top of page

Egen quiz!

Jon Arve Risan, NorStella

I alt for liten grad tar vi oss tid til alvorlige samtaler med oss selv. Kanskje fordi vi ikke vet hva vi skal snakke eller spørre om. Kanskje avholder vi oss fra selvransakelsen også fordi vi vet at vi ikke vil like svaret.

 

Harvard Business Review har jevnlig artikler om strategi og tilgrensende tema. Vi stoppet forleden opp ved 5 spørsmål du bør stille deg selv om virksomhetens strategi (HBR 2015)

  1. Hva er det som ikke passer inn (misfit) i den totale sammenhengen (avvik)? Hva ville en outsider gjort i mitt sted (med blanke ark og uten etterslep (legacy)) 

  2. Er min virksomhet konsistent med og tilpasset den strategien jeg prediker 

  3. Skjønner jeg hvorfor situasjonen er som den er (Hvorfor gjør vi det slik?) 

  4. Hva er de langsiktige konsekvensene ved dette? - og det er gjerne nå du begynner å mislike svaret sterkest.  

 

Face the facts and fight the consequences! 

Som et utgangspunkt for å vinne denne krigen finnes det spørsmål du kan stille andre for å korrigere for eventuell misvisning i egen selvbevissthet. 

HBR 2015 grupperer dem som følger: 

  1. Avklarende spørsmål eller kontrollspørsmål for å avklare hensikten bak. Som oftest har vi en tendens til å legge våre egne forutsetninger og antagelser inn i svaret 

  2. Sammenlignende spørsmål for å sjekke ut hvordan resultatet ble om vi endrer litt på miljøparametrene eller det vi ofte opplever som rammebetingelser. Dette er forhold å forholde seg til som vi føler at vi ikke kan gjøre noe med. Utfordres de er virkeligheten ofte annerledes, men det må ofte betydelig energi til. 

  3. Avgrensende spørsmål stilles for å etablere en større detaljrikdom i situasjonsforståelsen og trenge ned til rotårsaken. Denne gruppen starter nesten alltid med hvordan og hvorfor. 

  4. Overordnede spørsmål. Denne gruppen hjelper deg over tretoppene slik at du oppnår det helikoptersyn og den oversikt som er nødvendig for å se de store sammenhengene og stake ut riktig kurs. De riktige spørsmålene kommer lettest om du tar et steg tilbake og kritisk vurderer situasjonen på egen hånd eller ved hjelp av andre. De fem spørsmålene nevnt innledningsvis er alltid relevante i en slik sammenheng. 

 

Som leder, bør du selv trene på og oppfordre alle til å trene på å stille spørsmål både til seg selv og andre. For å kunne ta gode beslutninger er ofte spørsmålene viktigere enn svarene. Gode spørsmål gir som regel gode svar. Trent på dette vil virksomheten bedre kunne tilpasse seg stadig endrede rammebetingelser i et stadig økende tempo. 

 

Face the facts and fight the consequences! 

bottom of page