The K + Network


The municipality of the future

Do you work with innovative and digital development projects in your municipality? Are you a supplier of such projects? Then the K + network can be a place to become a member

K + in NorStella is a physical and digital meeting place that will inspire, teach and motivate municipal employees through demanding digital transformation projects

"The municipality of the future is adapted to the needs of the users, and allows residents and employees to communicate via digital surfaces"

1.

"There are sensors in the homes of residents so people can stay longer at home!

2.

"Digital learning tools are an integral part of children's everyday school life, and employees' work processes are supported by comprehensive digital solutions where the information flows well"

3.

"The digital solutions create opportunities for collaboration, a simpler everyday life and a more efficient management through a real digital first choice"

4.

"We want to create a digital municipality that is designed for the digital society we live in. This municipality offers residents and businesses services that are available digitally 24/7"

5.

"The digital municipality must be a guiding star for the municipalities in the digitization work"

6.

"The municipality shall be a showcase for digital opportunities, and can be used as a decision basis for municipalities that shall prioritize which services are to be digitized"

7.

BLI MEDLEM I NETTVERKET K+ I NORSTELLA

NorStella er den digitale brobygger mellom offentlig og privat sektor. Det er en nøytral møteplass for å dele og bli inspirert til en ny digital fremtid. Nettverket K+ i NorStella er etablert for deg som jobber med digitale utviklingsprosjekter i kommunen. 

NorStella og Digital Medarbeider har startet en webinarserie - de kan du se nedenfor! 

Hvis du ønsker å møte nye samarbeidspartnere og likesinnede som står ovenfor samme problemstillinger kan nettverket K+ være et sted å bli medlem.

Personvern og samtykke innen kunnskapsteknologi (EdTech)

av Jon Arve Risan, NorStella

Da pandemien var et faktum og erkjent 12. mars 2020, var det mange som måtte kaste seg rundt og forholde seg til en ny hverdag. Ikke minst gjaldt dette skoleeierne og lærerne for ikke å snakke om elevene og deres foreldre. Fra den ene dagen til den neste var matboksen byttet ut med et læringssystem og pulten med spisebordet. Mange måtte forholde seg til en verden de ikke hadde forutsetninger for å overblikke. Utryggheten bredte seg slik det alltid gjør ved store omveltninger. Var det trygt? Var det farlig? Hva gjør jeg nå? Hvordan forholder jeg meg til dette?

En av våre trusted partners Traq har gjennomført en analyse av personvernsikkerheten i tilgjengelige læringssystemer holdt opp mot kravene i GDPR (Personvernforskriften).

Du kan lese mer om dette her.

Image by Dan Nelson
NEA.png

Invitation webinar: Real Time Economy in Nordic / Baltic Region

NEA, the Network of Electronic Business in Sweden invite you to a webinar in cooperation with Ministry of Economic Affairs and Communications, Estonia and NorStella, Norway.

Date: 7 of June
Time: 14.00-15.30 (Swedish time)

 

Agenda

Anna Elverheim, Bolagsverket and chairman of NEA
Presenting NEA and Swedish project in Nordic Smart Government (NSG)

Trygve Skibeli, chairman of NorStella
Presenting NorStella and Norwegian project in Nordic Smart Government

Sirli Heinsoo, Real-Time Economy Manager at Business and Consumer Environment Department, Estonia
Presenting Real Time Economy projec in Estonia/Baltic region


Real Time Economy, (RTE) is a digital ecosystem where transactions between different economic actors take place in or near real-time. It means replacing paper-based business transactions and administrative procedures by automatically exchanging digital, structured and machine-readable data in standardized data formats.

RTE concept is currently under development in the Nordic- Baltic Region countries. RTE initiative has common aims and objectives with the Nordic Smart Government and sharing the knowledge and information is regular between these initiatives.RTE acknowledges that a lot of data is created with economic actions, and the possibility is to use this data multiple times to speed up business procedures, reduce manual work and increase economic volume. The goal is to finally forget about the paperwork congestion and make it possible for enterprises to focus on business growth. Even more, RTE concept sees a significant impact and benefit for the green environment and green ICT.


Real Time Economy | Ministry of Economic Affairs and Communications (mkm.ee)

 

Sign up


Sign up by sending a mail to kansli@nea.nu write "Sign up RTE-webinar" in subject.


The webinar will be via Microsoft Teams and will be recorded.

 

Welcome!

Fra effektivisering til effekt?

Er ny kompetanse nøkkelen for å beholde vår velferdsstat?

Hva betyr egentlig digital transformasjon?

 

Har vi misforstått hva Covid krisen gav oss av  digitale endringsmuligheter? Er du en digital fakkelbærer eller må du endre deg for å bli en? Hvorfor bør du bli en slik synlig kraft?

 

Det er noen av spørsmålene Eirin Folde i Digitaliseringsinstituttet reflekterer rundt i dette webinaret.

 

Vet du at det finnes et test for å sjekke hvilken generasjon du tilhører for digital modenhet? Nysgjerrig på å høre mer? Logg deg inn her.

 

God fornøyelse.

logo digitaliseringsinstituttet.png
Eirin Nor Stella.png

Hvordan kan Digitaliseringsdirektoratet raskere skape digital transformasjon i norske kommuner? Og hva mener de egentlig med digital transformasjon?

DigDir har siden starten av 2020 gjennomført 8 spennende møteplasser også kjent som faglig fora.

 

Sammen med KS  er målet å utvikle metoder og samle kunnskap om brukerorientering, organisering og koordinering i utviklingen og drift av sammenhengende tjenester på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivåer.

 

Hør Mona dele sine erfaringer, råd og tips i dette webinaret. Og vet du hvorfor trekkfuglene flyr i V formasjon?  

Mona Hovland Jakobsen.jpg
Digdir.png

Kan InnoLab i Bergen bidra til en systemendring for offentlig innovasjon?

«Hva er den viktigste endringen InnoLab ønsker å bidra til når det kommer til innovasjon i offentlig sektor og Bergen kommune?»

Hva står i veien for økt innovasjon i norske kommuner? Er det forskjell på hindre for de små og de litt større kommunene?

Hør Kjersti Haukeland Eiken fortelle om HVA InnoLab er? HVORFOR det er startet og kort om MÅLET for satsningen.

Registrer deg og få tilgang til webinaret fra NorStella.

Innolab oransje.png
anbefalt logo BK.jpg
Foto bio Kjersti.jpg

Nordreisa kommune om erfaringer med innovasjonsprosessen med Digital Medarbeider 

Hvilke erfaringer har Nordreisa kommune gjort seg etter innovasjonsprosessen med Digital Medarbeider om å digitalisere både «Barnehage opptak» og «Søknad om motorferdsel i utmark»?

 

Hva ser de av gevinster?

 

Lytt til både kommunaldirektør og ordfører samt prosjektleder og saksbehandler.

Registrer deg og få tilgang til webinaret fra NorStella.

6324621_4096016.jpg
Intervju med DFØ og prosjektleder Johan Englund 
johan-englund-web_edited.jpg

Trenger offentlig sektor hjelp fra oppstartsbedrifter for å øke egen innovasjonstakt?

Nå tas det grep om innovasjonstakten i offentlig sektor? Offentlig anskaffelser er overført til DFØ og starter programmet Start OFF denne høsten. Målet er å risiko avlaste offentlig sektor under innovasjonsprosesser med startup bedrifter.

 

Hør prosjektleder Johan Englund fortelle hvilke floker programmet skal løse og hva gevinsten vil bli!

Registrer deg og få tilgang til webinaret fra NorStella.

Intervju med Cecilie Møller Endresen - Seniorrådgiver og koordinator for ressursteamet Østlandet. 

Innovative anskaffelser - kun for de store kommunene?

Cecilie Møller Endresen fra Nasjonalt program for leverandørutvikling forteller hva de er; Pådrivere, tilretteleggere, fasilitatorer for innovasjon for fremtidsrettede løsninger i utgangspunkt ved behov i offentlige anskaffelser. De etterspør nye og bedre løsninger i markedet gjennom offentlige anskaffelser.

Vil du høre hva Cecilie Møller Endresen har å dele? 

 

Registrer deg og få tilgang til webinaret fra NorStella.

Cecilie_Møller_Endresen_(002).jpg
Intervju med Gunnar Crawford - smartsjef i Stavanger kommune

Vil du høre hva "Kvikktest" er?

Hør smartbysjef Gunnar Crawford dele sine erfaringer om hvordan næringslivet kan utvikle og teste helt nye løsninger i samarbeid med kommunen og innbyggere uten en tung bevisbyrde rundt tidligere leveranser!

 

Alt i løpet av 6 måneder. Er det egentlig mulig?

Registrer deg og få tilgang til webinaret fra NorStella.

GunnarCrawford.jpg

Fra Servicekommune til Samskapingskommune?

Hva legger Gjøvik kommune i ordet Samskapningskommune? Hvorfor har det startet ByLab og hva har de erfart så langt?

NorStella og nettverket K+ har som mål å plukke opp relevante og spennende prosjekter som andre kommuner kan bli inspirert av og kanskje lære noe av?

Er du nysgjerrig på hva Anne Marthe Zettervall, prosjektleder i Gjøvik kommune har å dele?

Registrer deg og få tilgang til webinaret fra NorStella.

Bilde+Anne+Marthe.jpg
Forenklet barnehageopptak sparer Nordreisa kommune for 70-80 % manuell saksbehandling
2017-06-22-19-41-13-900x596.jpg

28.10.19

 

Vi gratulerer våre K+ nettverksmedlemmer Nordreisa kommune og Digital Medarbeider AS som nå kan vise til målbare gevinster ved innføring av kunstig intelligens og en proaktiv tjeneste for barnehageopptak. Søknadene er i all hovedsak forhåndsutfylt hvor innbyggerne kun behøver å gi informasjon om ønsket oppstart, antall dager i uken og eventuelt spesielle behov. Søknadene blir behandlet av kunstig intelligens basert på regelstyring og tildeler barnehageplasser automatisk. Tjenesten innebærer en forenkling for innbyggerne som søker, og en enklere hverdag for de kommunalt ansatte. Les hele artikkelen på Nordreisa kommune sine sider

Mer informasjon om selve tjenesten finner du her.

De som ønsket kunne teste ut tjenesten og få medlemskap i K+ ut året.

Webinar 26. april 2019

Møt Stavanger kommune – den mest næringsvennlige kommunen i 2018!

Hvorfor lykkes Stavanger kommune i sin næringslivsatsning? Få tips og råd fra næringssjef Anne Woie.

Vi gratulerer Haram og Stavanger kommune med prisen for beste vertskapskommune for næringslivet for 2019! 

Kommunalpolitisk Toppmøte 9. april 2019
Intervju med rådmennene Turid Hanken fra Haram Kommune og Per Kristian Vereide fra Stavanger kommune fra Kommunalpolitisk Toppmøte - vinnerne av beste vertskapskommune for næringslivet!

Velkommen til K+ Nettverket!

WEBINAR  -  3 GODE RÅD OM DIGITAL UTVIKLING INNEN HELSE OG OMSORG!

Her er vårt første webinarer for deg som jobber i kommunesektoren! Sendt 31. oktober 09.00 - 09.20. 

 

Hva gjør bydel Nordre Aker i Oslo for å sikre god digital utvikling innen Helse- og omsorg? Møt Camilla Glasø, avdelingsdirektør for helse og mestring, og hør henne dele sine 3 beste råd. Webinarene arrangeres i samarbeid med Digital Medarbeider, og det første under er kostnadsfritt for deg.

K+ Nettverket er et samarbeid mellom NorStella og Digital Medarbeider

k+ norstella farge (002).png