top of page

K+ Nettverksmøte den 14. juni
 - videreføring av samhandlingsarena #14

STED:              Polyteknisk Forening i Rosenkrantzgate 7

TID:                Torsdag 14. juni 14.00 - 16.00

STREAMING:   Se opptak her

Program

 

Innledning og velkommen

v/ Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

 

Robotene er her! – Demonstrasjon av robotiserte kommunale tjenester fra Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen, Storfjord og Skjervøy kommuner

v/ Aleksander Øines, ØINES & FRIIS AS

 

Nasjonale fellesløsninger som kan øke kvalitet i kommunale innbyggertjenster

v/ Bredo Swanberg, Altinn

Hvordan finansiere digitaliseringsprosjekter?

KS presenterer DigiFin – kommunesektorenes finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter.

v/ Hallvard Hoen, KS

 

K+ er etablert – hva nå? Etablering av arbeidsutvalg og konkretisering av videre arbeid.

  • Satsningsområder 2018

  • Møteplan og samhandlingsarenaer

 

Diskusjon ledes av Aleksander Øines og Jon Arve Risan.

Kl. 16.00 avslutter vi med en sosial samling på Hereford Steakhouse med Hereford burger og en enhet drikke inkludert i prisen!

Møtet er gratis for medlemmer og koster kr. 500,- for ikke-medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gleder oss til å se dere - hjertelig velkommen!

bottom of page