top of page

Innovasjonsradar! 

Jon Arve Risan, NorStella

Fagmiljøet rundt MIT er naturlig nok opptatt av innovasjon. Kunnskap om dette gir deres studenter og forskere best mulig utgangspunkt til å utnytte de mulighetene som til enhver tid er tilstede. 

I den forbindelsen har de laget en sjekkliste på 12 punkter (innovasjonsradar) for å kunne kartlegge virksomhetens innovasjonskraft: 

 1. Tilbud – vurder egen evne til å utvikle nye produkter og tjenester

 2. Plattform – tilstedeværelse av standard komponenter og byggesteiner i virksomhetens tilbud 

 3. Løsninger – i hvilken grad tilbyr/kan virksomheten tilby skreddersydde løsninger som løser ende-til-ende utfordringer (for kunden) 

 4. Kundebehov – egen evne til å møte uforløste behov hos konkrete kunder eller i hele kundesegmenter

 5. Kundeopplevelsen – i hvilken grad evner virksomheten å redesigne og forsterke kundeopplevelsen i sannhetens øyeblikk, dvs når kunden er i kontakt med virksomheten på ulikt vis i ulike kanaler

 6. Verdiskaping – evne til å redefinere eksisterende betalingsstrøm eller til å finne nye kreative måter å sikre verdiskapingen på 

 7. Prosess – potensiale for å skape større effektivitet i de interne arbeidsprosessene

 8. Organisering – trengs nye organisasjonsformer, funksjoner eller aktiviteter i virksomheten. Har denne stivnet i gårsdagens modeller 

 9. Supply Chain – trengs det til nye løsninger (aktører) og er tjenesteutsetting vurdert. Hvilken muligheter til å bli del i andres nettverk med egne produkter og tjenester eksisterer 

 10. Tilstedeværelse – trengs det nye distribusjonskanaler eller nytenking på hvor virksomheten kan møte kunden med attraktive tilbud (kjenn kundens behov)

 11. Networking – uutnyttede muligheter for å knytte kundene til seg i nettverk (for eksempel via apper), som knytter kundene tettere til virksomheten, som skaper økt kundeopplevelse og gir konkurransefortrinn.  

 12. Merkevare – i hvilken grad kan eksisterende produktkjennskap og gjenkjennelse utvides til nye segmenter og geografiske områder, eller utnyttes kreativt innenfor eksisterende

Når du har gjennomgått disse dimensjonene, og ærlig og objektivt gitt dem en verdi på en selvvalgt skala, kan du putte dem inn i et radardiagram og relativt enkelt avgjøre hvor du bør sette inn støtet.

Hvor kreves forbedringer, er den første erkjennelsen, med hva og hvordan, er de neste utfordringene. Godt begynt er dog halvt fullendt.

Det anbefales å gjøre slike tilstandsanalyser (måling) med jevne mellomrom.

Ikke glem å feire positiv utvikling!

bottom of page