top of page

Suksess med IT

Jon Arve Risan, NorStella

Kampen om IT kronene har alltid vært hard. Helt fra datamaskinenes barndom. Forretningssiden syntes selv om de så nytten, at de maskinene det ble argumentert for var skrekkelig dyre. I tillegg måtte de skiftes hyppig. Bøker som «Does IT matter» er fortsatt aktuelle. 

Diskusjonen om hardware stilnet mye takket være at Moores lov ikke virker på prisen, bare på ytelsen. I tillegg har vi fått skyløsninger som gir helt andre muligheter for skalering. Fokus har dreid fra isenkram til apper og innhold (data).

Holdning og handling knyttet til IT har da også endret seg over tid. Flere og flere virksomheter tar inn over seg de strategiske mulighetene tilgjengelige teknologier skaper, og gjør sitt ytterste for å utnytte dem. Innimellom stopper de kanskje opp og reflekterer rundt at dette fortsatt er dyrt og krevende. For dyrt? Kanskje. For krevende? Neppe. Alternativet er verre.

Gartner har i sin IT Score for Strategy and Execution pekt på at ikke alle behøver å klatre trappa helt til topps. Dette i samsvar med at ikke alle har behov for alt. Selv om lysten ofte er der.

I USA i regi av co-forskning knyttet til MIT, er det nå fremlagt dokumentasjon på at investeringer i IT skaper suksess sågar med påstanden om at dette representerer et paradigmeskifte.

Lyst til å lese mer om denne påstanden?

Konklusjonen går omtrent som følger (fritt oversatt):

Investeringen påvirkes av hvor i trappa du befinner deg – og ønsker å være. Smarte mål for å etterprøve effektene av tiltak er påkrevet. Du må vite hva du gjør i dag og vil gjøre i fremtiden! I farvannet av denne erkjennelsen ser vi ofte en transformasjon fra CTO til CDO (Chief Digital Officer). Videre en dreining fra prosessfokus til informasjonsfokus. Data er prosessenes drivstoff!

Karakteristisk for de som taper i kampen er at de investerer lite (mindre) i sin IT arkitektur. De kjemper kanskje som en konsekvens av dette med underliggende systemene (legacy). Disse spiller ikke på lag ved å feile, være lite robuste og legge virksomheten åpen for trusler utenfra. Som en konsekvens av dette, tvinges de til å opptre reaktivt. og til å investere tungt i brannslukking for å sikre sin operative virksomhet.

Dermed blir det begrenset med frie midler til å investere i teknologi og som skaper nye forutsetninger for nye forretningsmuligheter.

NorStella har det siste året skrevet mye om å snu fra Good til Great.

bottom of page