top of page
Digitalisering 1.png

NORSTELLA avvikler sin 18. samhandlingsarena i tre deler. 2 webinar med påfølgende paneldebatt.

Er styringsstrukturen i forvaltningen et hinder for tverrsektorielt digitalt samarbeid?

Hva er alternativet?

Webinar 2, 28. september 2023 kl. 10:00 - 11:30

Tema: Hva er alternative styringsmodeller?

  • Innledning v/ daglig leder NORSTELLA, Agathe Tørris

  • Når digital samhandling er nødvendig for å løse store samfunnsutfordringer må vi tenke nytt! v/ direktør Frode Danielsen, Digdir

  • Hvordan forstå og å tilpasse seg endringer i omgivelsene Ny syntese-modellen v/ direktør Hilde Singsaas, DFØ

  • Dynamisk nyttestyring for økt endringsevne i offentlig sektor v/ prosjektleder Ine Haustreis, Skatteetaten

  • "Missions" som ny innovasjonsmodell for tverrsektorielt samarbeid av krevende samfunnsutfordringer – case Ungt Utenforskap v/ avdelingsdirektør Monica Fossnes Petersson, KS

  • Hva sier Veiledningen om styring og organisering av sammenhengende tjenester? v/seniorrådgiver Kristin Karlsrud Haugse og Hans Nilsson, Digdir

  • Oppsummering: Etatstyring vs nye styringsteknikker v/ Arild Haraldsen, StratIT

  • Q/A

Moderator for innlegg og debatt Arild Haraldsen, StratIT

Se hele opptaket av Webinaret her. 

 

(Det har dessverre oppstått et problem med lyd og filmfremvisning under presentasjonen, vi har derfor valgt å dele opp i flere seksjoner - du vil finne disse filmene liggende her    )    

bottom of page