top of page

Smartere med smartphonen? Neppe ut fra en totalvurdering!

laget Diskusjon
møte
Sosiale nettverk konsept

Av Jon Arve Risan, styreleder for NorStella

08.08.18

For mange av oss har både intelligens og hukommelse flyttet inn i smartphonen. Harvard Business Review refererer i et av sine siste nummer til tester på om telefonen også påvirker andre områder av vår mentale og sosiale kapasitet. Gjennom en rekke øvelser ble et utvalg bedt om å løse oppgaver som innebar regning og å huske bokstaver i bestemte kombinasjoner. Dette skulle de enten gjøre med mobiltelefonen ved siden av seg (face-down), i vesken eller i et tilstøtende rom.

Alle telefonene var satt på lydløs. Resultatet viste klart at jo nærmere du hadde telefonen, desto dårligere ble utfallet – og det uten at telefonen var i bruk. Forskernes forklaring er at telefonen bare ved sitt blotte nærvær fratar eieren energi og særlig når det er en forutsetning at den ikke skal benyttes.

 

Moralen er: Hvis du virkelig skal fokusere på en oppgave så må telefonen ut av syne. Særlig gjelder dette for de som har gjort seg avhengige i betydelig grad.

 

Ytterligere gjelder at telefonen også fratar deg evnen til å fungere sosialt. Du fremstår med høygradig telefonavhengighet som lite attråverdig og som et dårlig parti.

 

Livslangt samvær forutsetter dialog, ikke med telefonen, men med partneren.

bottom of page