top of page
Design uten navn (1)_edited.jpg
Image by Pascal Meier
Handelsfasilitering.jpg

Høstens møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling

Grete Astad, Tollkonsult AS, Utvalgsleder

Velkommen til høstens møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling, til faglig oppdatering og nyttig nettverksbygging gikk av stabelen torsdag 20.oktober 2022.

 

Det er mye som skjer innen internasjonal handel og vår bransje nå, og det er viktig å holde seg oppdatert på det som skjer. Det kan være vinn eller forsvinn.

 

Digital samhandling er den overordnede trenden innen internasjonal handel, og digitale løsninger utvikles for å erstatte tidkrevende og manuelle løsninger og prosedyrer. Vi følger opp denne utviklingen i våre møter fremover, og inviterer foredragsholdere fra offentlige etater og privat næringsliv til å snakke om dette.  

 

Pilot e-ATA Carnet

International Chamber of Commerce (ICC) lanserer om kort tid det digitale ATA-carnetet (e-ATA-carnet). e-ATA-carnetet, som er utviklet i tett samarbeid mellom ICC og World Customs Organization (WCO), skal erstatte den papirbaserte versjonen. Dette forenkler reise med utstyr som skal sendes midlertidig ut av Norge, f.eks. utstyr og varer til bruk på messer i utlandet. Mette Krog, Seniorrådgiver, Tolletaten og Sissel Skogly, Commercial Director, Oslo Chamber of Commerce kommer for å fortelle om den nye løsningen.

Her finner du presentasjonen E-ATA Carnet System Project ved Mette Krogh, Seniorrådgiver, Tolletaten

eCMR – Status for arbeid og planer for pilotprosjekter

eCMR er den digitale utgaven av det papirbaserte internasjonale fraktbrevet for varetransport på vei (CMR). Digitalisering av veifraktbrevet vil, på lik linje med andre digitale løsninger, bidra til å effektivisere arbeidsprosessene og forenkle og tydeliggjøre dialogen mellom partene i transportoppdraget (avsender, transportør og mottaker). NorStella har engasjert seg i arbeidet med å ta i bruk eCMR, bl.a. ved å lage en egen implementasjonsguide samt engasjert seg i pilotprosjekter med bedrifter som ønsker å ta disse elektroniske meldingene i bruk. Henrik Stenwig, Direktør miljø og helse i Sjømat Norge kommer for å snakke om status for arbeidet og videre planer for pilotprosjekter.

Her finner du presentasjonen eCMR Status for arbeid og planer for pilotprosjektet ved Henrik Stenwig, Direktør Miljø og helse, Sjømat Norge

Ny tollovgivning trer i kraft 1. januar 2023. Er din bedrift forberedt?

Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven) trer i kraft 1. januar 2023. Den nye tollovgivning hjemler bl.a. at elektroniske løsninger skal være hovedløpet ved grensepassering. Dette medfører store endringer for alle aktører involvert i internasjonal handel med varer. Opplysninger om sendingen skal leveres tidligere enn før, og digitalt. Det er også vedtatt at direkteutkjøringsordningen skal fases ut, og erstattes med nye prosedyrer. Hva vil dette bety for din bedrift? Vi har invitert Martin Often, jurist i NHO Logistikk og Transport, og Elin Tveiten, Senior Manager, Customs Clearance i DSV Road Norway. Martin vil snakke om de viktigste endringene i ny tollovgivning, og Elin tar for seg hva endringene vil bety for transportør og speditør, men også hvilke nye krav endringene vil stille til vareeiere (importør og eksportør).  

Her finner du presentasjonen Ny tollovgivning 2023 - Gjennomgang av de viktigste endringene ved Martin Berntzen Often, Jurist NHO LT

Her finner du presentasjonen Ny tollovgivning 2023 - Hvordan vil det påvirke oss som speditører ved Elin Tveiten, Senior Manager, DSV Norge


 

Gjennomgang remburs (Letter of Credit) som oppgjørsform ved internasjonal handel

Ut over å følge utviklingen i internasjonal handel ønsker vi i møtene fremover å ta opp temaer og instrumenter som er helt sentrale i internasjonal handel. Først ut er Finn Sletti, Head of Trade Finance Sales Norway, Swedbank som kommer og snakker om remburs (Letter of Credit) som oppgjørsform ved internasjonal handel. Remburs benyttes primært når en av partene er lokalisert i et «Emerging Market»-land. Oppgjørsformen sikrer at kjøper ikke må betale før alle betingelser i rembursen er oppfylt samt at selger er garantert av en bank å få betalt dersom de samme betingelsene er oppfylt.

Her finner du presentasjonen Letter of Credit (remburs) ved Finn Sletti, Head of Trade Finance Sales Norway, Swedbank

 

Sett av torsdag 20. april 2023 til ny kunnskap, inspirasjon og hyggelig nettverksbygging! Håper vi ses! Mer informasjon kommer - følg med!

 

Møtet er åpent for alle (medlemmer/ikke-medlemmer). I tilfelle det skulle bli fullt har medlemmer fortrinnsrett til det fysiske møtet.

Plakat arrangement.png

Bilder fra møtet 20.10.2022

bottom of page