top of page

Årets første møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling

av Grete Astad, utvalgsleder

 

 

Årets første møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling gikk av stabelen 20. april. Dette er ett av totalt to årlige møter. Første møte i den revitaliserte nettverksgruppen ble arrangert 20. oktober 2021. Det første møtet i 2021 var et kombinert fysisk og live streamet møte. Møtene fremover vil bli fysiske møter, og opptak av møtene publiseres i etterkant.

 

Vi opplever at forumet nå har funnet sin form, og har etablert seg som et viktig forum for aktører som er involvert internasjonal handel. Vi ønsker å legge til rette for meningsutvekslinger og gode diskusjoner, og utvikle forumet til en faglig og sosial møteplass hvor vi setter utviklingen innen internasjonal logistikk og toll i fokus.

 

Vårens møte styrket NorStella i troen på at mange har et stort behov for og stor interesse og glede av å kunne møte andre i bransjen for å diskutere erfaringer og tanker. Mange ble denne gangen stående igjen i å snakke sammen etter at møtet var ferdig, noe som resulterte i mange gode diskusjoner og nye bekjentskaper. Det gleder oss som arrangører å oppleve dette. 

 

Nettverksmøtene er bygd opp rundt fire temaer á 30 minutter hver. Vi setter søkelyset på den økte digitalisering i internasjonal handel og ønsker å belyse hva dette får å si for enkeltaktører i bransjen, men også bransjen som helhet. Vi inviterer foredragsholdere fra både offentlig og privat sektor som kan bidra til økt forståelse, ny kunnskap og ny innsikt.

 

Neste møte arrangeres 20. oktober 2022. Sett av datoen allerede nå!

Tolletaten har varslet at ny tollovgivning mest sannsynlig vil bli iverksatt 1. januar 2023. Det er også varslet at direktekjøringsordningen vil bli avviklet og erstattet med en ny løsning. Det er da naturlig at vi i høstens møte har stort fokus på disse endringene. Informasjon om programmet for høstens møte vil bli publisert på NorStella sin nettside. Følg med på nettsiden og nyhetsbrev.

 

Håper vi ses!

bottom of page