top of page

Grå masse eller fargerikt fellesskap

Av Jon Arve Risan, styreleder for NorStella

Jeg har ved en rekke ulike anledninger pekt på suksessfaktorer knyttet til digitalisering og advart de som tror det handler kun om nye verktøy. Det hjelper ikke med nye verktøy hvis du bare kan bruke de på gamle problemstillinger (les: tjenester).

 

Nytenking må til og da er det ikke nok med deg selv som tenker – en svale gjør ingen sommer!

Det du trenger er en mangesidig stab av kolleger som evner og får lov til å tenke nytt i en positiv og mangefasettert endringskultur. Synd på deg som bare har en grå masse å støtte deg til.

 

Det er bare i et fargerikt fellesskap man evner å se nye muligheter og unngå feil disposisjoner. Motforestillinger kan være noe herk når de fremmes, men sett i ettertid kan de fremstå som glitrende. Evnen til å lytte til andre er alltid en suksessfaktor.

Den innovative leser har allerede skjønt at digitale verktøy også kan brukes til å motvirke ensartet grått ved å bidra til at flere stemmer kan bli hørt. Dette er noen enkle poenger knyttet til å skape mangfold og kultur med digitale verktøy

  • Samhandling ved hjelp av digitale verktøy (øker spontaniteten)

  • Skape kultur og tradisjon for gruppetenking (motsetninger får brynt seg)

  • Etablere felles kunnskapsbase (du trenger ikke være redd for uniformering av den grunn. Individet håndterer alltid dette forskjellig. Bare se på klær generelt.)

  • Digitale verktøy gjør det enklere å komme i kontakt med og kommunisere med andre enn de du vanligvis spiser lunsj med og når som helst (utfordrer etablerte sannheter)

I tradisjonell sammenheng var mye informasjon forbeholdt de få. Med digitale verktøy vil all informasjon kunne deles og tilgjengelig gjøres av alle med alle (flater ut hierarkiet og styrker demokratiet).

Også visergutten kan ha glimrende ideer. Det er han som har skoene på. Ved å ta i bruk samhandlingsverktøy på denne måten kan du skape den energien som trengs for å møte virksomhetens behov for å fremstå som vinner av kampen om kundene og markedet.

bottom of page