top of page

Ekspressfortolling - snart også mulig på Svinesund!

Image by Christian Chen
Image by CDC
Image by Nigel Tadyanehondo

Jon Arve Risan, Daglig leder NorStella

08.09.2020

NorStella har tidligere delt informasjon om den prøvevirksomheten som har foregått på Ørje Tollstasjon. Prosjektet har nå kommet så langt at det snart vil være samme mulig på Svinesund.

Grunnet Corona utbruddet har testingen blitt utsatt. Det er nå besluttet oppstart 15. september

Ekspressfortolling er en automatisert og heldigital grensepasseringsløsning som innebærer at transporter normalt ikke trenger å stoppe på grensen. Løsningen baserer seg på at informasjon om transport og tilhørende gods sendes inn til Tolletaten på forhånd. Slik kan Tolletaten behandle og risikovurdere informasjonen før kjøretøyet ankommer grensen.

Dette stiller nye krav til papirrutinene i verdikjeden og for å gi dere som berøres av dette kunnskap, arrangerer prosjektet egne informasjonsmøter om hva dette betyr for næringslivet og hvordan ditt firma kan ta i bruk den heldigitale grensepasseringsløsning.

De første ukene ved oppstart har prosjektet plukket ut utvalgte aktører som får tilbud om å delta. Disse er tilskrevet. Prosjektet vil deretter avholde informasjonsmøter for interesserte aktører videre utover høsten. Dersom ditt firma er interessert, ta kontakt med Tolletaten.

Ytterligere informasjon om muligheten (og kravene) finner du her.

bottom of page