top of page

Kan InnoLab i Bergen bidra til en systemendring for offentlig innovasjon?

Takk for din interesse!

Hør leder av InnoLab i Bergen, Kjersti Haukeland Eiken samtale med NorStella's K+ Nettverk, Lise Arvesen, rundt spørsmålet; Kan InnoLab i Bergen bidra til en systemendring for offentlig innovasjon?

anbefalt logo BK.jpg
Innolab oransje.png
Foto bio Kjersti.jpg
bottom of page