top of page

Digital21 – digitale grep for norsk verdiskaping

kommunikasjon Tower
VR Headset
Digital sosiale medier

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

06.09.18

Jeg håper de fleste har fått med seg og lastet ned den nye rapporten Digital21 som ble lagt frem forelden. Hvis ikke kan du laste den ned her

Seks ekspertgrupper har et års tid bearbeidd hvert sitt område og dette har resultert i til sammen 64 forslag med sikte på å sikre og styrke landets digitale posisjon. Digital Norway har fungert som sekretariat for arbeidet.

Forslagene er gruppert som følger

  1. Etablere en relevant kunnskaps- og teknologibase og utvikle ny næringsvirksomhet.

  2. Sikre tilstrekkelig kompetanse med riktig innretning

  3. Gjøre dataressurser tilgjengelig og utvikle en næringsrettet infrastruktur

  4. Sørge for cybersikkerhet – som et nødvendig premiss

  5. Utvikle et offentlig rammeverk som stimulerer innovasjon og digitalisering

NorStella er spesielt interessert i og ønsker å bidra på hovedoppgave 3 og 5. Følg oss i tiden fremover. Dette gir alibi for å få ting til å fungere på tvers innen virksomheter, mellom virksomheter, mellom sektorer og mellom næringer. Kongeriket skal etter hvert som vi får dette til, fremstå som et enestående nettverk med innbyggeren i sentrum.

NorStella bidrar.

bottom of page