top of page
Lastebil og Warehouse
Illustrasjoner NorStella (1).png
Bokser på transportrulle

Vårens møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling

Grete Astad, Tollkonsult AS, Utvalgsleder

Vårens møte i nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling ble avholdt torsdag 20. april 2023, hos Polyteknisk forening, Oslo.

Det er mye som skjer innen internasjonal handel og vår bransje nå, og det er viktig å holde seg oppdatert på det som skjer. Det kan være vinn eller forsvinn.

Digital samhandling er den overordnede trenden innen internasjonal handel, og digitale løsninger utvikles for å erstatte tidkrevende og manuelle løsninger og prosedyrer. Vi følger opp denne utviklingen i våre møter fremover, og inviterer foredragsholdere fra offentlige etater og privat næringsliv til å snakke om dette.  

Program vårens møte:

Digitalisering av logistikkmeldinger – Peppol Logistics

 

Peppol Logistics er et prosjekt initiert av Offshore Norge og BEAst med mål om å etablere et nytt tjenestedomene for logistikk i det globale Peppol-nettverket. Prosjektet skal utvikle tekniske spesifikasjoner (Business Interoperability Specifications) for logistikkmeldingene Despatch Advice Advanced, Weight Statement, Transport Execution Plan, Transportation Status og Waybill.

Hva innebærer digitaliseringen for logistikkoperatører, vareeiere og systemleverandører, og hvilke nye muligheter finnes i kjølvannet?

Her finner du presentasjonen Digitialisering av logistikkmeldinger - Peppol Logistics, ved Are Berg, Senior rådgiver, Fagsjef, Edisys Consulting AS

Ny tollovgivning

 

1. januar trådte vareførselsloven og tollavgiftsloven i kraft. Lovene erstatter den tidligere tolloven. Vi har invitert Helge Lindrup og Linn Marie Meisfjordskar til oss for å snakke om arbeidet med de nye lovene. Begge jobbet tidligere i Tolletaten, og har vært involvert i arbeidet med de nye tollovene. De skriver nå også på en fagbok om tollregelverket som er planlagt utgitt på Gyldendal forlag i løpet av våren. Det finnes svært lite faglitteratur på tollfeltet, og det som finnes er fragmentert. Boken vil være et meget godt og nyttig bidrag for økt kunnskap om fagområdet toll. Vi gleder oss!

Her finner du presentasjonen Ny tollovgivning: Kompetansebehov og arbeid med ny bok ved Helge Lindrup, tidligere fagdirektør, Juridisk div. avd. Internasjonale avtaler i Tolletaten og Linn Marie Meisfjordskar, Seniorrådgiver, Gjensidige, tidligere Seniorrådgiver Juridisk stab i Tolletaten

VOEC - VAT on E-commerce

VOEC-ordningen ble innført i 2020, og avgiftsfritaket for varer med lav verdi ble fjernet. Det ble imidlertid innført et midlertidig deklarasjonsfritak for varer med verdi under 350 kroner.

Finansdepartementet sendte i desember 2022 ut en høring om avvikling av deklarasjonsfritaket, med høringsfrist 1. mars 2023. Vi har invitert Posten Norge og DHL Express for å snakke om deres erfaringer med VOEC-ordningen så langt. Dessverre kan ikke DHL Express stille den 20. april, men Posten er godt representert. Fungerer VOEC-ordningen etter hensikten, og vil det være utfordringer knyttet til avvikling av deklarasjonsfritaket for varer med lav verdi?

Her finner du presentasjonen VOEC - erfaringer og status ved Dag Morten Årvik, Forretningsutvikler - E-commerce & Logistics og Tolløsninger, Posten Norge AS

Digitoll

 

Digitoll skal erstatte dagens grensepasseringsprosedyrer hvor det legges opp til tidlig og digital informasjon om sendingen. Tolletaten har lagt en tidsplan for utfasing av direktekjøringsordningen samt en gjennomføringsplan for innføring av digital melde- og opplysningsplikt. Mer av godset skal fortolles ved grensepassering, noe som vil stille store krav til alle aktører i logistikkjeden.

Tolletaten informerte sist uke om at det er vedtatt at direktekjøringsordningen vil bli avviklet i mars 2025. Næringslivet får dermed litt bedre tid enn tidligere planlagt til å forberede seg på endringene som kommer. Endringene vil gjelde for alle transportformer, og saken sendes på høring i løpet av mars/april.

Alle aktører involvert i import og eksport av varer bør starte arbeidet med å forberede seg til det nye regimet allerede nå. Vareeiere, dvs. deg som er importør eller eksportør, er helt sentrale aktører i dette bildet, og det er helt avgjørende at dere kjenner til hva som vil kreves.

Vi har invitert Tolletaten for å informere om status for digitoll, og også fortelle om hvordan nye grensepasseringsprosedyrer vil berøre deg som importør og eksportør.

Her finner du presentasjonen Digitoll ved Jan Erik Ressem, Divisjonsdirektør IT og digitalisering, Tolletaten

Sett av torsdag 19. oktober 2023 til ny kunnskap, inspirasjon og hyggelig nettverksbygging! Håper vi ses! Mer informasjon kommer - følg med!

 

Møtet er åpent for alle (medlemmer/ikke-medlemmer). I tilfelle det skulle bli fullt har medlemmer fortrinnsrett til det fysiske møtet.

Plakat arrangement (2).png
bottom of page