top of page
Digitalisering 1.png

NORSTELLA avvikler sin 18. samhandlingsarena i tre deler. 2 webinar med påfølgende paneldebatt.

Er styringsstrukturen i forvaltningen et hinder for tverrsektorielt digitalt samarbeid?

Hva er alternativet?

Webinar 1, 14. september 2023 - PROGRAM

 

Tema: Hva er svakhetene ved dagens styringsmodell?

  • Velkommen v/ daglig leder Agathe Tørris, NORSTELLA

  • Økosystemer utfordrer styringsmodellen v/ professor Bendik Bygstad, UiO. (tid. 07:24 i opptaket)

  • Hvilke erfaringer har Digitaliseringsrådet med styringsstrukturen v/ leder av Digitaliseringsrådet Svein Ragnar Kristensen (tid 21:11 i opptaket)

  • Samarbeid på tvers krever tillitsbasert styringsform v/ direktør Idar Kreutzer, NHO (tid 37:52 i opptaket)

  • Digitalt verdikjedesamarbeid innen sjømat v/ direktør for havbruk, Jon Arne Grødum, Sjømat Norge (tid 54.12 i opptaket)

  • Hvordan fungerer samhandlingsmodellen mellom stat og kommune v/ avdelingsdirektør Asbjørn Finstad, KS (tid 1:16:30 i opptaket)

  • Q&A

Moderator for innlegg og debatt - Arild Haraldsen, StratIT

Se opptak av Webinaret her.

bottom of page