top of page
Handelsfasilitering.jpg
IMG_5877.jpg
frank-mckenna-tjX_sniNzgQ-unsplash.jpg

Vårens møte i Internasjonal handelsforenkling 20. april 2022

Da var det igjen klart for møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforening!

Vi satt sammen et program med meget dagsaktuelle temaer. Det er mye som skjer innen fagområdet toll og internasjonal handel for tiden, og det er viktigere enn noen gang å holde seg oppdatert på det som skjer.

Møtet var åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer, og ble avholdt i Polyteknisk Forening sine lokaler i Oslo. Møtet ble ikke streamet denne gangen, men opptak av innleggene finner du tilgjengelig her.

Møtet i sin helhet kan du se her

Importkontroll for flyfraktforsendelser - ICS2 Fase 2 Flyrakt - Status og erfaringer per. i dag

Kate Burhol, Customs manager DHL Express AS. 

EUs s nye sikkerhetsregelverk ICS2 (Import Control System 2) innføres i flere faser i perioden 2021-2024. Fase 1 (post- og ekspressforsendelser fra tredjeland) trådte i kraft 15. mars 2021. Fra 1. mars 2023 skal varer fra 3. land som transporteres inn til EU, Norge og Sveits med fly forhåndsvarsles av transportør. Hvilke regler vil da gjelde, og hvordan skal forhåndsvarsler sendes? Hva er status, utfordringer og erfaringer så lang i arbeidet med å forberede seg til ICS2?

Fra papirfraktbrev til elektroniske meldinger i internasjonal veitransport - eCMR - Bakgrunn og status

 

Olav Hermansen og Rolf Lysfjord, NorStella

Det internasjonale papirfraktbrevet CMR er i ferd med å avløses av elektroniske meldinger – eCMR- i internasjonal veitransport,
Bruk av eCMR -meldinger gir en rekke fordeler, for vareeiere og transportører, i form av tids- og kostnadsbesparelser, bedre datakvalitet og ikke minst mulighetene for å gjenbruke data. I presentasjonen går vi nærmere inn på hva eCMR er og hvordan disse meldingene kan tas i bruk i internasjonal varetransport.

TradeLens

Nicolas Buhmann, Commercial Manager, GTD Solutions

Blockchain teknologien benyttes i stadig økende grad innenfor internasjonal handel for å forenkle og effektivisere utveksling av opplysninger og dokumentasjon knyttet til vareforsendelsen. Hva er historien bak TradeLens, og hva er status i dag? Tollmyndigheter i flere land og store aktører innen internasjonal logistikk har tatt TradeLens i bruk. Hvilken verdi og nytte har næringslivet og nasjonale tollmyndigheter av å bruke TradeLens? Hvordan fungerer løsningen i praksis, og hvilken «kontrakt» ligger til grunn mellom de ulike aktørene i den internasjonale logistikk kjeden i dette systemet?

Digital tollbehandling og grensepassering i fremtiden

Monica Nyhagebråten, Avdelingsdirektør, Brukeravdelingen og Vestein Vada, Seniorrådgiver, Oppfølgingsavdelingen, Tolletaten

Tolletaten innfører et nytt hovedløp for næringslivet. Tidlig og fullstendig informasjonsutveksling er nødvendig for å få til god vareflyt over grensen og god kontroll med vareførselen. Hva er status, og hvordan vil endringene påvirke næringslivet?

bottom of page