top of page
NorStealla_uten.png

eID Forum

globalisering konsept
Digital Wallet_edited.jpg
Digital identitet.png

The forum will help to unleash the business potential for electronic interaction that lies in increased use of eID through effective interaction between different technologies and standards in this area. Some key words for ongoing topics are company certificates and eID for employees, identity and access management, new EU regulation on eID and eSignature.

For presentations and recordings (in Norwegian), see NorStellas member libraries .

Digital identitet – stadig viktigere!

Jon Arve Risan, Daglig leder NORSTELLA

 

Signicat lanserte tett oppunder jul en grundig rapport om digitale identitetsløsninger i Norden. Løsninger som skaper muligheter ut av utfordringer.

 

Rapporten underbygger hvorfor digital identitet er nøkkelen for moderne private selskaper som

jobber på nettet for å tiltrekke og beholde kunder. Kunder som trenger e-ID for innlogging og signering, spesielt når virksomheten er grenseoverskridende.

 

NORSTELLA er genuint opptatt av digital identitet via vår nettverksgruppe med fokus på temaet. Vi støtter rapportens konklusjoner: god og profesjonell støtte på dette området skaper økte muligheter for trygg og sikker forretningsførsel gjennom redusert kundefrafall.

 

Signicat følger opp rapporten med tilbud om et eget webinar torsdag 27. januar kl. 0900. Varighet 45 minutter.

 

Vi har selvsagt meldt oss på, og oppfordrer alle våre lesere som er opptatt av temaet til å gjøre det samme.

 

På dette webinaret forventer vi å bli bevisste på hvordan implementering av de mest brukervennlige e-ID-løsningene vil gi private selskaper, så vel som finansielle tjenesteleverandører, makten til å håndtere sterk autentisering på den mest effektive, fleksible og rimeligste måten. Gjennom dette skapes muligheter av utfordringer.

 

Invitasjonen og rapporten finner du her

Elevate trusted digital identity solutions through eIDs

Signicat's availability on the Auth0 Marketplace, a catalog of trusted technology integrations, extends the functionality of Auth0’s identity management platform where businesses can now authenticate users through 30+ third-party electronic identity (eID) integrations.

In turn, businesses will:

 • Stay compliant with (local) regulatory laws

 • Increase conversions

 • Have improved user experiences (UX) for their end-users using familiar and existing eIDs 

To learn more about the solution join the webinar: here.

NorStella – a founding member of The European Trust Foundation

By Jon Ølnes, Product Manager at Signicat

Jon Ølnes shares with us an introduction to the Norway based NorStella, a founding member of the European Trust Foundation.

NorStella is a foundation with the overall vision to contribute to better, increased and simpler digital interaction between the public and private sector. NorStella is financed by membership fees and income from projects such as research activities, conferences and workshops, as well as continuous activities such as administration of identifiers for digital customs clearance. Early activities in NorStella involved EDI and the original name was “Norwegian EDIPRO”. In this context, NorStella has been a contributor to standardisation activities such as ebXML.


Facilitating competence and industry networking
The major task for NorStella is to facilitate competence and industry networking and there are currently six active groups:

 • Digital interaction, focussing on the relationship between the government and private enterprises in general.

 • Digital leaders, which is an expert group and a forum for increased digitalisation.

 • Digital municipalities.

 • Transport and logistics.

 • Nordic Operator Forum for standardisation and related activities in e-commerce and e-invoicing.

 • eID forum, where actors in the Norwegian electronic identity and trust services business meet with relevant actors from the public sector.

Regarding eID forum, NorStella has co-operated with EEMA dating back to 2015. There is an strong overlap between participation in the eID forum and Norwegian participation with EEMA.

Developing ecommerce in Norway
NorStella has been instrumental in the development of electronic commerce in Norway, particularly in the standardisation of ecommerce messaging such as invoicing, customs clearance and transport related messaging. The ShortSeaXML project in shipping is one example. The Semicolon project on digital interaction in the public sector provided the foundation for much of the later work on digitalisation in Norway.

Regarding the eID forum, a networking forum like this has been active in Norway under various umbrellas since around 2000. NorStella took over the responsibility more than seven years ago. The eID forum has been instrumental to Norwegian adoption of the EU eIDAS regulation and in settling other matters of common interest to the Norwegian eID and trust services industry. Norway is among the most advanced countries in the world in these areas, not least because such a forum exists.

For more information about NorStella (mostly in Norwegian) visit: www.norstella.no

Paneldebatt  SSI, eID og digitalt vaksinasjonskort, 24. juni 2021
NorStella & DIN gikk sammen om et felles møte, slik at du kan starte sommeren med noen digitale identitetstanker for fremtiden.

Vi berørte tre emner:

 

 • Intro til desentralisert identitet (SSI), for å være klare til senere diskusjoner.

 • Revisjon av EUs eIDAS-regulering om eID og deres tillitstjenester. EUs «EU eID-ordning» - initiativ. Det hele er knyttet til SSI-temaet siden "EU eID" er "inspirert av SSI"

 • Paneldebatt om fremtidens digitale gule vaksinasjonskort. 


Panelister:

Kjetil Smith - Crayon

Snorre L.v.G Edwin - DIN og Diwala

Jon Ølnes - Signicat

Naomi Lintvedt - Det juridiske fakultet. Naomi har deltatt mye i korona sertifikat diskusjonen.

Opptak fra debatten kan sees på medlemsidene.
 

Ettermiddagsmøte i eid FORUM 17. september 2020

Jon Arve Risan – Daglig leder NorStella

Nettverk «eid» arrangerte sitt møte med dagsaktuelle temaer som for eksempel

 • ​Nasjonalt ID kort med og/eller uten eID

 • Overgang fra tidligere nasjonalt regime til nytt europeisk regime med eIDAS(Buypass)

 • Status for faktisk bruk av tillitstjenester i Norge og Europa(Signicat)

 • Selvdeklarasjon etter nytt «Rammeverk for identifikasjon og sporbarhet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor» - har noen gjennomført selvdeklarasjon, og hva er status opp mot «gammel» selvdeklarasjon etter «kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor»?

 • Hva skjer med forskrifter og regelverk som viser til gammelt eID-regelverk? KMDs høringsnotat for nytt rammeverk og revidert selvdeklarasjonsforskrift med mer identifiserte 7 forskrifter som referer til gammelt regelverk, og som derfor må endres. Bl.a. tinglysing og hvitvasking. Skjer det noe med oppdateringer her?

Temaene har fenget så vidt stor interesse at det fysiske møtet var nærmeste fullt.

Lovmessigheter - bedre midlertidig, helst varig. 
Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte forleden ut på høring midlertidige endringer i selvdeklarasjonsforskriften.

Høringsdokumentene finner du her.

I sitt høringssvar ba NorStella om at minst to av endringene måtte bli gjort permanente. Vårt svar følger nedenfor:

«Stiftelsen NorStella har summarisk (grunnet den korte fristen) studert foreliggende høringsnotat om endringer i selvdeklarasjonsforskriften.

 

Vi har ingen betenkeligheter med å stille oss bak forslaget, snarere tvert imot, og at endringene fra vårt ståsted gjerne skulle ha kommet før i og med at det med dette rettes opp i at

 

 • indikatoren om at en person er utlending er taushetsbelagt mens d-nummer og fødselsnummer ikke er det (og kan utleveres hvis den som spør kan begrunne hvorfor de spør)

 • forholdet foreldreansvar som frem til 1.5 var taushetsbelagt mens info om biologiske foreldre ikke var det. Det har tatt 2 år å få dette endret etter at det ble påpekt

 

Med dette som utgangspunkt ber vi om at disse endringene innarbeides som varige når vi kommer frem til årsskiftet og midlertidigheten utløper.»

NorStella jobber kontinuerlig med å påpeke lovmessige hindringer og unøyaktigheter. Dette var en av dem. More to come blant annet som tema på nettverksmøtet 17. september. Les mer om dette her:

IMG_2111.jpg

Nettverksmøte eID Forum 2019

3. september 2019

NorStella inviterte til åpent ettermiddagsmøte om eIDAS og eID i Norge.​

 

Det var et uformelt møte med innledninger og mye tid til diskusjon. Etter møtet fortsatte diskusjonene over litt mat og drikke. Buypass sponset møtelokalet og enkel servering.

Program

bottom of page