Deltagelse i relevante høringsprosesser som NorStella tar initiativ til eller blir invitert til å avgi uttalelse på