AKTIVITETER 

Design uten navn (2)_edited.jpg

2021

Årskalender 2021/2022
Oppdatert årskalender for NorStella.

Alle aktiviteter kunngjøres i nyhetsbrev og på NorStella.no. Følg med og meld deg på!
Oppdatert 21.06.2021 
IntHandelsforenklingLOGO.png

20.10.2021

Internasjonal Handelsforenkling 

NorStella vil til høsten blåse nytt liv i en av våre mest tradisjonelle fagutvalg; Internasjonal Handel og Transport. Det vil i gruppen bli tatt opp tema knyttet til en rekke direkte og tilgrensende emner av interesse både for toll, vegvesen og befrakter med sikte på å drøfte utfordringer og muligheter både for innenlands og grensepasserende transporter.

Invitasjon med program blir publisert på norstella.no i god tid før møtet.

Foto bio Kjersti.jpg

InnoLab

«Kan InnoLab i Bergen bidra til systemendring for offentlig innovasjon?»

 

Hør leder av InnoLab Bergen, Kjersti Haukeland Eiken fortelle hva som har vært avgjørende for å lykkes med «kommunal transformasjon»?

 

Hun kommer til å dele sine beste råd til andre kommuner om hvorfor og hvordan de også kan komme i gang, det er lettere enn du tror?

Cecilie_Møller_Endresen_(002).jpg

Innovative Anskaffelser

Innovative anskaffelser - kun for de store kommunene?
 

Cecilie Møller Endresen fra Nasjonalt program for leverandørutvikling forteller hva de er; Pådrivere, tilretteleggere, fasilitatorer for innovasjon for fremtidsrettede løsninger i utgangspunkt ved behov i offentlige anskaffelser. De etterspør nye og bedre løsninger i markedet gjennom offentlige anskaffelser.

Vil du høre hva Cecilie Møller Endresen har å dele?

Ekspertgruppen.png

22.09.2021

Digitale Toppledere - ekspertgruppen

 

Onsdag 22.9. kl 14:00 - 16:00 på Teams (kun for inviterte):

Digitale Toppledere - ekspertgruppens møte  nummer 5 i 2021.

Eirin Nor Stella.png

Digital transformasjon

Fra effektivisering til effekt?

Er ny kompetanse nøkkelen for å beholde vår velferdsstat?

Hva betyr egentlig digital transformasjon?

Vet du at det finnes et test for å sjekke hvilken generasjon du tilhører for digital modenhet? Nysgjerrig på å høre mer? Logg deg inn her.

Det er noen av spørsmålene Eirin Folde i Digitaliseringsinstituttet reflekterer rundt i dette webinaret.

johan-englund-web_edited.jpg

Start OFF

Trenger offentlig sektorer hjelp fra oppstartsbedrifter for å øke egen innovasjonstakt?

Nå tas det grep om innovasjonstakten i offentlig sektor? Offentlig anskaffelser er overført til DFØ.

 

Målet er å risiko avlaste offentlig sektor under innovasjonsprosesser med startup bedrifter. Hør prosjektleder Johan Englund fortelle hvilke floker programmet skal løse og hva gevinsten vil bli!

GunnarCrawford.jpg

Kvikktest

Vil du høre hva "Kvikktest" er?
 
Hør Smartbysjef Gunnar Crawford, fra Stavanger kommune dele sine erfaringer om hvordan næringslivet kan utvikle løsninger.
DT.png

23.09.2021

Digitale Toppledere 

Torsdag 23.9. kl 16:00 - 18:30 Hos NAV, Helsfyr (kun for inviterte):

Digitale Toppledere - møte nummer 4 i 2021

Mona Hovland Jakobsen.jpg

Digdir

Hvordan kan Digitaliseringsdirektoratet raskere skape digital transformasjon i norske kommuner?
 
Og hva mener de egentlig med digital transformasjon?

DigDir har siden starten av 2020 gjennomført 8 spennende møteplasser også kjent som faglig fora. 

 

Hør Mona dele sine erfaringer, råd og tips i dette webinaret. Og vet du hvorfor trekkfuglene flyr i V formasjon?  

6324621_4096016.jpg

Digitaliserte søknadsprosesser

Nordreisa kommune

 

Hvilke erfaringer har Nordreisa kommune gjort seg etter innovasjonsprosessen med Digital Medarbeider om å digitalisere både «Barnehage opptak» og «Søknad om motorferdsel i utmark»?

 

Hva ser de av gevinster?

 

Lytt til både kommunaldirektør og ordfører samt prosjektleder og saksbehandler.

Bilde+Anne+Marthe.jpg

Samskaping

Fra Servicekommune til Samskapingskommune?
 
Hva legger Gjøvik kommune i Samskaping helt konkret?
Hvorfor har de startet ByLab prosjektet og hva har de erfart så langt? 
Møt prosjektleder Anne Marthe Zettervall fra Gjøvik kommune og hør  hennes 3 beste råd til økt samskaping!