top of page

Tillitsbasert infrastruktur....

...etter mønster av den norske modellen!

Av Jon Arve Risan, styreleder for NorStella

I den siste redaksjonelle omtalen av mars/april utgaven av Harvard Business Review slås følgende fast som en konklusjon på nummerets faglige innhold: Dersom vi teknologisk ikke greier å koble oss sammen på tvers av forskjeller, vil vi aldri opp

nå reelt mangfold.

 

Personlig tror jeg ikke det er API-grensesnitt eller ulike standarder som muliggjør dette. En helt klar og grunnleggende forutsetning er tillit. Tillit til at man vil i samme retning. Tro på at felleskapet kan skape større verdi enn den enkelte greier alene. Helheten må bli større enn summen av delene hvis vi skal greie å utforme og fylle med innhold den fremtiden vi ønsker og trenger.

Vi er stolte av den norske modellen og hva den har skapt av borgfred og velferd. Et søk på Google bekrefter at denne modellen har vært god for Norge. Alle synes enige om dette. Gjennom skiftende politiske regimer har modellen gitt oss et land med små forskjeller mellom folk, gode velferdsordninger til alle og høy økonomisk vekst. De tre pilarene (trygg økonomisk styring, felles velferdsordninger og et seriøst og organisert arbeidsliv) er tett koblet sammen. Modellen er bygd opp og utviklet gjennom tiår hvor vi har prioritert fellesskapets ressurser gjennom brede velferdsordninger som omfatter alle i stedet for å dyrke egne motsetninger.

 

Jeg øyner igjen stikkordene enighet og tillit på tvers av forskjeller og ulike interesser.

 

Mange ynder å snakke om disrupsjon og et samfunn hvor alt utvikler seg i rasende fart der robotene kommer med utstrakt evne til læring. Dette er skremslene. Mulighetene er flere.

 

Stiftelsen NorStella har i kraft av vår nøytralitet, tatt mål av seg til å bygge broer som bringer ulike sektorer sammen (i all uærbødighet akkurat som den norske modellen). Stilt overfor de mulighetene digitalisering representerer trenger vi å rive ned de tradisjonelle skillene mellom offentlig og privat sektor og erstatte dette med helhet og fellesskap.

Vi trenger en tillitsbasert og friksjonsfri infrastruktur som vi kan bygge våre tjenester på. I en slik sammenheng har Altinn en unik posisjon og mulighet som slik infrastruktur. Denne må være lagdelt og åpen slik at alle aktører og tilbydere slipper til med sine tilbud på ulike nivåer. På toppen av denne strukturen skal vi og kan vi bygge verdens beste tillitsbaserte tjenester (blockchain?) ved at vi fjerner prestisje og åpner muligheter for stor grad av kreativitet og innovasjon fra gründere som enkelt slipper til med sine i

deer (intelligente digitale avatarer) på det øverste tjenestelaget.

I løpet av våren, sammen med aktører som NorStella har tillit til, har vi fokusere på forutsetninger for å skape en slik tillitsbasert infrastruktur og bygge en opinion som unisont forfekter behovet for den norske modellen også på dette området. Der det er vilje blir det veg!

Ønsk oss lykke til!

bottom of page