top of page
IMG_6031_edited.jpg
kAMPEN.png
IMG_6040_edited.jpg

Folkemøtet - Etterarbeid etter det forrige og frempek mot det neste

 

Jon Arve Risan, Daglig leder NorStella
Da Folkemøtet i november var over satt vi igjen med mange gode og interessante innspill og momenter verdt å gå videre med.

Døm selv. Vi har vedlagt lenke til padleten. Vi har også skrevet en artikkel som utdyper og oppsummerer noen av problemstillingene. Denne er vedlagt.
Du finner den her.

Tore Tennøe var en av bidragsyterne på møtet og gjorde en god figur. Siden sist har han bevirket til en rapport om Teknotrender 2022. Spesielt de tre siste trendene har relevans for det vi var og er opptatt av i NorStella. Har du ikke hørt om grå neshorn? Les rapporten. Du finner den her

Akkurat nå jobber vi med innhold og virkemidler i etterarbeidet etter møtet. Konturene av et møte eller to på Teams og et eller flere innlegg på SOME relatert til stikkordene tillit, demokrati og modellmakt blir det nok i løpet av våren.

Da styret la sine planer for 2022 var det enighet om å fortsette med formen Folkemøte fordi det gir god fleksibilitet på temavalg, form og innhold. Det neste (til høsten) blir garantert fysisk. Hybride folkemøter er for krevende og gir for lite. Opptak som tilgjengeliggjøres i ettertid vil vi imidlertid holde fast ved, sa styret.

Følg oss på nyhetsbrev, LinkedIn og Facebook for å sikre deg opplyst tilgang til hva vi finner på.

bottom of page