FOR SPØRSMÅL OM AKTIVITETER OG MØTER: 
EPOST:  aktivitet@norstella.no

FOR SPØRSMÅL OM MEDLEMSKAP, FORTOLLING OG NODI-NUMMER:

EPOST:  norstella@norstella.no

POSTADRESSE:

NorStella

Postboks 70

1371 Asker

Org.nr. 977 143 330

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon

© 2021 by NorStella