top of page
matfotografering
Megatrender.png
oppover Curve

Megatrender - NorStella er på saken!

Jon Arve Risan, daglig leder
 
I Dagens Næringsliv den 30. juli og i Teknisk Ukeblad et par dager senere refereres funn fra en australsk forskergruppe på hvordan de ser verden i et 20-årsperspektiv dvs frem til 2042.

Mye vil ha skjedd frem til da. Tenk deg 20 år tilbake hvis du lurer.

Refleksjonene er gruppert i 7 såkalte megatrender[1] som følger:

  1. Klimaendringer og behovet for tilpasning. Det begynner å gå opp for oss at dette krever erkjennelse og tiltak.

  2. Ressursbevissthet og grønn omstilling. Ting er på gang og etter hvert som erkjennelsen siger inn vil det gå raskt. Strømkrisen hjelper oss.

  3. Helseutfordringer. Mye god erfaring i en pandemi spesielt hav gjelder behovet for å danne større interessefellesskap.

  4. Geopolitiske endringer. De globale forsyningskjedene har åndenød. Det er en krig på gang i Ukraina. Nettkriminaliteten øker og blir et virkemiddel i krigføringen.

  5. Kunstig intelligens. Vi ser løsninger på stadig flere områder som var utenkelig for kort tid siden. More to come med full imponerende styrke.

  6. Digitalisering. I artikkelen pekes det på økt bruk av netthandel. Plutselig var det mulig å utføre sitt arbeid allestedsfra. Det vokser frem digitale valutaløsninger. Behovet for digital arbeidskraft øker drastisk.

  7. Den menneskelige dimensjonen. Folket må forstå og de underliggende prosessene må være åpne, rettferdige og lede til et tillitsbasert styresett.


De fire siste trendene er NorStellas kjerneområde og preger våre aktiviteter både denne høsten og i det videre.

Jeg nevner spesielt søkelyset på datadeling under Arendalsuka og vårt Folkemøte på dette temaet i september. Samme måned tar vi også opp identitet og betalingsløsninger.

I oktober er det igjen klart for et møte rundt internasjonal handel.

Følg oss derfor i alle relevante sosiale kanaler og på www.norstella.no. Utnytt de mulighetene du får med «networking» sammen med oss i NorStella.

Aktivitetskalenderen finner du her.

 

 

[1] Megatrends - powerful, transformative forces that could change the global economy, business, and society. Think electricity, automobile, the Internet to understand the influencing power.

bottom of page