top of page
A SMALL STEP FOR MANKIND - A GIANT STEP FOR NORSTELLA
Oxalis ER markedsledende Peppol aksesspunkt GLOBALT – FOR sikker og effektiv oversendelse av handelsdokumenter (ordre, PAKKLISTER og faktura). 19. november besluttet de største brukerne av Oxalis programvaren globalt å etablere et Oxalis Community fasilitert av NorStella.
  

Norge har i mange år stått i spissen for å få på plass felles løsninger for utveksling av elektroniske handelsdokumenter i Europa gjennom etableringen av standarden Peppol. Flere europeiske land (og i Asia - for eksempel Singapore) har de siste årene gjort Peppol til sin nasjonale infrastruktur for elektronisk fakturering.

Hvilke handelsdokumenter snakker vi om?

  • Ordre og ordrebekreftelse

  • Pakkseddel

  • Faktura[1] 

 

For at slike handelsdokumenter enkelt skal kunne sendes og mottas på kryss og tvers av bedrifter, institusjoner og personer, har vi i Europa etablert en digital infrastruktur for elektronisk handel. Dette nettverket har navnet Peppol (Pan European Public Procurement Online).

 

For å bli del av Peppol-nettverket, må bedriftene gå via et såkalt «aksesspunkt». Det er et slags elektronisk postkontor som sender og mottar handelsdokumenter på dine vegne. En efaktura sendes altså inn i Peppol-nettverket via avsenders aksesspunkt, og finner selv veien til mottakers aksesspunkt, som plasserer fakturaen inn i mottakers økonomisystem. Dermed kan både avsender og mottaker nyte godt av alle fordelene som følger med elektronisk faktura (se under om fire konkrete gevinster ved bruk av efaktura).

 

Alle som implementerer Peppol standarden kan implementere et slikt aksesspunkt og dermed kommunisere med alle andre i Peppol-nettverket. Transaksjonene som i dag flyter gjennom dette nettverket, går enten gjennom aksesspunkt basert på programvare fra kommersielle programvarehus eller basert på «open source» programvare. Mer enn 50% av alle slike transaksjoner i verden i dag går gjennom et aksesspunkt basert på Oxalis programvaren.

 

Oxalis programvaren er utviklet i Norge av Difi over mer enn 5 år. EU har også bidratt og finansiert noe av utviklingen fordi de ønsker trygg og effektiv infrastruktur for digitale forretninger. I forbindelse med at anskaffelsesdelen av Difi ble overført til DFØ per 1.september i år ble det besluttet at de ikke lenger skulle drive med dette. De fant etter hvert en trygg havn for Oxalis hos stiftelsen NorStella – en nøytral, not-for-profit, medlemsstyrt stiftelse.

[1] Når avtaler mellom parter er inngått og gjennomført - skal faktura betales, og penger flyttes mellom partenes bankforbindelser. Da blir bankene og myndighetene ved blant andre Økokrim/Enheten for finansiell etterretning, EFE) involvert for å være så effektiv som mulig i analyse av betalingstransaksjonene i Norge for å stoppe forsøk på hvitvasking og terrorfinansiering. Også her er det godt samarbeid mellom privat- og offentlig sektor gjennom DSOP programmet.

 

19. november ble det gjennomført et «founding meeting» for Oxalis Community med 50 deltagere fra hele verden – mest Europa, men også Asia. De 40 nye medlemsbedriftene i Oxalis Community (og dermed NorStella) inkluderer blant andre Visma, Telenor og Basware (India) og de besluttet formelt å opprette Oxalis Community. Formell eier av Oxalis programvaren vil, når GitHub eierskapet er overført (før 1.12), være oss i NorStella.

 

Melding hentet fra GitHub (se evt. mer detaljer på www.oxalis.network)

Bilde1.png

Vedlagt under er litt mer informasjon for de som er interessert i arkitektur – og statistikk som for eksempel viser at av de transaksjoner som er registrert av Digdir (og det er ikke alle) så gikk det over 6 millioner fakturaer gjennom EHF/Peppol nettverket bare i oktober 2020 og av dette var altså mer enn 50% gjennom et Oxalis aksesspunkt.

 

Når et konsulenthus skal fakturere en kunde for timer i et oppdrag så sendes en faktura fra konsulenthusets økonomisystem til kunden (oppdragsgiver) sitt økonomisystem via dette Peppol nettverket - og altså to Oxalis aksesspunkt (hvis for eksempel avsender bruker Xledger og mottaker bruker Visma).

 

(Noe av teksten over om Peppol og EHF er hentet fra Digdir/DFØ og Visma).

Bilde2.png
Bilde3.png
Bilde4.png
Bilde5.png

Kilder:

https://www.anskaffelser.no/innkjopsledelse/styringsparametere-og-statistikk/statistikk-om-ehf-og-elma/ehf-faktura-antall-transaksjoner

https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/profiles/28-ordering/

NorStella er stolt forvalter av programvaren og de mulighetene denne skaper for økt digital samhandling og effektivisering på en rekke områder over hele verden.

bottom of page