top of page

Er du klar for IoT (Internet of things)?

Jon Arve Risan, NorStella

Miljøet rundt MIT og Sloan har fremsatt følgende påstand: 

Innen 2020 vil mer enn halvparten av alle nye tjenester, forretningsprosesser og systemer innbefatte bruk av IoT (Internet of Things). 

Hvis dette er din halvpart så er det på sin plass å spørre om du er klar. Hva innebærer det i tilfelle å være klar for IoT. Dersom du positivt kan bekrefte følgende forhold er du langt på veg:

Sikkerhet. Evnen til å beskytte egne nettverk og data fra uønsket tilgang er essensielt ved bruk av IoT. Når komponentene åpner seg for å kommunisere med resten av verden oppstår det naturlig nok en vesentlig økning i virksomhetens sårbarhet. Å stenge seg inne bak høye brannmurer er neppe et alternativ for å kunne utnytte teknologiens fulle potensiale, men bruk av slike kan være en del av virkemiddelapparatet. Bevissthet rundt problemstillingen blir derfor et vesentlig element når spørsmålet er: Kan du beskytte utstyr og sensorer mot uautorisert adgang? 

Integrasjon eller samspill. I dette ligger evnen til å kombinere ustrukturerte data fra mange kilder og nettverk. Mangel på standarder er også ofte foreløpig fraværende. Tradisjonelt har løsningen hett mellomvare, men i fremtiden vil den antagelig hete mikrotjenester med kontainer arkitektur. Spørsmålet knyttet til «readiness» er for dette området: Greier du å kombinere data fra mange ulike komponenter på tvers av plattformer og nettverk? 

Eierskap og utnyttelse. Rundt IoT er det som regel et eksisterende økosystem. Tjenester fungerer på tvers og disse systemene blir påvirket av hendelser og dynamisk tildelte strukturer. Du er nødt til å gi fra deg kontrollen og akseptere å gå opp i en høyere orden. Gi og ta. Gitt omstendighetene blir utfordringen å ta ansvar når det er nødvendig for å husholde eierskap til data og kapitalisere på disse. Med andre ord: Greier du å gjøre butikk på den kunnskapen sensorene skaffer deg? 

Tilbørlighet. Evnen til å sikre at virksomheten lovlig og etisk greier å utnytte informasjonstilfanget kan være en utfordring når sensordata inngår i en tjeneste. Tilbyderne og konsumentene av slike tjenester må omstille seg og innstille seg på nye samhandlingsmønstre med aktører de tidligere ikke har hatt samme tilgang til eller samkvem med. Spørsmålet du da må besvare positivt er: Greier du å forholde deg lovlig og etisk til gråsonene som fangst, forvaltning, bruk og utnyttelse av sensordata representerer?

Er du klar for IoT? 

Kunne du ikke svare bekreftende på spørsmålene? Da handler det om å starte forberedelse. Enkleste måten å komme i gang på er gjennom å etablere samarbeid med leverandører av teknologien og innovasjonspartnere som for eksempel akademia. Med hjelp fra disse kan du starte eksperimentering i liten skala. I en slik sammenheng er det også vesentlig og påkrevet med intern samhandling i virksomheten minst mellom IT, analyse, juridisk, compliance, risiko og ett ikke for stort og velavgrenset forretningsområde. 

MIT Sloans CISR briefing (Vol. XVI, No. 11) som denne artikkelen er inspirert fra, sier avslutningsvis følgende om temaet: 

“IoT readiness represents a company’s technical and organizational ability to create insights from actual, real-time, contextual behavior and to act automatically in real-time and in context. If IoT readiness might advance your company’s business pursuits, then start experimenting. Strategic experiments will teach your company how to resolve the four core concerns of integration, security, data ownership, and appropriate data use by means of internal and external relationships. These experiments will also teach you how (and where) your company will need to change.” 

Lyst til å høre (se) mer om dette finner du følgende på YouTube: https://youtu.be/vjk2NgyGCPQ 

Vedlagt også en mer utfyllende rapport fra den undersøkelsen det henvises til.

bottom of page