top of page

Høstens møte i Nettverksgruppen

Internasjonal handelsforenkling

 

Torsdag 20. oktober kl. 09:00-13:00 hos Polyteknisk Forening

PROGRAM FOR DAGEN

Velkommen

  • v/møteleder Grete Astad, Tollkonsult AS, Leder i Nettverksgruppen Internasjonal Handelsforenkling

Pilot e-ATA Carnet

  • v/Mette Krog, Seniorrådgiver Tolletaten

  • v/Sissel Skogly, Commercial Director, Oslo Chamber of Commerce

e-CMR - Status for arbeid og planer for pilotprosjekter

  • v/Henrik Stenwig, Direktør miljø og helse, Sjømat Norge

Ny tollovgivning 2023 - Gjennomgang av de viktigste endringene

  • v/Martin Often, Jurist, NHO LT

Kaffepause

Gjennomgang remburs (Letter of Credit) som oppgjørsform ved internasjonal handel

  • v/Finn Sletti, Head of Trade Finance Sales Norway, Swedbank

Ny tollovgivning 2023 - Hvordan vil endringene påvirke aktørene i bransjen?

  • v/Elin Tveiten, Senior Manager, DSV Road Norway

INternasjonal Transport.png
bottom of page