top of page
Image by Markus Spiske
Design uten navn (1).png
Bilde8.png

Kampen om dine data

Ved Aleksander Øines, arrangementsansvarlig

 

250.000 husstander har ikke mulighet for høyhastighetsinternett, mange barn går på skoler uten tilstrekkelige digitale læremidler, offentlig sektor har et stort behov for digital omstilling, norsk eksport er svekket, og Norge har nå handelsunderskudd for første gang siden 80-tallet.

 

Digital utvikling i det offentlige Norge handler om prioritering

Solberg-regjeringen bygget videre på det løpende digitaliseringsarbeidet som har pågått i Norge de siste 20 årene. Det er gjort mye bra, men det er en jobb som aldri tar slutt.

 

Hva skal egentlig til for å få til et «taktskifte» innen digitalisering av offentlige tjenester?

 

NorStella setter søkelyset på dette i et «Folkemøte» 30. november. Se filmene fra Folkemøtet her.

 

For å få til enklere digitale innbyggertjenester, må også den digitale hverdagen for ansatte i det offentlige forenkles. I dag har offentlig sektor en stor grad av «teknisk gjeld», som enkelt forklart er 15-20 år gamle programvarer, som krever dyr og lite tilgjengelig kompetanse for å videreutvikle. Programvarene er i liten grad bygget på sikre internetteknologier.

 

Nasjonale initiativer fra KS og staten har få satsninger på helhetlig fornying av innbyggertjenester og saksbehandlingsverktøy. Det siktes på kompliserte prosesser i tverrsektorielle tjenester, fremfor de enklere tjenestene som det er langt flere av.

 

Når spesielt kommuner går ut på anbud for å kjøpe inn nye digitale tjenester, setter de krav i anbudene knyttet til kundereferanser og erfaring fra tilsvarende oppdrag, som gjør det vanskelig for nye aktører å komme seg inn i markedet. I tillegg er prisnivåene i konkurransene så lave at det kun er ved anbud fra de største kommunene en leverandør kan få dekket en større andel av sine kostnader ved utvikling av en ny tjeneste.

 

Hva har vi lært av Covid19?

 

Covid19 har lært det offentlige Norge at det er mulig å ta i bruk eksisterende programvare, tilpasse den til eget bruk, for å så å skalere til et høyt antall brukere. Fiks Smittesporing og Remin er begge etablert på DHIS2 programvaren som før Covid19 allerede var i bruk i over 70 land for håndtering av helsetjenester og smitteutbrudd.

 

På statlig side, fikk Altinn vist frem sine muligheter knyttet til å raskt kunne etablere eksempelvis kompensasjonsordningen for næringslivet.

 

Digital utvikling i det offentlige Norge handler om prioritering

 

Solberg-regjeringen bygget videre på det løpende digitaliseringsarbeidet som har pågått i Norge de siste 20 årene. Det er gjort mye bra, men det er en jobb som aldri tar slutt.

 

I dagens situasjon bruker statlige enheter og kommuner «gratis tjenester» som betales med data om innbyggere. Kommuner og stat har løpende anbudskonkurranser, hvor de går til innkjøp av det som finne si markedet fra før – og presser ned prisene, som igjen skaper mindre rom for fornying av tjenestetilbudet.

 

Markedet kan ikke løse utfordringene alene

 

Leverandørindustrien til offentlig sektor har ingen incitament til å utvikle mer forenklede tjenester enn det markedet etterspør. Om du som leverandør har etablert en kundemasse i det offentlige, vil du alltid velge å opprettholde kontantstrømmen du allerede har, fremfor å satse på nye tjenester som vil ta lang tid å få tilbakebetalt utviklingskostnadene for.

 

Deltar du på NorStellas arrangement 30. november vil du få del i flere refleksjoner rundt temaet med innlegg både fra de som er opptatt av individet og de som tjener samfunnets interesser.

 

Hvorfor er ikke politikerne mer opptatt av at vi gir bort våre data i bytte mot «gratistjenester» fra Facebook og Google?

 

Vi prøver å finne svaret ved hjelp av deltagerne i salen (deg).

 

bottom of page