top of page

Har den late fått det godt?

Jon Arve Risan, Ex CEO NORSTELLA

Fremveksten og utviklingen av ChatGPT har åpnet for stadig nye bruksområder ukjent for utenkelig for kort tid siden. MIT Sloan har i en publisert artikkel (bak betalingsmur) pekt på utarbeidelsen av strategi som et av disse områdene.

Nye områder og muligheter må tas med en klype salt og definitivt gjøres til gjenstand for testing. Artikkelen peker spesielt på tre forhold å være bevisst på:

Har den late fått det godt.png
 1. Forvent interessante innspill, ikke ufeilbarlige anbefalinger. Det er med andre ord ingenting i veien med kreativiteten, men forslagen er oftest dårlig underbygd og må ettergås grundig, men innrøm det for deg sel. Det har jeg ikke tenkt på!

 2. Erfarne strateger vil ha mest nytte av ChatGPT. Fordi det er disse som har best forutsetninger for å etterprøve de innspill språkroboten kommer med som selvsikre udiskutable utsagn eller konstatering. Erfaring er som kjent summen av de feil du har gjort. Roboten er i sin verden ufeilbarlig.

 3. Menneskelige strateger bruker forskjellige data og bruker dem forskjellig avhengig av alt de vet om virksomheten og konkurransesituasjonen som ChatGPT ikke vet. Effektive strategier må gjenspeile posisjonen og evnene til hvert enkelt selskap på en unik måte. Det er derfor ikke overraskende at ChatGPTs svar er noe generiske - mer eller mindre i henhold til læreboken, men mangler krydder og direkte referanser til interne forhold.

Men dette er jo ikke spesielt imponerende tenker du. Masse begrensninger og forbehold.

Likevel kan språkroboter være nyttige i strategiprosessen av noen viktige årsaker:

 • De er raske og enkle å bruke. Du kan unngå all den logistiske innsatsen som kreves for å få de rette personene inn i rommet samtidig.

 • Tendensen til konvensjonell tenkning kan dempes ved å stille de riktige oppfølgingsspørsmålene.

  • For eksempel, da vi ba om et innovativt nytt konsept for et bakeri, foreslo ChatGPT først å bare tilby salte produkter.

  • Deretter ba vi om flere kreative ideer og fikk et bakeri med romtema, med robotassistenter og bakere, servering uten tyngdekraft og 3D-matskrivere, som var for dyrt å realisere.

  • I et tredje forsøk ble ideene mer interessante – for eksempel et bakeri som bruker kunstig intelligens til å analysere data om kundepreferanser og mattrender for å lage og designe unike smakskombinasjoner for bakevarer.

  • Derfra var vi i stand til å undersøke trinnene for å komme i gang med å realisere denne ideen.

 

Det er enkelt å frembringe mange ideer. De mest interessante ideene var imidlertid blandet med usannsynlige, upraktiske og uprøvde forutsetninger. Bare ved å sile gjennom dem på en kresen måte kan du få en bedre forståelse av hva som faktisk fungerer.

Derfor: Hjelpemiddel ja, men fasit nei. Mennesket har iboende kunnskaper som i symbiose med de nye verktøyene gir nye og uante etterprøvbare muligheter, men ta ikke ting for gitt og gå ikke rundt og depp fordi du tror at det ikke lenger vil være bruk for deg.

Men robotene har en imponerende evne til å lære så løsningen er ikke å innta en layback holdning. Den late vil oppleve at robotene overtar.

 

Behold et realistisk proaktivt livssyn Staying Alive!

Publisert juli 2023

bottom of page