top of page

Doksenter

TrackAndTrace / TransportJob 

TransportJob og TrackAndTrace-meldingene baserer seg på simple TransportXML.

For NODI-medlemmer er implementasjonsguidene gratis, forutsetter medlemskap: se mer om medlemskap her.

Ved bestilling til norstella@norstella.no vennligst referer til:

  • simple TransportXML TrackAndTraceJanuary2014v110b.pdf

  • simple TransportXLM TransportJobJanuary2014v110a.pdf

 

Implementasjonsguider for fortolling mot Tvinn 

Tolletaten frigir siste versjon av implementasjonsguidene og disse kan lastes ned fra denne siden.

CUSDEC-I-seksjon-2 lastes ned her:

TOLL-I-seksjon 1  12.12.2023

CUSDEC-I-seksjon 2  12.12.2023

CUSRES-I-seksjon 3  12.12.2023

CUSDEC-U-seksjon-2 lastes ned her:

TOLL-U-seksjon 1  12.12.2023

CUSDEC-U-seksjon 2  12.12.2023

CUSRES-U-seksjon 3  12.12.2023

Meldingshåndbok for Elektronisk Transittering og Forhåndsvarsling

Siste versjon, versjon 5.0

​NCTS er Tolletatens tilbud til næringslivet om økt service og mer effektiv vareførsel. Formålet er å erstatte manuelle, papirbaserte rutiner med elektronisk  meldingsutveksling. Fra og med 1. juli 2009, vil NCTS i tillegg være Tolletatens tilbud til næringslivet i forhold til sikkerhet knyttet til vareførsel - Elektronisk forhåndsvarsling. Dette medfører elektronisk meldingsutveksling mellom næringsliv og tollmyndighet:

  • For alle varer som ankommer direkte fra land utenfor Norge/EU

  • For alle varer som sendes direkte til land utenfor Norge/EU

Meldingshåndbok for elektronisk transittering og forhåndsvarsling er nå i versjon 5.0. Medlemmer kan bestille Komplett håndbok ved å sende e-post til norstella@norstella.no. 

 

For medlemskap: se mer her.


Vennligst referer til: NCTS meldingshåndbok versjon 5.0

NCTS fase 5 – informasjon til næringslivet

EU sin nye tollov, UCC, trådte i kraft 01.05.2016. Dette medførte endringer i Transitterings-konvensjonen. Konsekvensene av disse endringene er at NCTS også må oppdateres til å være i tråd med nytt regelverk og standardisert struktur og format. En fellesbenevnelse for disse endingene i NCTS er "Fase 5".Les mer her

Nasjonal prosjektplan – External Milestones (EM)

I skjemaet nedenfor ser dere listet opp de nasjonale milepælene (External milestones) for Norge.

EM.png

Meldingshåndbok Tollkreditt-e2b

Du kan laste ned Meldingshåndboken her.

Meldingshåndbok e2b fakturaformat Tollkreditt og dagsoppgjør gjeldende fra 01.03.2018 kan lastes ned her.

Arkiv over teknisk dokumentasjon og veiledere

NorStella har et rikholdig arkiv av veiledningsmateriell og teknisk dokumentasjon av samhandlingsløsninger basert på både Edifact og XML. Dokumentasjonen er nå frigitt for gratis nedlastning.

 

Dokumentene representerer mer enn 10 års innsats basert på samarbeid mellom aktive medlemmer og spesialister i regi av NorStella. Ikke alle standardene er like aktuelle i dag.

Implementasjonsguider (IGer) for handel

ORDERS (D.93A) – ordre, last ned

ORDRSP (D.93A) - ordrebekreftelse, last ned

ORDCHG ((D.93A) – ordreendring, last ned

INVOIC (D.93A) – faktura, last ned

PRICAT (D.93A) – priskatalog, last ned

DESADV (D93A) – pakkliste, last ned

SLSRPT (D93A) – salgsrapport, last ned

Implementasjonsguider for transport

Norsk IFTMIN (S.93A) – bygger på den nordiske IGen – last ned

 

TransportXML Versjon 3.0

TransportXML versjon 3.0 (norsk) – last ned

TransportXML version 3.0 (english) – last ned

TransportXML Schema tekstfil – last ned

Versjon 3.2

TransportXML Transportjob Schema, ver. 3.2 pdf-fil – Last ned 

En XSD-versjon kan fås på bestilling hos norstella@norstella.no. Vennligst referer til TransportXML Transportjob Schema, ver. 3.2

TransportXML Track&Trace Schema, ver 3.2 pdf-fil – Last ned 

En XSD-versjon kan fås på bestilling hos norstella@norstella.no. Vennligst referer til TransportXML Track&Trace Schema, ver 3.2

TransportXML English, ver 3.2 – last ned

 

 

Implementasjonsguiden for transportprofilen av e2b-formatet – last ned

 

Betalingsformidling

ISO-20022 er en internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling som vil erstatte gamle nasjonale og proprietære formater for  betalingsmeldinger.

 

Se bits.no for mer informasjon.

Veiledningshefter EDI

Grunnleggende begreper og teknologier – last ned

Implementering av EDI-løsninger – last ned

Bruk av modellering ved realisering av EDI-løsninger – last ned

Kommunikasjonsløsninger for utveksling  av EDI-meldinger – last ned

Avtaler i et EDI-forhold. Utvekslingsavtale og Tredjepartsavtale – last ned

EDIFACT for satsvis EDI – last ned

EDIFACT for interaktiv EDI – last ned

Meldingssikkerhet i EDIFACT-løsning – last ned

UN/EDIFACT kataloger

Disse katalogene kan lastes ned fra www.unece.org/trade/untdid/welcome.htm

ebXML for IT-ledere

En enkel guide for små og mellomstore bedrifter som har tenkt å starte med elektronisk samhandling – last ned

Fraktbrev

Spesifikasjonen på innenlands fraktbrev – last ned

bottom of page