top of page

Det går nøyaktig fire veger til Rom!

Mac Desktop
robot
Ødela Ancient Architecture

Av Jon Arve Risan, styreleder for NorStella

27.08.18

Dette hevder MIT Sloan vel og merke hvis du med reisen til Rom sikter på å nå det ultimate målet for å lykkes med digitalisering og bli en av spissene på området. Husk imidlertid at det er ikke de digitale verktøyene og prosessene du skal transformere, men hele virksomheten. Du blir ikke digital av å digitalisere. Digitalisering handler om omstilling og er mer et OU prosjekt enn et IT prosjekt.

 

Et av målene må være å kunne forberede seg for og forstå fremtiden (amerikanerne kaller dette «Future-Ready). Når du er det, vil du evne å innovere og engasjere kundene på nye måter samtidig som du reduserer kostnadene. Målet er med andre ord å møte kundene på deres arena fremfor å pushe produkter. Kundene opplever dette som en positiv opplevelse uavhengig av hvilken kanal de velger å benytte for å konsumere tjenesten. For å kunne oppnå dette må virksomheten ha

kapasitet og evne til å fremstå som modulær og tilpasningsdyktig. Data er for Future-Ready virksomheter en strategisk ressurs som er tilgjengelig for alle og deles til alle i virksomheten. Virksomheten er dermed i stand til å konkurrere i den digitale økonomien og samtidig være i stand til å samarbeide med en rekke aktører og partnere offentlige som private, både som del av digitale tjenester og gjennom profilerte «apper» muliggjort gjennom avanserte API’er.

 

Siloene overvinnes! Digitalisering kjenner ingen grenser! Tilbake til ROM!

 

    1. Den første vegen du kan velge er standardisering.

    2. Den andre handler om å starte ute hos kundene med fokus på kundeopplevelsen

    3. Den tredje handler om å gå den digitale trappen steg for steg

    4. Den siste handler om å etablere en egen parallell organisasjon for å skape fremtiden. Etter hvert som denne vokser,assimileres den gamle inn i den nye. Det som              ikke lar seg tilpasse blir igjen utenfor. Basert på erfaring vet vi alle hvor vanskelig det er med store omstillinger. Man har alltid en tendens til å dra med seg gamle             unoter. Den siste veien hjelper mot dette.

 

NorStella vil i nær fremtid etablere en arbeidsgruppe med fokus på digitalisering. Dette er en arena som gir mulighet for nettopp å drøfte vegvalg for kommuner og andre offentlige aktører i samspill med privat næringsliv.

 

Ta kontakt med norstella@norstella.no Meld deg på og bli med på reisen til Rom!

bottom of page