top of page
Urban elektrisk transport – den siste grønne mila
Jon Arve Risan, daglig leder

Vi handler på nett, nesten alt påstår handelsstanden i disse dager og tilbyr nye leveransefasiliteter. En av disse er helt hjem. Basert på min erfaring betyr dette at det dukker opp en sjåfør ofte med en sliten dieselbil og ringer på døren eller setter igjen varen utenfor dersom dette er en del av leveranseavtalen. Risikoen for tyveri og svinn er allerede påpekt (Dagsrevyen 9.12). Vi ser også fremveksten av utleveringsautomater et fenomen som er i sterk vekst i Russland. Det var det i alle fall inntil automatsystemet ble hacket og alle lukene åpnet seg samtidig (digi.no). Åpne luker samtidig er ikke bra verken for utleveringsautomater eller adventskalendre.

International Transport Forum interesser seg for denne tendensen til helt hjem og har nettopp publisert en rapport om forholdet hvor de blant annet konkluderer med at tilstedeværelsen av elektriske biler er et viktig element i denne delen av kjeden for å skape en grønn fremtid. Egentlig ikke en vanskelig erkjennelse å forholde seg til, men ikke så lett å realisere vil det vise seg.

De kommer med følgende anbefalinger til deg som bestiller eller til hva du som regulerende myndighet bør tenke og gjøre i sakens anledning for å bidra til grønn realisering:

  1. Prioriter elektrifisering av kjøretøy med høyt antall utkjørte kilometer (mileage) og regelmessig daglig bruk, inkludert lette nyttekjøretøy i den siste leveringsetappen (last mile)

  2. Frem bruken av elektriske lette nyttekjøretøy i byer, og reguler strengt kjøretøy med forbrenningsmotor

  3. Forsterk standardene for drivstofføkonomi, nullutslippsmandater og økonomiske insentiver for lette nyttekjøretøy

  4. Definer forskriftsmessige krav og avklar kostnader for oppgraderinger av strømnettet som er nødvendige for elektriske kjøretøy. Nettet av ladestasjoner

  5. Bruk kjøretøydesign og elementer fra elektriske personbiler til å etablere prisreduksjoner for elektriske lette nyttekjøretøy

  6. Styrk samarbeidet mellom interessentene for å redusere investeringsrisikoen for produksjonen av elektriske lette nyttekjøretøy
     

Resten av rapporten dokumenterer og drøfter status og fremtid for elbiler til transport av passasjerer og gods. Vi blir i sakens anledning minnet om at vi ligger langt fremme i dette landet. Det får meg til å tenke at omstillingen til en elektrisk siste mil også vil være lettere i Norge. Vi må bare sørge for at gamle skranglete dieselvarebiler blir mindre attraktive å bruke i denne geskjeften.

Samfunnsnytten med fokus på reduserte utslipp er udiskutabel. Rapporten tar imidlertid også for seg TCO (Total Cost of Ownership) på eierens det vil si transportørens hånd. Det bildet som tegnes er imidlertid ikke like innlysende til fordel for elektrisk drift. Dog lønnsomt under gitte forutsetninger, men pr. i dag avhengig av ytre insentiver og stimuli.

Rapporten peker imidlertid på at fremveksten av nye bilmodeller med kraftig økende batterikapasitet og dermed mulighet for økt utnyttelsesgrad og bedre dekning på alle områder raskt forventes å forbedre transportørens økonomi og samtidig redusere behovet for politiske inngrep for å nå klimamålene.

Fremtiden er grønn!

Du kan lese hele rapporten her

bottom of page