top of page

Fire trender som begunstiger programvaredrevet innovasjon

Jon Arve Risan, NorStella

Noen gang irritert deg over at det alltid finnes et velkomsttilbud, mens det er langt mellom utdeling av lojalitetsbonus? Slik er det i forretningsverdenen også. Nye grunnleggende trender favoriserer de som ikke er nedlesset med legacy. Det er imidlertid sjelden man får anledning til å starte med blanke ark.

Hvis så hadde vært tilfelle, ville fire forskjellsskapende (disruptive) trendene favorisere nykommere innenfor transportbransjen.

  1. Elektrifisert. Drivlinjer basert på fossilt brensel vil bli erstattet med hybrid-elektrisk eller fullt ut elektrisk. I løpet av kort tid spås fremvekst av gode alternativer basert på brenselscelleteknologi. Denne teknologien vil falle i pris og erfaring tilsier at når prisene først begynner å falle så går det fort.

  2. Selvkjørende. Det vi ser av selvkjørende teknologi i dag er basert på roughly 80% automasjonsgrad og 20% manuell inngripen. Utfordringen er å sikre de riktige 20%. Det spås derfor at automasjonsgarden gjennom ulike virkemidler fort vil øke til 100 etter hvert som teknologien modnes på testbanene.

  3. Delt. Delingsøkonomien har så langt gitt oss flere nye muligheter i form av bildeling og sjåførdeling. Det er ingen grunn til at utviklingen skal stoppe med dette. Foreløpig har vi nok bare sett toppen av isfjellet og utviklingen vil gjøre det å eie til unntaket og dele til regelen.

  4. Oppkoblet. Fremveksten av blant annet internet of things skaper nye muligheter for oppkobling og fremvekst av hittil ukjente trafikktjenester. Biler vil snakke sammen i nye infrastrukturer og varsle hverandre om veimessige utfordringer. Menneskene i bilene vil også få helt nye muligheter for «infotainment» underveis.

 

Fremtidens biler er datamaskiner på hjul, og det er derfor en gylden mulighet for nye aktører til å fylle disse med innhold. Den etablerte industrien vil i mindre grad bidra til dette, da den tradisjonelt vil være mer opptatt av å beskytte enn av å utvikle.

 

Dette har vi sett en rekke eksempler på, og det er ingen grunn til å tro at bilbransjen skjønner dette bedre enn mobil, musikk- og bokbransjen har gjort og gjorde.

 

Derfor har alle nytenkende alle muligheter for nyskaping. Bordet er dekket!

bottom of page