top of page
NorStealla_uten.png

Kunnskapskilden 

Den siste tidens teknologiske utvikling har gitt nye muligheter til å dele og distribuere det NORSTELLA driver med i sine ulike nettverk.

NORSTELLA vil via kunnskapskilden gi tilgang til digitalt materiale fra avholdte konferanser og møter, rapporter og annet vi har bidratt til og som kan deles fullt ut eller begrenset.

På de følgende sidene vil du finne

  • Aktivitetskalender: Her finner du planlagte arrangementer fra og med NORSTELLA. Sjekk kalenderen og meld deg på

  • Webinarer: Bli inspirert og motivert til å ta egne grep. Titt innom, det kommer stadig nye webinarer.

  • Refleksjoner: Dette er små epistler om dette og hint på bakgrunn av hendelser eller tendenser forfattet på fri eksos og etter eget forgodtbefinnende i full åpenhet.

  • Medlemsbiblioteket: inneholder opptak og presentasjoner fra NORSTELLAs webinarer, møter og konferanser, samt artikler og annet relevant materiale. Alle ansatte i NORSTELLAs medlemsbedrifter har fri adgang til dette området.

  • Digitale toppledere: Dette nettverket har eksistert siden 2018. Corona ga oss initiativ til å samle dokumentasjon fra møtene. Begrenset adgang.

  • Ekspertgruppen: Denne gruppen har gjennom en rekke møter (som er dokumentert) i hovedsak hatt søkelys på juridiske hindre og datadeling. Adgang for gruppens medlemmer.

  • Nyhetsbrev: NORSTELLA sender jevnlig ut nyhetsbrev. Disse inneholder likt og ulik som vi mener har medlemmenes interesse der og da. Vi holder åpent arkiv på dette.

  • Nyheter: På hjemmesiden publiserer vi informasjon som ikke kan vente på neste nyhetsbrev.

bottom of page